Çevre Politikası

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş (HAOS) olarak Alikahya’da bulunan fabrikamızdaki çevresel faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek doğal zenginliklerimizi korumayı temel anlayış edindik.


Bu inançla ilkelerimiz,

Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine Uyum
Üretimin her aşamasında, çevre ile ilgili yerel ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak,

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi
Çevre kirliliğini kaynağında önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla yeni teknoloji ve yöntemlerin uygulanmasını sağlamak,

Kaynakların Etkin Kullanımı
Elektrik, doğalgaz ve su gibi kaynakların kullanımında verimlilik ve tasarrufu arttırıcı çalışmalar yürütmek,

Atıkların Yönetimi
Atıkları kaynağında azaltmak, oluşması engellenemeyen atıkların geri kazanılmasını, geri kazanılamayan atıkların çevre kirliliğine neden olmayan uygun yöntemler ile bertarafını sağlamak,

Eğitim ve İletişim
Çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın çevre bilincini arttırıcı çalışmalar yapmak, çevre alanında yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşmak Bu ilkeler, çalışanlarımızın ve yönetimimizin plan ve hedeflerinin oluşturulmasında dikkate alınan en önemli unsurlardır.