İnsan Kaynakları

 Temel Değerlerimiz;

insankaynaklari1
  

İnsan Kaynakları Felsefesi;

Sürekli gelişim ve pazardaki rekabet gücümüzü artırmanın en önemli unsurlarından birinin iş gücümüz olduğu inancı.

Şirket vizyonumuz doğrultusunda çalışanlarımızın kapasite ve yeteneklerini hem şirketimizin gelişmesi büyümesinin hem de kendi kişisel gelişimleri için etkin kullanmalarının sağlanması.
Çalışanlarımızın motivasyon ve performanslarını artırmaları için onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlanması.

Çalışanlarımızın kişisel potansiyellerinin farkında olmasını sağlayarak, onları yetki paylaşımı ve yaratıcı düşünce konusunda yüreklendirmek.

İnsan Kaynakları Stratejisi;

Çalışanlarımız, şirketimizi temsil eden en önemli değerlerden birisidir.

İnsan Kaynakları Misyonu;

İnsanlık için değer yaratan bir organizasyon oluşturmak ve bunu oluştururken; kültürel öğrenme, yaratıcılık, takım çalışması, iş önceliklerini çalışanlarımızın hedefleri doğrultusunda sıralayarak onların yetki paylaşımını geliştirmek, istekli ve azimli iş gücü yaratmak.

İnsan Kaynakları Vizyonu;

Şirketimizin insan kaynağı potansiyelini teşvik ederek ve en verimli şekilde kullanarak, çalışanlarımızı gelişim, yenilik konularında yüreklendirip yeteneklerini zenginleştirerek mükemmel organizasyon yapısına ulaşmak.

İşe Alım Süreci

• İşe alım sürecinin başlıca amacı uygun pozisyon ve doğru aday arasındaki mükemmel eşleşmeyi sağlamaktır.
• Aday başvuruları HyundaiAssan resmi websitesi ve kariyer portalları üzerinden uygun pozisyonlar için değerlendirilmektedir.
• Bütün başvurular veritabanımızda altı (6) ay süre ile saklanmaktadır.
• İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili Departman Müdürleri tarafından onaylanan adaylara, referans teyidi ve ücret planlamasının ardından teklifte bulunulur.
• Teklif kabulünün ardından işe alım süreci tamamlanır. İşe başlama süreci oryantasyon ve eğitimlerle başlatılır.
 

Kariyer Planlama Performans Yönetim Sistemi

• Hyundai Assan olarak kariyer ve kişisel gelişiminize odaklanarak profesyonel kariyer planlamanızın temellerin atılmasında yardımcı oluruz.
• Uzman seviyesi ve daha üst pozisyonlardaki çalışanlarımız için, yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi ile performanslarını takip ederek kariyer planlamalarını gerçekleştiriyoruz.
• Performans değerlendirmesi her yılın sonunda düzenli olarak yapılır. Yeterlik performans değerlendirimine paralel olarak MBO (Hedeflerle Yönetim) yıllık period içerisinde iki kez olmak üzere gerçekleştirilir.
 

Eğitimler

• Sürekli öğrenim ve kişisel gelişim İnsan Kaynakları Felsefimizin en önemli temellerini oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın taleplerini ve spesifik olarak pozisyon ihtiyaçlarinı göz önünde bulundurarak yıllık eğitim planları hazırlamaktayız.
- Teknik eğitimler
- Teknik olmayan eğitimler
- E-Eğitimler: Temel değerlerimizi bütün çalışanlarımıza aşılamak amacıyla Hyundai Global tarafından hazırlanan online eğitimlerden bütün çalışanlarımız yararlanmaktadır.
- Yurtdışı Eğitimleri
 

Ücretlendirme ve Yan Haklar

• Bütün çalışanlarımıza yıllık 16 brüt maaş ödenmektedir.
• Beyaz yakalar için yılda bir, mavi yaka çalışanlarımız için yılda iki kez olmak üzere ücret artışları gerçekleşmektedir. Yan Haklar
• Özel Sağlık Sigortası
• Personel Servis Araçları: Belirli saatlerde olmak üzere, farklı bölgelerden gelen çalışanlarımız için personel servisi tahsis edilmektedir.
 

Başvuru Süreci

• Güncel pozisyonlar hakkında gerekli bilgiyi websitemiz veya kariyer.net üzerinden edinebilirsiniz.

Özgeçmişinizi Gönderin