Hyundai CRADLE, het onderdeel van Hyundai Motor Company dat zich richt op innovatieve technologie, heeft recent een nieuwe vestiging geopend in de Duitse hoofdstad Berlijn. Wij spraken Edvin Eriksen, hoofd van de zojuist geopende CRADLE-innovatiehub in Berlijn, en stelden hem 5 vragen.

1. Waar staat Hyundai CRADLE voor?

‘Hyundai CRADLE is een onderneming van Hyundai Motor Group die investeert in innovatieve technologie. CRADLE staat letterlijk voor het “Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences”. We werken samen met en investeren in veelbelovende startups wereldwijd, om zo de ontwikkeling van geavanceerde technologieën in de toekomst te versnellen. Die ontwikkelingen sluiten aan bij Hyundai’s langetermijnstrategie, zoals mobiliteitsdiensten, slimme steden, kunstmatige intelligentie en milieuvriendelijke technologieën. We zijn van plan om wereldwijd verschillende CRADLE-kantoren te openen die zullen fungeren als hubs voor open innovatie.’

2. Wat is het voornaamste doel van het innovatiehub in Berlijn?

‘De missie van Hyundai CRADLE in Berlijn is Hyundai Motor Group te helpen transformeren naar een wereldleider in mobiliteit. Dit willen we bereiken door investeringen te doen in startups en door aan bijzondere projecten te werken. We richten ons hierbij op Europese startups die Hyundai op het gebied van bijvoorbeeld toekomstige mobiliteitsdiensten, slimme steden en milieuvriendelijke technologieën kunnen helpen. Hoewel we ons in de Duitse hoofdstad vestigen, willen we graag samenwerken met startup-bedrijven uit heel Europa.’

3. Waarom is er voor Berlijn gekozen?

‘We hebben besloten om Hyundai CRADLE in Berlijn te vestigen omdat het strategisch past bij onze belangen in investeringsbeleggingen. Daarnaast is Berlijn een dynamisch startup-knooppunt, een van de belangrijkste technologiecentra van Europa, heeft het een internationale reputatie als het gaat om digitale innovatie en is het natuurlijk een internationale stad met een smeltkroes van culturen en vaardigheden.’

4. Hoe zie je de toekomst als het gaat om innovatieve technologie en Hyundai?

‘We willen verder gaan dan alleen maar een transportmiddel bieden. We willen autonome rijervaringen bieden die klanten in de toekomst vrijheid geven op het gebied van ruimte én tijd. Daarom versnellen we de ontwikkeling van geavanceerde technologieën die belangrijk zijn voor de commercialisering van autonome voertuigen. Maar innovatieve veranderingen op het gebied van mobiliteit omvatten niet alleen hulpmiddelen die ons dagelijks leven kunnen verbeteren: ze kunnen ons ook helpen met veel van de milieu- en energieproblemen die er nu spelen in de wereld. Voertuigelektrificatie is de belangrijkste manier om deze missie te bereiken. Daarnaast streven we ernaar om met de meest creatieve en slimste bedrijven in meerdere sectoren samen te werken. We staan open voor elke vorm van samenwerking en partnerschap, ongeacht de grootte en de branche.’

5. Heeft Hyundai CRADLE al Europese investeringen gedaan?

‘Ja, afgelopen september investeerden we in WayRay AG, een Zwitserse deeptech-startup die gespecialiseerd is in holografische augmented reality-technologie. We geloven dat dit ons zal helpen onze visie voor toekomstige mobiliteit te realiseren en het biedt bestuurders een nieuwe waarde door state-of-the-art visuele technologie met infotainmentsystemen in hun auto te combineren. Zo presenteerden we tijdens CES 2019 het eerste holografische AR-navigatiesysteem wereldwijd, gebouwd in een Hyundai. Daarnaast hebben we ons onlangs ingeschreven bij Earlybird Digital West, dat zich richt op Europese technologische innovaties en wordt beheerd door een in Berlijn gevestigde risicokapitaalinvesteerder. Deze samenwerking heeft Hyundai tot nu toe geholpen met de oprichting van ons kantoor in Berlijn, waarmee Hyundai CRADLE zich in Europa vestigt.’