Privacyverklaring – myHyundai

 

In deze Privacyverklaring voor myHyundai ("Privacyverklaring") informeren wij u over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in verband met de levering van myHyundai-diensten en uw rechten als betrokkene.

We nemen uw privacy serieus en zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbescherming- en privacywetgeving.

Elke verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de registratie op en de activering van de onderliggende Diensten via myHyundai is onderworpen aan een afzonderlijke privacyverklaring, voor zover niet uitdrukkelijk opgenomen in deze Privacyverklaring.

1.      Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Hyundai Motor Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met het handelsregisternummer 61506230 en het officiële bedrijfsadres Hub van Doorneweg 14, 2171 KZ Sassenheim (“Hyundai”, “wij”, “ons”, “onze”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze Privacyverklaring.

2.      Hoe kan ik contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming?

Als u vragen heeft over of in verband met deze Privacyverklaring of als u een klacht heeft over onze omgang met uw persoonsgegevens of uw wettelijke rechten wilt uitoefenen (zie paragraaf 9 hieronder), neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens of:

Hyundai Motor Netherlands B.V.

E-mailadres: legal@hyundai-motor.nl

3.      Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond?

3.1   Levering van myHyundai-diensten

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens in verband met myHyundai-diensten (functies en functionaliteiten beschikbaar via myHyundai als onderdeel van myHyundai of geïntegreerd vanuit andere Hyundai-diensten) alleen voor zover het verzamelen en verwerken:

-        is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG),

-        noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van de myHyundai-diensten, of het nemen van precontractuele stappen op uw verzoek (Art. 6 (1) (b) AVG),

-        wettelijk is vereist (Art. 6 (1) (c) AVG), of

-        wanneer dit noodzakelijk is voor gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, mits uw belangen daarbij niet zwaarder wegen (Art. 6 (1) (f) AVG).

Houd er rekening mee dat voor bepaalde Services die beschikbaar zijn via myHyundai, we persoonsgegevens moeten verzenden van en/of naar aangesloten Hyundai IT-systemen of andere Hyundai-diensten. Om deze reden is het mogelijk dat een registratie en/of activering van andere Hyundai-diensten een voorwaarde kan zijn voor het gebruik van dergelijke functies en/of services die beschikbaar zijn via myHyundai.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het verdere gebruik van persoonsgegevens door geïntegreerde Hyundai-services, zullen we u specifiek informeren over het privacybeleid van de respectieve Hyundai-dienst, indien van toepassing.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking voor individuele myHyundai-diensten, raadpleegt u het relevante gedeelte hieronder.

3.2   Verwerking voor andere doeleinden

Naast het leveren van de Diensten, zullen we uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden verwerken, zoals hieronder in secties verder wordt beschreven.

·        Productverbetering/-ontwikkeling: We zullen de Diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteits- en mobiliteit-gerelateerde producten en/of Diensten te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of onze Diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden analyseren we automatisch de gegevens die worden verzameld bij het leveren van Services op basis van statistische en wiskundige modellen om mogelijke verbeteringen te identificeren.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is art. 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen van ons die erin bestaan onze Diensten te ontwikkelen en te verbeteren).

·        Monitoring van producten / productaansprakelijkheid: in dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens voor het monitoren van onze producten, het bieden van voldoende IT- en informatiebeveiligingsnormen of om ons of derden te verdedigen tegen productaansprakelijkheid en andere juridische claims met betrekking tot onze producten en diensten.

Voor zover een dergelijke verwerking niet wettelijk vereist is (Art. 6 (1) (c) AVG), is de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking Art. 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen van ons in verband met de doeleinden zoals hierboven aangegeven).

·        Overige doeleinden: wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor andere doeleinden als wij daartoe verplicht zijn op basis van wettelijke vereisten (Art. 6 (1) (c) AVG, bijvoorbeeld doorgifte aan rechtbanken of strafrechtelijke vervolgingsinstanties, of als u hebben ingestemd met de respectieve verwerking (Art. 6 (1) (a) AVG) of als de verwerking anderszins rechtmatig is volgens de toepasselijke wetgeving. Als de verwerking voor een ander doel plaatsvindt, zullen wij u indien nodig aanvullende informatie verstrekken.

 

3.3   Geen geautomatiseerde besluitvorming

We doen in het kader van myHyundai niet aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in overeenstemming met Art. 22 AVG, tenzij we u uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, op andere manieren.

3.4   Toegang tot myHyundai

3.4.1        Informatief gebruik van myHyundai

Wanneer u om informatieve redenen onze myHyundai web-portal of -toepassing bezoekt, dus zonder registratie voor een van de door ons geleverde diensten en zonder ons actief persoonsgegevens in een andere vorm te verstrekken, verzamelen we niettemin automatisch uw toegangsgegevens en serverlogbestanden (IP-adres, datum en tijdstip van uw toegang, welke pagina's u hebt bezocht, inclusief de melding of de toegang succesvol was, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de verwijzende URL van uw eerder bezochte websites en uw gebruikte apparaat en browsertype en -versie). Deze gegevens kunnen kwalificeren als 'persoonsgegeven' en zijn nodig om u te voorzien van onze web-portal of applicatie en om de stabiliteit en efficiëntie van het systeem te waarborgen en om de juiste waarborgen te implementeren met betrekking tot de veiligheid van onze web-portal/applicatie en Diensten.

De automatisch verzamelde persoonsgegevens zijn nodig om myHyundai te leveren, voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot ons gebruik van technische informatie om onze systemen te verbeteren (Art. 6 (1) (f) AVG), en om uw gebruik van de web-portal/applicatie gemakkelijker te maken of ervoor te zorgen de veiligheid van onze web-portal/applicatie. Dit zijn gerechtvaardigde belangen, aangezien de gegevens die voor deze doeleinden worden gebruikt, voor een beperkte periode worden opgeslagen en ons doorgaans niet in staat stellen om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden automatisch verwijderd nadat de bovengenoemde doeleinden zijn bereikt. We verwijderen serverlogbestanden na 7 dagen.

3.4.2        Cookies en gebruikerstracking

We gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën op ons/onze myHyundai web-portaal en -applicatie om het aanbod op onze websites en/of applicaties up-to-date en gebruikersgericht te houden en om onze Diensten op uw behoeften af ​​te stemmen.

Voor meer informatie over welke soorten cookies en/of cookie-achtige technologieën we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt beheren of bepaalde soorten tracking kunt uitschakelen, zie hieronder

Als u myHyundai opent via ons web-portaal:

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en uw Cookie-configuratie-opties (om alles te accepteren, uw voorkeursinstellingen te configureren of alle cookies te weigeren), verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid en Cookie-instellingen.

Als u myHyundai opent via onze applicatie:

Via onze myHyundai-applicatie kunt u uw voorkeursinstellingen wijzigen om tracking op elk gewenst moment te activeren of deactiveren via "Menu > myProfile & Instellingen > Datagebruik"

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics in onze myHyundai-applicatie, een dienst die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", die op uw mobiele apparaat worden geplaatst, om te analyseren hoe u onze myHyundai-applicatie gebruikt.

Middels Google worden de volgende cookies geplaatst als u onze myHyundai-applicatie gebruikt:

Naam

Doel/Omschrijving

Tijdsduur

Wie gebruikt de cookie?

_ga

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

2 jaar

Google (Google Analytics)

 

_gid

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

24 uur

Google (Google Analytics)

 

_gat

Wordt gebruikt om de snelheid van verzoeken te verhogen.

1 minuut

Google (Google Analytics)

 

AMP_TOKEN

Bevat een token dat kan worden gebruikt om een ​​klant-ID op te halen uit de AMP-klant-ID-service.

30 seconden tot 1 jaar

Google (Google Analytics)

 

gac_<property-id>

Bevat informatie met betrekking tot campagnes voor de gebruiker.

90 dagen

Google (Google Analytics)

 

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de myHyundai-applicatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika ("VS").

Daarvoor wordt echter de IP-anonimisering geactiveerd op de myHyundai-applicatie, om ervoor te zorgen dat uw IP-adres wordt ingekort en geanonimiseerd binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS gestuurd en daar geanonimiseerd. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics meedeelt, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de myHyundai-applicatie te evalueren, rapporten over app-activiteiten op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot app-activiteit en internetgebruik.

U kunt meer informatie vinden over de Servicevoorwaarden en het Privacy beleid van Google via de volgende links https://www.google.com/policies/privacy/ https://www.google.com/intl/en/policies/terms/.

3.4.3        Marketing en gepersonaliseerde communicatie

We willen graag met u in contact blijven en bieden u de mogelijkheid om marketingcommunicatie en/of gepersonaliseerde communicatie te ontvangen via e-mail, post, telefoon, messenger diensten en in je auto (indien beschikbaar). Als alternatief kunt u ook uw voorkeurskanalen kiezen om communicatie te ontvangen.

o   Marketing-communicatie:

Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, sturen we u informatieve en commerciële communicatie over Hyundai-producten en -diensten, aanbiedingen en evenementen die voor u interessant kunnen zijn.

o   Gepersonaliseerde communicatie:

Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van gepersonaliseerde communicatie, zullen we een individueel profiel maken om u relevante en gepersonaliseerde communicatie (informatief en commercieel) te sturen op basis van uw voorkeuren en interesses. Houd er rekening mee dat om uw communicatie te personaliseren, we uw voorkeuren en interesses koppelen aan informatie over uw gebruik van onze producten en diensten, zoals uw servicegeschiedenis en uw interactie met ons geautoriseerde dealer- en servicenetwerk, uw interactie met online marketing- en CRM-campagnes , uw online gedrag en uw website- en applicatiegebruik en/of uw voertuiggegevens.

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie en/of gepersonaliseerde communicatie, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken met het doel deze dienst te verlenen en binnen de reikwijdte van uw daarvoor gegeven toestemming (Artikel 6 (1) a) AVG).

Indien u geen marketingcommunicatie en/of gepersonaliseerde communicatie meer van ons wenst te ontvangen, kunt u op elk moment uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming voor de toekomst kosteloos intrekken door contact op te nemen met legal@hyundai-motor.nl

3.4.4        Marketingcommunicatie voor soortgelijke goederen en diensten

We kunnen uw e-mailadres gebruiken voor marketing van onze eigen soortgelijke producten en/of diensten (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van nieuwe myHyundai-diensten of andere soortgelijke Hyundai-diensten), tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dergelijk gebruik.

De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 (1) (f) AVG (onze gerechtvaardigde belangen om u te informeren en om onze Diensten te promoten).

U kunt zich te allen tijde en kosteloos afmelden.

3.5   Registratie bij myHyundai

Voor uw registratie en verder gebruik van uw myHyundai verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

o   om uw gebruik van myHyundai te beheren (vanaf inloggen via de myHyundai web-portal of -applicatie tot de mogelijke beëindiging van uw myHyundai),

o   om u alle myHyundai-services te bieden,

o   om ervoor te zorgen en u toegang te geven tot onze Diensten waarvoor myHyundai vereist is en

o   om u op de hoogte te stellen van updates voor myHyundai.

Voor deze doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens zoals hieronder in meer detail beschreven.

3.5.1        Hyundai-account

Het Hyundai-account is vereist voor tal van Diensten (die door ons of door samenwerkende derden worden geleverd). De onderliggende verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een ​​contract met u aan te gaan en uit te voeren (Art. 6 (1) (b) AVG) en op basis van gerechtvaardigde belangen die erin bestaan uw klantervaring te verbeteren door u een gecentraliseerd gebruikersaccount te bieden (Art. 6 (1) (f) AVG).

Het Hyundai-account is een centraal gebruikersaccount waarin u uw basis-persoonsgegevens kunt beheren en die u kunt gebruiken als Single Sign-On voor uw gekoppelde Diensten. Om onze myHyundai-diensten te gebruiken, is het noodzakelijk om een ​​Hyundai-account aan te maken of om in te loggen met een bestaand Hyundai-account. In dit geval wordt uw myHyundai gekoppeld aan uw Hyundai-account en worden uw basis-persoonsgegevens (uw e-mailadres, voor- en achternaam en uw land) weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie de afzonderlijke privacyverklaring van de Hyundai-account die hier toegankelijk is.

3.5.2        Inloggen op myHyundai en Cl!cktoBuy

Om u een verscheidenheid aan diensten te bieden die zijn afgestemd op u en uw voertuig, zijn onze Cl!ck to Buy- en myHyundai-diensten aan elkaar gekoppeld om beter samen te werken. Om u te kunnen registreren bij en gebruik te maken van myHyundai in het kader van deze diensten, moet u de gegevenstoegang autoriseren om uw basis-persoonsgegevens tegelijkertijd in Cl!cktoBuy weer te geven via het Hyundai-account.

De verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband is noodzakelijk om u te registreren voor en om onze Diensten uit te voeren (Art. 6 (1) (b) AVG) en op basis van onze gerechtvaardigde belangen om uw klantervaring te verbeteren (Art. 6 (1) (f) AVG ).

3.5.3        Profielinstellingen

Voor het aanmaken van een Hyundai-account hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aanmaken van het Hyundai-account. Verdere informatie die wordt verstrekt als onderdeel van uw profielinstellingen is niet vereist voor het aanmaken van het Hyundai-account. Deze informatie is vereist voor de toekomstige levering en het gebruik van verdere MyHyundai-diensten. U kunt alle informatie invoeren en wijzigen of aanpassen via uw profielinstellingen in MyHyundai.

In dit verband verzamelen we de volgende soorten persoonsgegevens: naast alle persoonsgegevens die worden weergegeven vanuit uw Hyundai-account, uw adres, uw stad, uw postcode, uw telefoon en uw instellingen voor toestemming voor marketing en profilering.

Houd er rekening mee dat het verstrekken van de bovenstaande persoonsgegevens een voorwaarde kan zijn voor het gebruik van bepaalde myHyundai-diensten.

We verwerken persoonsgegevens in dit verband omdat dit nodig is om u myHyundai-diensten te bieden (Art. 6 (1) (b) AVG).

3.6   MyHyundai-diensten

3.6.1        Voertuigbeheer

Indien nog niet automatisch toegevoegd, kunt u uw voertuig toevoegen aan uw myHyundai om bepaalde informatie en uitrusting van uw voertuig te bekijken. Om uw voertuig veilig toe te voegen en te verifiëren, is het noodzakelijk om het VIN (chassisnummer) van uw voertuig in te voeren en uw eigendomsdocument van het toegevoegde voertuig te uploaden. We verzenden deze informatie naar onze IT-systemen om u als eigenaar te verifiëren. Mocht uw verificatie via onze IT-systemen niet mogelijk zijn, dan neemt ons Callcenter contact met u op.

Houd er rekening mee dat de verificatie van uw voertuig en eigendom ook een voorwaarde is om een ​​aantal andere services te gebruiken die beschikbaar zijn via myHyundai.

In verband met de verificatie van uw voertuig verwerken wij het VIN en uw voertuig-eigendomsdocument. De zichtbare informatie en uitrusting van uw voertuig zijn het VIN en kenteken van uw voertuig, de gekozen bijnaam van uw voertuig, uw voertuigdetails (model, modeljaar, editie, carrosserietype, bekleding, interne en externe kleur, motor, wielen en banden, brandstof, transmissie, koffervolume en VIN) en uw rijstatistieken zoals verbruik (brandstofverbruik, laadniveau), snelheid (gemiddelde snelheid en topsnelheid) en afstand (totale kilometerstand, rijafstand, aantal ritten), indien beschikbaar.

We verwerken uw persoonlijke gegevens omdat dit nodig is om u myHyundai-diensten te bieden (Art. 6 (1) (b) AVG).

3.6.2        Voertuiggebruiksstatistieken

Via de Voertuiggebruiksstatistieken kunt u verschillende voertuiggebruiksgegevens en statusrapporten in uw myHyundai bekijken.

Om deze functie aan te bieden, verzamelen en verwerken we het VIN van uw voertuig, rij-informatie (weerbaar per dag, week, maand, jaar, altijd) zoals gemiddeld verbruik (alleen EV-voertuigen), maximale snelheid, gemiddelde snelheid, afgelegde afstand, tijd besteed aan reizen; voertuigstatusinformatie zoals bandenspanning, huidig ​​brandstofpeil, ruitensproeierwaterpeil, oliestatus of laatste onderhoudsbeurt; evenals diagnose-informatie (foutmeldingen weergegeven voor uw voertuig)

Let op: Voorwaarde om gebruiksstatistieken van voertuigen te gebruiken is dat u Bluelink Services in uw voertuig hebt geactiveerd. De voertuiggebruiksgegevens worden van Bluelink naar uw myHyundai verzonden.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in Bluelink verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van Bluelink.

We verwerken uw persoonsgegevens in dit verband omdat dit nodig is om u myHyundai-diensten te leveren (Art. 6 (1) (b) AVG).

3.6.3        Selecteer de voorkeurs-Hyundai-dealer

Via myHyundai kunt u uw favoriete Hyundai-dealer selecteren en opslaan, die vervolgens automatisch wordt geregistreerd en als standaard wordt geselecteerd voor andere myHyundai Services.

In dit verband verwerken wij informatie over de door u geselecteerde Hyundai-dealer en slaan deze informatie op in onze IT-systemen.

We verwerken uw persoonsgegevens in dit verband op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG) om u in staat te stellen eenvoudig uw favoriete Hyundai-dealer te selecteren als dat nodig is voor bepaalde myHyundai-diensten.

Het is mogelijk om uw favoriete Hyundai-dealer op te slaan, te vervangen door een andere favoriete Hyundai-dealer of op elk moment te verwijderen.

3.6.4        Onderhoudsgeschiedenis van het voertuig

U kunt uw Digital Service Passport downloaden met daarin de onderhoudshistorie van uw voertuig.

In dit kader verwerken wij de volgende persoonsgegevens die wij van onze IT-systemen ontvangen: het servicenummer, uw voertuig (model), het VIN van uw voertuig en zijn kentekenplaat, de kilometerstand, de start- en einddatum van de service, de verantwoordelijke dealer, servicedetails (lijst met servicestoringen met oplaadtype [garantie of klantbetaling]) en het totale bedrag van uw service.

We verwerken uw persoonsgegevens in dit verband omdat dit nodig is om u myHyundai-diensten en -functies te bieden (Art. 6 (1) (b) AVG).

We slaan deze gegevens op in onze IT-systemen totdat u deze op uw myHyundai verwijdert. Houd er rekening mee dat we de gegevens niet volledig verwijderen, maar alleen de toewijzing aan uw myHyundai. We zullen de gegevens samen met het bijbehorende VIN blijven opslaan om de functie aan de voertuigeigenaar te kunnen bieden.

3.6.5        Handmatige kilometerstand update

U kunt de kilometerstand van uw voertuig handmatig noteren in uw myHyundai account. We verzenden deze informatie naar onze IT-systemen en gebruiken deze voor serviceherinneringen. Let op: in dit verband kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan uw geselecteerde Hyundai-dealer om een ​​serviceafspraak te maken.

Hiervoor verzamelen en verwerken wij uw VIN en de ingevoerde kilometergegevens.

We verwerken uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om u myHyundai-services en -functies te bieden (Art. 6 (1) (b) AVG).

3.6.6        Serviceherinnering

We sturen u serviceherinneringen via myHyundai wanneer uw voertuig bepaalde kilometerstanden en/of vooraf gedefinieerde servicedatums bereikt om u eraan te herinneren dat uw voertuig onderhoud nodig heeft en dat u een serviceafspraak moet maken.

In dit verband wordt uw kilometerstand en/of vooraf gedefinieerde onderhoudsdatum regelmatig door Bluelink naar uw myHyundai verzonden. Als u activeert om pushmeldingen voor serviceherinneringen te ontvangen, verwerken we bovendien uw gebruikers-ID, uw telefoonnummer en trackinginformatie en statistieken van gebeurtenissen.

We verwerken uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om u myHyundai-diensten te bieden (Art. 6 (1) (b) AVG) en op basis van ons gerechtvaardigde belang (Art. 6 (1) (f) AVG) om u geoptimaliseerde Services aan te bieden en kwaliteit voor uw voertuig.

Als u een serviceafspraak wilt maken, wordt u doorgestuurd naar een werkplaatsplanningstool van de Hyundai dealer.

3.6.7        Pechhulp

Als u hulp nodig heeft voor uw voertuig (bijvoorbeeld bij pech), kunt u onze pechhulp bellen via myHyundai. Als u myHyundai via een applicatie gebruikt, kunt u bovendien ook onze Smart Roadside Assistance gebruiken om de statusupdates van uw aanvraag en de aankomst van uw assistentie via een kaart te volgen.

Om te controleren of uw voertuig gedekt is door Pechhulpdiensten, zal uw myHyundai het VIN van uw voertuig, uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de begin- en einddatum van uw gratis Pechhulpperiode oproepen van onze IT-systemen. Als je de Slimme Pechhulp gebruikt, verzamelen en verwerken we bovendien de locatie van je telefoon en het door jou ingevoerde probleemtype.

Let op: we zullen uw persoonsgegevens indien nodig delen met servicebedrijven die namens ons Pechhulpdiensten verlenen. Als u pechhulp heeft gehad, horen we ook graag uw feedback en zullen we u vragen om uw feedback aan het servicebedrijf door te geven.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover nodig om u de gevraagde Pechhulp te verlenen (Art. 6 (1) (b) AVG) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG) om u te voorzien van met Smart Roadside Assistance en om de klanttevredenheid van onze Services te meten.

3.6.8        Terugroepen

Als er een terugroepactie is met betrekking tot het VIN van uw voertuig, kunt u informatie ontvangen via een pop-up (op de myHyundai web-portal) of een pushmelding (op de myHyundai-applicatie).

U kunt controleren of uw voertuig onder een terugroepactie valt en een serviceafspraak maken of contact opnemen met uw geselecteerde Hyundai-dealer om de oorzaak van een terugroepactie te verhelpen.

In deze context verwerken wij uw persoonsgegevens voor het bewaken van onze producten, het bieden van voldoende veiligheids- en beveiligingsnormen of om ons of derden te verdedigen tegen productaansprakelijkheid en andere juridische claims met betrekking tot onze producten en Diensten.

In dit verband verzamelen en verwerken we het VIN van uw voertuig, informatie over terugroepacties (bijv. campagnecode, campagnenaam en -beschrijving of campagnetype), de voltooiingsstatus van de service (start- en einddatum en reparatiedatum). Let op: Uw myHyundai ontvangt de relevante informatie om u te informeren over een terugroepactie van andere IT-systemen.

Voor zover een dergelijke verwerking niet wettelijk vereist is (Art. 6 (1) (c) AVG), is de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking Art. 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen van Hyundai om persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven).

3.6.9        Auto configurator

U kunt een voertuig configureren in de auto configurator van onze website en uw configuratie opslaan in uw myHyundai.

In dit verband slaan we uw configuratie/FSC-code op en de datum en tijd waarop u het voertuig hebt geconfigureerd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG) om u in staat te stellen uw configuratie te herladen en te hervatten en/of om op elk moment volgende stappen te ondernemen (bijv. een offerte aanvragen).

3.6.10     Cl!cktoBuy

U hebt toegang tot Cl!cktoBuy via uw MyHyundai om een ​​overzicht te krijgen van uw configuraties, aanbiedingen en/of bestellingen. Let op: als u toegang wilt tot Cl!cktoBuy, verlaat u uw MyHyundai en wordt u doorgestuurd naar ons Cl!cktoBuy-platform.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG) om u in staat te stellen uw configuratie, aanbiedingen en/of bestelling te herladen en te allen tijde te hervatten en/of volgende stappen te ondernemen.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in Cl!cktoBuy, zie ook de Privacyverklaring van Cl!ck to Buy.

3.6.11     Abonnement

Afhankelijk van uw voertuigmodel heeft u mogelijk de mogelijkheid om u te abonneren op uw bestaande Connectivity-pakketten of deze te upgraden via ons abonnementsplatform. Via myHyundai tonen we uw momenteel geboekte Connectivity-pakket van ons abonnementsplatform.

Als u via myHyundai toegang krijgt tot ons abonnementsplatform, wordt u doorgestuurd naar ons abonnementsplatform. Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens ook de privacyverklaring onder de volgende link: https://www.hyundai.com/nl/privacy.html.

We verwerken uw persoonlijke gegevens omdat dit nodig is om u myHyundai-diensten te bieden zoals gevraagd (Art. 6 (1) (b) AVG).

3.7   Diensten van derden

U kunt myHyundai gebruiken om u te registreren bij Services van geselecteerde Hyundai-partners in uw land van verblijf. Als u gebruik wilt maken van een dienst van een geselecteerde Hyundai-partner, zullen we persoonsgegevens die zijn opgeslagen in myHyundai doorgeven om de dienst aan de Hyundai-partner te leveren.

Houd er rekening mee dat als u gebruikmaakt van de mogelijkheid om u te registreren voor diensten van een geselecteerde Hyundai-partner, deze diensten onderworpen zijn aan de verantwoordelijkheid, evenals de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de geselecteerde Hyundai-partner. In dit opzicht hebben we regelmatig geen invloed op de uitgewisselde inhoud.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het verdere gebruik van uw persoonsgegevens door de geselecteerde Hyundai-partner, raden wij u aan om u te informeren via het privacybeleid van de geselecteerde Hyundai-partner.

4.      Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Elke toegang tot uw persoonsgegevens bij Hyundai is beperkt tot die personen die bij toegang een belang hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de respectieve doeleinden worden overgedragen aan de hieronder vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers en door die ontvangers worden verwerkt voor de respectieve doeleinden:

·        Andere particuliere derde partijen – We verzenden persoonsgegevens naar bepaalde particuliere entiteiten die ons helpen bij het aanbieden van de Diensten.

o   Dealers en werkplaatsen – We kunnen bepaalde verzoeken verwerken via een erkende Hyundai-dealer/reparateur. In dit geval kunnen we uw persoonsgegevens delen met de door u gekozen erkende Hyundai-dealer/reparateur, zodat zij uw verzoek kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen in het kader van uw verzoek.

o   Tenzij u een geautoriseerde Hyundai-dealer/reparateur hebt geselecteerd, maken we deze selectie op basis van uw locatie (de dichtstbijzijnde geautoriseerde Hyundai-dealer/reparateur op basis van uw postcode of adres) of op basis van de geschiedenis van uw vorige contacten met erkende Hyundai-dealers/reparateurs.

o   Hyundai Motor Europe GmbH – Onze gelieerde entiteit Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach, Duitsland kan uw persoonsgegevens ontvangen met het oog op de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.

o   Geselecteerde Hyundai-partners – We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan geselecteerde Hyundai-partners die onafhankelijke diensten verlenen als onderdeel van myHyundai.

·         Verwerkers – Wij geven uw persoonsgegevens door aan bepaalde derde partijen, al dan niet aangesloten, die uw gegevens namens ons verwerken onder de juiste instructies die nodig zijn voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Deze verwerkers zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om de persoonlijke gegevens te beschermen, en om uw persoonsgegevens alleen te verwerken volgens de instructies.

o   De huidige verwerker voor hosting en onderhoud van myHyundai is Hyundai AutoEver Europe GmbH, Kaiserleistraße 8A, 63067 Offenbach am Main, Duitsland.

·        Overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en gelijkaardige derde partijen die openbare lichamen zijn – We kunnen persoonsgegevens doorgeven voor zover we hiertoe verplicht zijn door de wet of door een uitvoerbaar bevel van de overheid of de rechtbank of toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

5.      Worden mijn gegevens naar het buitenland overgedragen?

Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zich buiten uw land en de EU/EER bevinden of relevante activiteiten hebben, b.v. in de Republiek Korea, waar de gegevensbeschermingswetten een ander beschermingsniveau kunnen bieden dan de wetten in uw rechtsgebied en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat.

Zodra gegevens naar het buitenland zijn overgedragen, zullen we u afzonderlijk informeren voor zover nodig onder de toepasselijke wetgeving. Met betrekking tot gegevensoverdrachten naar dergelijke ontvangers buiten de EU/EER implementeren wij passende waarborgen, met name door het aangaan van overeenkomsten voor gegevensoverdracht die standaardcontractbepalingen bevatten die zijn aangenomen door de Europese Commissie met de ontvangers of door andere maatregelen te nemen om een passend niveau van gegevensbescherming, alsmede een aanvullende beoordeling van de situatie in het land van de ontvanger, voor zover wettelijk vereist. Een kopie van de respectieve maatregel die we hebben genomen, is beschikbaar via onze functionaris voor gegevensbescherming (zie paragraaf 2 hierboven).

6.      Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij en/of onze dienstverleners slaan uw persoonsgegevens op voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden hoeven te verwerken, zullen we deze uit onze systemen en/of records wissen en/of stappen ondernemen om deze correct te anonimiseren, zodat u niet langer aan de hand van de gegevens kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw gegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen). Persoonsgegevens in contracten, communicatie en zakelijke brieven kunnen onderhevig zijn aan wettelijke bewaarvereisten, die een bewaartermijn van minimaal zeven (7) jaar kunnen vereisen.

Voor de volgende artikelen gelden specifieke bewaartermijnen:

·        Beëindiging van account: als u ervoor kiest uw myHyundai-account te beëindigen (door uw Hyundai-account te beheren in het myHyundai-menu onder "Veiligheid" en myHyundai los te koppelen van uw Hyundai-account), worden alle persoonsgegevens met betrekking tot uw account verwijderd, tenzij bewaartermijnen van toepassing zijn (zie hierboven).

7.      Welke rechten heb ik en hoe kan ik deze uitoefenen?

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat deze rechten beperkt kunnen zijn onder de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en dat u deze rechten alleen kunt uitoefenen voor zover de wet u die toekent:

·        Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, waar dat het geval is, om inzage in uw persoonsgegevens te vragen. Deze informatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.

·        Recht op rectificatie: U hebt het recht om van ons de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

·        Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"): onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om van ons de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen en kunnen wij worden verplicht om uw persoonsgegevens te wissen.

·        Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.

·        Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat te ontvangen en heeft u het recht om, zonder belemmering van ons, die gegevens doorsturen of rechtstreeks door ons laten overdragen aan een andere entiteit.

·        Recht van bezwaar: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt.

·        Recht om een ​​klacht in te dienen: u hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld in uw land van herkomst.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in sectie 2 hierboven.

8.      Ben ik verplicht mijn gegevens te verstrekken?

U bent niet verplicht door enige wettelijke of contractuele verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar als u uw persoonsgegevens niet verstrekt zoals vereist in het registratieproces en zoals aangegeven voor het verdere gebruik van myHyundai, kunt u zich hiervoor niet registreren en/of is het mogelijk dat de bruikbaarheid van onze Diensten voor u beperkt is.

9.      Hoe kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

We kunnen deze privacyverklaring in de toekomst van tijd tot tijd wijzigen en/of aanvullen. In het geval van materiële wijzigingen (bijv. in het bijzonder wijzigingen die uw rechten wezenlijk beïnvloeden), zullen wij u hiervan op de hoogte stellen waar dit wettelijk is vereist.

10.   Gegevens verwerking voor andere Hyundai-services

Deze privacyverklaring bevat alleen de informatie voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van myHyundai. In het geval dat we uw informatie op een andere manier hebben verzameld en verwerkt (bijvoorbeeld bij het registreren en gebruiken van andere Hyundai-diensten), wordt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke services afzonderlijk verstrekt. In ieder geval zijn uw bovenstaande rechten dienovereenkomstig van toepassing.