Hvor mye rekkevidde skal til i hverdagen?

Er du nysgjerrig på elbil og usikker på hvor mye rekkevidde som kreves for en hverdag uten rekkeviddeangst og langturer uten drøye ladestopp? Vi er her for å hjelpe deg!

Slik regner du ut rekkevidden

Normalt kjører man ikke batteriet helt tomt, men lader for eksempel ved rundt 20 % batterinivå. De fleste dager har du antakelig mye mer enn 20 % igjen på “tanken”.

Videre er batterier mindre effektive når de er kalde, det er ofte mer rullemotstand på veien i form av snø og slaps, og ikke minst går det med en del strøm til å holde kupeen varm. Alt dette bidrar til kortere rekkevidde om vinteren enn om sommeren.

Hyundai produserer markedets mest effektive elbiler, så du kan beregne kun 10-20 % kapasitetstap på en vanlig, norsk vinterdag.

Praktisk rekkevidde for IONIQ Electric

IONIQ Electric har en WLTP-rekkevidde på 311 kilometer. I praksis betyr det at du kan komme enda lengre om sommeren under ideelle forhold, og du må regne med noe kortere rekkevidde om vinteren.

Hvis vi tar utgangspunkt i WLTP-tallene så kan du kjøre 249 kilometer før du er nede i 20 % batterikapasitet og det er tid for å tenke på et ladestopp. Med andre ord har du nærmere 250 kilometer tilgjengelig til daglig og en “buffer” på cirka 60 km før batteriet går helt tomt.

NAF målte rekkevidden til IONIQ Electric på vinterstid til 270 kilometer. Det betyr at selv om vinteren har du i overkant av 200 kilometer tilgjengelig før du opplever noen form for rekkeviddeangst.

Du kan altså enkelt pendle 50 kilometer til jobb, stå stille en stund i rush-trafikken, kjøre 50 kilometer hjem igjen og fortsatt ha nesten 100 kilometer tilgjengelig til henting og levering av barn, shopping og andre aktiviteter.

Praktisk rekkevidde for KONA Electric

KONA Electric har en WLTP-rekkevidde på imponerende 484 kilometer. Dersom vi gjør de samme beregningene her, vil du kunne kjøre nærmere 400 kilometer om sommeren før du i det hele tatt behøver å tenke på lading.

Om vinteren målte NAF rekkevidden til 404 kilometer før batteriet gikk tomt. Da kommer man altså et stykke over 300 kilometer før en bikker 20 %, og du kan planlegge et ladestopp innen 80 kilometers radius.

Langtur med elbil

Når du skal ut på langtur anbefaler vi å lade batteriet til 100 %, slik at du kommer lengst mulig på første etappe. Dersom kjøreturen er lengre enn 80 % av kapasiteten til bilen, eller det ikke er mulighet for lading der du skal, vil du måtte hurtiglade underveis.

Med IONIQ Electric er det tid for en hurtigladepause etter rundt 250 km, mens KONA Electric kan holde det gående til nærmere 400 km under gode forhold. Imidlertid tror vi behovet for en pause vil melde seg både hos fører og passasjerer før den tid.

 

Hurtiglading

Så sant batteriet ikke allerede er fullt av strøm, kan du like gjerne plugge til en hurtiglader når disse er tilgjengelige i nærheten av spisesteder og rasteplasser. Hvis både du og bilen får energi samtidig behøver du ikke engang å planlegge egne ladestopp.

Dersom du likevel skulle komme i en situasjon der ladenivået bikker under 20 % og du fortsatt har langt igjen å kjøre er det god ladeskikk å stoppe hurtigladingen på 80 % og la eventuelle andre biler slippe til. Batteriet fylles nemlig saktere med strøm jo fullere det blir, noe som gjør at de siste 20 prosentene tar mye lenger tid enn de første 20.

Tips: Du kommer raskere frem om du gjør to hurtigladestopp der du kun lader til 60 % hver gang enn om du bare tar ett stopp der du venter på at batteriet skal nå 100 %.

 

Hvor lang tid tar hurtigladingen?

Hastigheten på hurtigladingen avhenger av flere faktorer:

  • Mengden strøm ladestasjonen kan levere
  • Mengden strøm bilen kan ta imot
  • Ladekurven til bilen (raskest lading når det er lite strøm på batteriet, tregest lading når batteriet er nesten fulladet)
  • Temperaturen på batteriet (som påvirkes av temperaturen der man befinner seg)

Da NAF utførte sin ladetest betydde dette rundt 50 minutters lading fra 20% til 80% - tilsvarende 242 km rekkevidde - for KONA Electric og ca. 60 minutter for 162 km rekkevidde med IONIQ Electric om vinteren.

Det er verdt å merke seg at ladingen ble utført på hurtigladere med høyere kapasitet enn de 50kw-laderne som det er klart flest av her i landet. KONA Electric nærmet seg 80kw som høyeste ladehastighet, mens IONIQ hadde et kjølig batteri som ikke fikk fullt utbytte av ladestasjonen.

Om sommeren er situasjonen en annen: I varmere omgivelser lades både IONIQ Electric og KONA Electric fra 20 % til 80 % på litt over 40 minutter. Det vil si at IONIQ Electric får fylt opp 187 km rekkevidde og KONA Electric får 290 km mens du gjør deg ferdig med matpausen.

Mann går mellom to Hyundao biler. Foto.

Strømforbruk

Forbruket til en elbil påvirkes av akkurat de samme faktorene som fossilbiler. Imidlertid blir man ofte mer oppmerksom på endringene når en følger med på displayet i elbiler. Vi anbefaler å ta med variablene nedenfor i beregningen når du skal ut på langtur:

 

Viktige variabler for forbruk

  • Topografi – Er det mange bratte bakker dit du skal? Forbruket stiger jo høyere du må klatre til din destinasjon. På den annen side regenerer du mye kraft på vei ned igjen. Hvis hytten din er på toppen av et stort fjell vil du altså oppleve et langt høyere forbruk opp dit enn på veien hjem igjen.
  • Taklast – Takbokser er praktiske for å øke bagasjekapasiteten, men gir også høyere luftmotstand og dermed høyere forbruk.
  • Fullastet bil – Har du med hele familien pluss bagasje? Da blir også forbruket høyere.
  • Dekk – Vinterdekk gir mer rullemotstand og noe høyere forbruk enn sommerdekk. Lavprofildekk på større felger reduserer også rekkevidden.