Betingelser

1.      Disse betingelsene

1.1     Hva som dekkes av disse betingelsene. I forbindelse med lanseringen av nye IONIQ 5 har du mulighet til å reservere en av de 3 000 lanseringsmodellene av IONIQ 5 Project 45 («reservasjonsmulighet»). Disse betingelsene gjelder når du benytter deg av reservasjonsmuligheten («betingelser»), som er utførlig beskrevet i disse betingelsene.

1.2     Derfor bør du lese dette. Les betingelsene grundig før du reserverer en IONIQ 5 Project 45 («reservasjon»). Disse betingelsene gir deg detaljert informasjon om hvem vi er, hvordan du gjør en reservasjon, hvordan vi aksepterer reservasjonen, og hvordan du kjøper en bil fra en Hyundai-forhandler som deltar.

2.    Informasjon om oss og hvordan du kan kontakte oss

2.1     Hvem vi er. Vi er Hyundai Motor Norway NUF, et selskap som er registrert i Norge. Organisasjonsnummeret vårt er NO 914 315 816, og vi er registrert med virksomhetsadresse i Alf Bjerckes vei 8, 0582 OSLO.

2.2     Slik kontakter du oss. Du kan kontakte oss ved å ringe kundeservice på 22 70 60 10, sende en e-post til kundeservice@hyundai.no, eller sende et brev til Hyundai Motor Norway, Postboks 6466 Etterstad, 0605 OSLO.

2.3     Slik kan vi kontakte deg. For å holde deg oppdatert om behandlingen av bestillingen din og nødvendig kommunikasjon gjennom prosessen vil Hyundai Motor Norway og forhandleren din kunne kontakte deg gjennom de følgende kanalene.

    (a)       ringe det telefonnummeret du har oppgitt i reservasjonen

    (b)       sende e-post til den e-postadressen du har oppgitt i reservasjonen

    (c)       sende brev til den postadressen du har oppgitt i reservasjonen

3.     Reservasjonsavtalen

3.1      Omfanget av reservasjonsavtalen. Reservasjonsavtalen sikrer deg retten til senere å kjøpe en IONIQ 5 Project 45 («bilen») fra en deltakende Hyundai-forhandler som du velger («forhandler»). Reservasjonsavtalen er inngått idet vi aksepterer reservasjonen som beskrevet i disse betingelsene.

3.2     Ingen kjøpskontrakt. Reservasjonsavtalen forplikter deg ikke til å kjøpe bilen. Du og forhandleren vil på et senere tidspunkt inngå en separat kjøpskontrakt for bilen («kjøpskontrakt»), og den vil dekke de relevante salgsbetingelsene inkludert den endelige kjøpsprisen for bilen med tilbehør og andre valg.

3.3    Hvem kan legge inn en reservasjon. Vi tillater kun sluttkunder å benytte seg av reservasjonsmuligheten. Du er en «sluttkunde» hvis du ikke reserverer bilen for videresalg. Sluttkunder som deltar må være bosatt i EØS-området, Sveits eller Storbritannia og Nord-Irland og være over 18 år hvis det er en fysisk person. Hver sluttbruker kan kun reservere ett kjøretøy. Når du gjør reservasjonen, bekrefter du at du oppfyller kravene til å delta.

3.4     Slik legger du inn en reservasjon. Du må konfigurere din IONIQ 5 på nettsiden vår www.hyundai.no («plattform»). Følg disse trinnene for å fullføre prosessen:

    o   velg lakkfarge og interiørfarge på bilen i plattformens konfigurator

    o   velg Hyundai-forhandleren som du ønsker å kjøpe bilen av

    o   gi oss relevant informasjon, som navn, kontaktopplysninger og adresse

3.5    Venteliste. Etter at vi har mottatt informasjonen i henhold til 3.4 c vil vi kontrollere tilgjengeligheten av din konfigurasjon. Prosessen kan ta noe tid og vi vil plassere deg på en IONIQ 5 venteliste i perioden. 

3.6    Aksept av reservasjon. Din reservasjon anses som akseptert så snart vi bekrefter at du er blant de 3.000 første kundene som har gjennomført en konfigurasjon. Tidspunkt for konfigurasjon bestemmes av det tidsstempel som vises i Hyundai AutoEver Europe sitt CRM-system for når konfigurasjonen er mottatt.

3.7    Avvisning av reservasjon. I det tilfellet at din IONIQ 5 ikke er tilgjengelig vil vi avvise din reservasjon. Vi vil likevel tilby deg å bli værende på ventelisten og således reservere en IONIQ 5 som kan bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

4.    Kansellering av reservasjonsavtalen

4.1    Avbestillingsrett. Du kan kansellere reservasjonsavtalen uten å oppgi noen grunn frem til du kjøper bilen (signerer kjøpskontrakten med forhandler). Hvis du vil kansellere reservasjonsavtalen, sender du en e-post til kundeservice@hyundai.no, eller et rekommandert brev til Hyundai Motor Norway, Postboks 6466 Etterstad, 0605 OSLO.

4.2     Automatisk kansellering. Selv om du ikke kansellerer reservasjonsavtalen selv, vil den utløpe automatisk hvis du ikke kjøper bilen i løpet av den fastsatte kjøpsperioden som er definert i punkt 6.1 eller så snart vi varsler deg om at alle lanseringsbilene er utsolgt. 

4.3    Vår avbestillingsrett. Vi forbeholder oss retten til å kansellere reservasjonsavtalen hvis du bryter disse betingelsene, spesielt hvis du ikke tilfredsstiller kravene til å bruke reservasjonsmuligheten.

5.     Slik kjøper du bilen

5.1    Kjøpsperiode. For å kjøpe bilen din vil du bli kontaktet av forhandlereren din og du vil dessuten få en invitasjon på e-post til å kjøpe bilen i forhandlerens lokaler innen to uker («kjøpsperiode»). Kjøpsperioden løper fra den dagen du mottar kjøpsinvitasjonen på e-post.

5.2     Kjøpe bilen fra din forhandler. Du vil inngå kjøpskontrakten med forhandleren din. Vi kommer ikke til å være en part i kjøpskontrakten eller på andre måter være forpliktet til å selge og/eller levere bilen til deg.

5.3    Den endelige kjøpsprisen. Den endelige kjøpsprisen fastsettes i kjøpskontrakten med forhandleren din. 

5.4    Prisene på plattformen vår. Alle priser som vises på plattformen vår, er veiledende salgspriser og inkluderer frakt- og leveringsomkostninger på 10 900 kroner. Den veiledende salgsprisen inkluderer også vrakpant på 2 400 kroner. Endelig kjøpspris vil avhenge av valgt forhandlers fraktkostnader og eventuelle tillegg.

5.5    Produktspesifikasjoner som foreløpig ikke er tilgjengelige. Typegodkjenningen av IONIQ 5 er fortsatt i behandling når du reserverer bilen. På grunn av det har vi ikke informasjon om alle bilens tekniske spesifikasjoner, inkludert forbruks- og utslippsdata. 

5.6     Produktene kan avvike noe fra bildene. Bildene av bilen på plattformen er kun ment som illustrasjoner. Selv om vi har gjort vårt beste for å vise gjengi fargene riktig, kan vi ikke garantere at fargene som vises på enhetens skjerm, gjengir fargen på produktene nøyaktig. Bilen kan avvike noe fra disse bildene.

6.     Andre viktige betingelser

6.1    Du trenger vårt samtykke for å overføre dine rettigheter til andre. Du kan kun overføre dine rettigheter eller forpliktelser i reservasjonsavtalen til en annen person hvis vi gir skriftlig samtykke til dette.

6.2    Endre reservasjonen din. Etter at du har reservert bilen, er det ikke mulig å endre spesifikasjonene av din IONIQ 5 Project 45. Hvis du ønsker å endre spesifikasjonene, må du kansellere den eksisterende reservasjonen og legge inn en ny. Merk! Det kan føre til at du havner på ventelisten for IONIQ 5 Project 45 dersom det ikke er flere tilgjengelige biler. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bytte forhandler. Vi gir deg beskjed dersom endringen er mulig. Hvis den er mulig, vil vi informere deg om alle endringer som kan være relevante for ditt kjøp av bilen fra forhandleren i fremtiden. Hvis vi ikke kan gjøre endringen eller du ikke vil akseptere konsekvensene av endringen, kan det hende at du ønsker å kansellere reservasjonen.

6.3    Slik kan vi bruke dine personopplysninger.  Vi kommer kun til å bruke dine personopplysninger som opplyst i vår personvernerklæring .

6.4     Hvilke lover gjelder for denne kontrakten, og gjeldende rett og verneting. Disse betingelsene er underlagt norsk lov, og du kan anlegge sak angående disse betingelsene ved en domstol i Norge.