Hyundai'de Kariyer Fırsatları | Hyundai Türkiye

Kariyer

Hyundai’de Kariyer

Şirket felsefemiz doğrultusunda; yaratıcı ruh ve azimli çalışmalarımızla insanlığa daha zengin bir hayat tarzı sunmak amacındayız.

Sürekli gelişim ve pazardaki rekabet gücümüzü artırmanın en önemli unsurlarından biri iş gücümüzdür.

Şirket vizyonumuz doğrultusunda çalışanlarımızın kapasite ve yeteneklerini hem şirketimizin gelişmesi büyümesi, hem de kendi kişisel gelişimleri için etkin kullanmaları sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın motivasyon ve performanslarını artırmaları için onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlanması.

Çalışanlarımızın kişisel potansiyellerinin farkında olmasını sağlayarak, onları yetki paylaşımı ve yaratıcı düşünce konusunda yüreklendirmek.

İnsan Kaynakları Stratejisi;

Çalışanlarımız, şirketimizi temsil eden en önemli değerlerden birisidir.

İnsan Kaynakları Misyonu;

İnsanlık için değer yaratan bir organizasyon oluşturmak ve bunu oluştururken; kültürel öğrenme, yaratıcılık, takım çalışması, iş önceliklerini çalışanlarımızın hedefleri doğrultusunda sıralayarak onların yetki paylaşımını geliştirmek, istekli ve azimli iş gücü yaratmak.

İnsan Kaynakları Vizyonu;

Şirketimizin insan kaynağı potansiyelini teşvik ederek ve en verimli şekilde kullanarak, çalışanlarımızı gelişim, yenilik konularında yüreklendirip yeteneklerini zenginleştirerek mükemmel organizasyon yapısına ulaşmak.