• ບ້ານ
 • Build a Car
 • ສ້າງ ແລະ ລາຄາ
 • Step

 • 1ປະເພດ
 • 2ພາຍນອກ
 • 3ດ້ານໃນ
 • 4ອັອບຊັນ
 • 5ອັອບຊັນຫລຸດລາຄາ

ປະເພດ

ກະລຸນາເລືອກປະເພດ

* ຮູບພາບອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນຈິງ

* ຮູບພາບອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນຈິງ

ປະເພດ

ເຄື່ອງຈັກ

ສີ

  ລໍ້ລົດ

   ສີ

    ໂຄງສ້າງ

     ແພັກເກັດ

     ຕົວເລືອກດຽວ

     ອຸປະກອນເສີມ

     ເລືອກອຸປະກອນເສີມ

     ໂປແກມ

     ເລືອກໂປແກມ

     ອັອບຊັນຫລຸດລາຄາ

     /

     ເລືອກອອບຊັນ

     1. 2ພາຍນອກ

     2. 3ດ້ານໃນ

     ລາຄາລວມ
     help