ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຮຸນໄດມໍເຕີ້

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລາຄາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະຂົງເຂດ.
ກະລຸນາຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງຂອງພວກຢູ່ເຮົາໜ້ທຳອິດ ຫລື ຕົວແທນຈຳ ໜ່າຍຂອງພວກເຮົາສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂໍມູນສ່ວນຕົວ

* ພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງປະກອບຂໍ້ມູນ

ທັກທາຍ *

* ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານ

* ກະລຸນາໃສ່ນາມສະກຸນ

* ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ

* ກະລຸນາໃຫ້ທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ

* ກະລຸນາໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແມ່ນ ສຳ ຄັນຕໍ່ກັບບໍລິສັດ Hyundai Motor ("Hyundai" "ເຮົາ," "ພວກເຮົາ" ຫລື "ຂອງພວກເຮົາ") ແລະ ບໍລິສັດບໍລິສັດໃນເຄືອ, ຄືກັນກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານໃນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Hyundai. ພວກເຮົາພະຍາຍາມປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ, ເຮົາໄດ້ມອບປະສົບການການໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ທີ່ເພີດເພີ່ນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລົດຮຸນໄດນີ້ ("ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ" ນີ້) ແມ່ນເພື່ອເຕືອນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. (ຕົວຢ່າງ)

* ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເລືອກເອົາສິງທີ່ຕ້ອງການໃນຫ້ອງທີ່ໃຫ້ໝາຍ

Enter Your Information

ຂອບໃຈ

ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານເພື່ອແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.