• ບ້ານ
 • ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການ
 • ອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ
 • ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້

ອາໄຫຼແທ້

ໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕັດແຕ່ງລົດຂອງທ່ານ

ອາໄຫຼແທ້ 2

 • ຮັບປະກັນ
  ເໝາະສົມ

 • ຮັບປະກັນ
  ຊັດເຈນ

 • ຮັບປະກັນ
  ຂອງແທ້

 • ຊິ້ນສ່ວນຂອງແທ້ຂອງຮຸນໄດແມ່ນຖືກທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳລອງສະຖານະການຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມທົນທານ. ຍັງໄດ້ຮັການຮັບປະກັນ 12 ເດືອນ 20,000km.
  ອາໄຫລ່ຂອງແທ້ຂອງຮຸ່ນໄດຖືວ່າເປັນການລົງທືນທີ່ດີສຳລັບລົດຂອງທ່ານ. ການອອກແບບ ແລະ ທົດສອບສະເພາະເພື່ອຕອບສະ ໜອງຕາມລະບຽບການອອກແບບຂອງອົດສະຕາລີ, ທຸກສ່ວນຂອງແທ້ຈາກຮຸ່ນໄດແມ່ນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສູງສຸດ. ຮຸນໄດ.
  • ຮັບປະກັນເໝາະສົມ

  • ຮັບປະກັນຊັດເຈນ

  • ຮັບປະກັນຂອງແທ້

ຢ່າລໍຊ້າ


ຕະຫຼາດອາໄຫຼ່ລົດຍົນເຕັມໄປດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກ. ຖືກທີ່່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ສ່ວນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້ ຫຼື ດັດແປງໃສ່ໃຫ້ກັບລົດຮຸນໄດຂອງທ່ານຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຮັບປະກັນລົດຂອງທ່ານ. ຊິ້ນສ່ວນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກຜະລິດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດຄືຮຸ່ນໄດຂອງແທ້. ຊິ້ນສ່ວນຂອງໄຫຼ່ດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງບັນຫາສະເພາະໜ້າໃຫ້ກັບຄຸນນະພາບຂອງລົດຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກສ່ວນອື່ນໆ ແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີການສ້ອມແປງຫຼາຍຂື້ນ, ຫຼື ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ,ແມ່ນອາດເກີດອຸປະຕິເຫດ.
ສະນັ້ນ ສຳລັບຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາສົ່ງເສີມໃຫ້ໃຊ້ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ທຸກປະເພດຈາກຮຸ່ນໄດ.