Termen en Voorwaarden

De tekst die volgt, beschrijft de termen en voorwaarden die verband houden met het gebruik van de site van Korean Motor Cy. Korean Motor Cy NV behoudt zich het recht voor de regels en voorwaarden die hierboven beschreven worden te wijzigen, en dit zonder voorafgaand bericht of zonder beperking.

Garanties

De juiste inhoud van de garanties die Korean Motor Cy biedt bij aankoop van nieuwe wagens, staan in detail vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden, zoals die zijn opgenomen op de officiële bestelbonnen en factureringsdocumenten. Er wordt aangenomen dat de koper op de hoogte is van deze voorwaarden bij elke verkoop.

 

Aansprakelijkheid

Korean Motor Cy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waarnaar een link wordt gecreëerd vanaf deze site. De aanwezigheid van een link betekent geenszins dat Korean Motor Cy zich garant stelt voor de informatie die deze sites zouden bevatten. Korean Motor Cy creëerde deze links uitsluitend om de bezoekers van zijn site aanvullende diensten of informatie te bieden, zonder dat hij daarbij aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud of het commerciële beleid van deze sites.

Korean Motor Cy kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de risico’s die het gebruik van de computer met zich meebrengt, zowel wat software – of hardwarepannes betreft al diegene die het gebruik ervan zou kunnen veroorzaken.

Korean Motor Cy NV behoudt zich het recht voor de informatie op deze website, inbegrepen de technische kenmerken en uitrusting van de voorgestelde modellen op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen, zonder dat Korean Motor Cy NV of de leden van haar net hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Alle informatie die via deze website wordt verstrekt, wordt louter informatief meegedeeld en houdt geen verkoopsaanbod in van Korean Motor Cy NV of haar net van officiële verdelers. Korean Motor Cy NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op haar website. Gelieve contact op te nemen met een Erkende Hyundai Verdeler of Hersteller teneinde de juiste en meest actuele informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, voertuigspecificaties, leveringstermijnen, verkoopsvoorwaarden en waarborgen. Het commerciële net van Korean Motor Cy NV staat te uwer beschikking om al uw vragen te beantwoorden die verband houden met de producten en diensten, technische kenmerken en uitrusting van de op deze site voorgestelde modellen. We houden eraan te vermelden dat de leden van het Hyundai net zelfstandige handelaars zijn die vrij hun eigen tarieven kunnen bepalen en kunnen beslissen om al dan niet deel te nemen aan de acties die door Korean Motor Cy NV worden voorgesteld.

De voorwaarden en kredietpercentages die op deze website voorkomen worden vastgelegd door de kredietinstelling ; Korean Motor Cy NV en zijn erkende dealers treden op als kredietbemiddelaars.