Waarom niet beide? Het kan, als je voor Hyundai kiest.

Om bedrijven en hun werknemers meer mogelijkheden te geven om te vergroenen, heeft de overheid enkele jaren geleden het mobiliteitsbudget geïntroduceerd. Maar zitten medewerkers daarop te wachten? En wat met de bedrijfswagen, heeft die nog een toekomst? Wij vergeleken de twee opties – en een derde.

Het mobiliteitsbudget.

Met het mobiliteitsbudget kan de werkgever op jaarbasis een budget toekennen aan de werknemer, als alternatief voor de bedrijfswagen. Dat moet het mogelijk maken om te kiezen voor meer duurzame vervoersmiddelen- en diensten. Het bedrag voor het mobiliteitsbudget stemt overeen met de totale jaarlijkse brutokost van de bedrijfswagen voor de werkgever. De werknemer kan dat bedrag volledig besteden aan een bedrijfswagen of inzetten op een waaier aan duurzame vervoersmiddelen zoals:

  • Zachte mobiliteit zoals fietsen en elektrische fietsen of bromfietsen.
  • Openbaar vervoer voor het woon- en werkverkeer
  • Deeloplossingen zoals carpooling, autodelen en taxivervoer

Deze oplossingen kunnen gecombineerd worden (fiets + trein bijvoorbeeld) met elkaar of met een bedrijfswagen, zolang ze binnen het totale mobiliteitsbudget blijven. Is er op het einde van het jaar dan nog een restbedrag over? Dan wordt dat aan de werknemer gestort. Hoe lager, hoe beter. Want de overheid heft een heel hoge bijdrage aan de werknemer voor dit restbedrag.

De voor- en nadelen van het mobiliteitsbudget.

Meer en meer werknemers zijn zich bewust van de uitdagingen die de klimaatproblematiek stelt, en willen hun ecologische voetafdruk verlagen. Werkgevers die hen daarin tegemoet komen, worden gezien als aantrekkelijker. In tijden waarin het steeds moeilijker wordt voor bedrijven om talent aan zich te binden, is een flexibel mobiliteitsbudget een extra-legaal voordeel dat sterk wordt gewaardeerd.

Daartegenover staat meer administratie, zeker bij grotere bedrijven die veelheid aan mobiliteitsbudgetten moeten beheren. En wat doe je bijvoorbeeld als een medewerker bij het bedrijf vertrekt? Ook zijn de verbindingen voor het openbaar vervoer verre van optimaal in België, waardoor het voor sommige medewerkers een hele onderneming wordt om op ‘alternatieve’ wijze naar het werk te komen.

Misschien toch beter een bedrijfswagen?

Bedrijfswagens blijven onverminderd populair bij werknemers. Ook voor de werkgever blijft dit aantrekkelijk, op voorwaarde dat er gekozen wordt voor modellen met een zo laag mogelijke of zonder uitstoot. Want de autofiscaliteit wordt het komende decennium veel strenger. Vanaf 2023 zijn diesel- en benzinewagens en de daaraan verbonden onderhoudskosten en tankkosten slechts nog voor 50% fiscaal aftrekbaar. En vanaf 2026 zijn enkel nog zero emissions bedrijfswagens 100% fiscaal aftrekbaar.

Hyundai heeft deze evolutie jaren geleden al correct ingeschat en nam tijdig actie. Geen enkel ander automerk biedt vandaag zoveel modellen met een gereduceerde uitstoot aan:

De voor- en nadelen van een bedrijfswagen.

Terwijl de hoge aankoopprijs en gebrekkige laadinfrastructuur voorheen nog een obstakel waren voor bedrijven om de overstap naar elektrisch rijden, is deze hindernis alvast van de baan. Hybrides en volledig elektrische modellen zijn er nu voor alle segmenten en profielen binnen het bedrijf. Hun prijs ligt niet veel hoger dan vergelijkbare benzine- en dieselwagens, en de Total Cost of Ownership in veel gevallen al lager.

Daarnaast is er ook de administratieve eenvoud. Medewerkers die het bedrijf verlaten of aan een nieuw model toe zijn, kunnen hun bedrijfswagen overlaten aan collega’s.

 

Kiezen is verliezen? Niet bij Hyundai.

Iedereen is er zich van bewust dat we een inspanning moeten doen om te vergroenen. Zowel de overheid als bedrijven hebben elkaar gevonden in dit streven. Via het mobiliteitsbudget kunnen ook medewerkers makkelijker kiezen voor CO2-vriendelijke manieren om op het werk te geraken. En doordat Hyundai verschillende alternatieven biedt in alle segmenten, is ook de combinatie fiets of trein + auto mogelijk – binnen budget. Bedrijven die ervoor kiezen om hun wagenpark te vergroenen met Hyundai, zullen niet alleen fiscale voordelen genieten. Ze zullen hun medewerkers ook meer extra-legale voordelen op maat van hun wensen kunnen bieden.