Road to 2026: waarom de nieuwe autofiscaliteit elektrische bedrijfswagens onmisbaar maakt in uw wagenpark.

De autofiscaliteit wordt momenteel grondig hervormd: elektrische en waterstofwagens worden weldra het nieuwe normaal. In principe versnelt het uitdoof scenario in 2026.

Naast de veranderende autofiscaliteit zullen ook laadpalen financieel worden ondersteund. Wie dus fiscaal wilt optimaliseren, start best reeds vandaag met elektrificatie van z’n wagenpark. 

1. Anticipeer nu op de autofiscaliteit van morgen

In de huidige versie van het wetsvoorstel (dat momenteel nog niet is goedgekeurd) zijn alle wagens aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 onderhevig aan de nieuwe fiscaliteit. Vanaf 2025 zal de aftrek van Plug-in hybrides max 75% bedragen. In 2026 zal elke bestaande wagen met een verbrandingsmotor of plug-in hybride maximaal 50% aftrekbaar zijn. In 2027 nog slechts 25% en vanaf 2028 0%. Vanaf 2023 zullen bovendien brandstofkaarten slechts tot 50% fiscaal aftrekbaar zijn, waardoor het als werkgever belangrijk zal worden uw werknemers te stimuleren om hun Plug-in hybrides elektrisch op te laden.

Wie een leasingcontract afsluit voor een periode van 4 of 5 jaar, zal vanaf 2022 dus onderhevig zijn aan de nieuwe fiscaliteit. In dat opzicht is de keuze die u vandaag maakt op het vlak van aandrijving en technologie reeds bepalend voor de kosten van morgen. Bij het maken van die keuze, is het belangrijk om na te denken over de technische haalbaarheid van voor de installatie van laadinfrastructuur op kantoor en bij de medewerkers thuis. Een slimme en goed onderbouwde aanpak is noodzakelijk en gaat veel verder dan een eenvoudige berekening van de TCO. Het zal immers altijd financieel interessant worden om de switch te maken naar elektrisch. Wie bij de pakken blijft zitten zal uiteindelijk fiscaal afgestraf worden. 

2. De impact voor uw medewerkers thuis: de organisatie van laadoplossingen

Zowel voor de bedrijven als voor de werknemers verandert er veel op dit vlak. Op basis van het wetsvoorstel kan immers enkel de bestuurder in zijn personenbelasting een bedrag tot 1.500 € per laadpaal en per belastingplichtige inbrengen. Woont u samen, dan is dat 2 x 1.500 € aan 45% belastingvermindering tot eind 2022. Dat tarief daalt naar 30% voor de uitgaven in 2023 en naar 15% in 2024. Wie snel kiest voor een elektrische wagen, zal van het grootste voordeel genieten. 
 
Voorwaarden is dat de laadpaal op het domicilie van de werknemer wordt geïnstalleerd. De elektriciteit moet bovendien groen zijn of door eigen hernieuwbare energie worden opgewekt. Het moet ook een slim laadpunt betreffen, momenteel is dit als volgt omschreven in het wetsvoorstel van Van Peteghem: de laadtijd, het laadvermogen of het laadvolume moet via software gestuurd kunnen worden. In de praktijk zal het laadpunt slim dienen om te gaan met het capaciteitstarief en de zonnepanelen om de impact op het elektriciteitsnet te beperken. Hiervoor bieden we met onze partner Eneco reeds oplossingen aan die uw laadpunt aansturen i.f.v. het verbruik van uw woning of uw bedrijf.

Belangrijk wordt wel om in de carpolicy duidelijke afspraken te maken rond welke laadoplossingen u als werkgever voorziet en welke bijkomende intelligente aansturing betaald wordt door de werknemer.

3. Laadinfrastructuur op kantoor: openstellen voor het publiek

Wie van een verhoogde fiscale aftrek van wil genieten voor het plaatsen van laadinfrastructuur op kantoor is wel gebonden aan enkele voorwaarden. De laadpunten moeten volgens de nieuwe autofiscaliteit minstens gedurende de gangbare openingstijden publiek beschikbaar zijn. Wie enkel laadpalen plaatst voor werknemers en bezoekers komt niet in aanmerking. Ze moeten kenbaar worden gemaakt via FOD Financiën en EAFO zodat iedereen weet waar uw laadpunten staan en er gebruik van kunnen maken.

Ook hier is de boodschap om niet te lang te wachten met de elektrificatie van uw vloot en de aanleg van een laadplein. De fiscale aftrek is immers degressief in de tijd. De aftrek wordt in het voorstel zelfs 200%  voor de afschrijvingen waarin is geïnvesteerd in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022 en op 150% voor de afschrijvingen van publiek toegankelijke laadstations waarin is geïnvesteerd in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024.

4. Hyundai staat klaar met gericht advies voor uw bedrijf

De nieuwe autofiscaliteit brengt heelwat veranderingen met zich mee. Elektrische bedrijfsauto’s of waterstofwagens worden enorm gestimuleerd. Hoe sneller u op de kar springt, hoe meer fiscale voordelen u geniet. Eenzelfde scenario geldt voor laadpalen op het werk en bij de werknemers thuis. Dan blijft er nog een belangrijke vraag over: welke oplossing past het best bij de infrastructuur en de voorkeuren van uw bedrijf?

Met de vele Plug-in hybride en elektrische modellen in het Hyundai gamma én de toegewijde experten op het vlak van elektrische mobiliteit kunnen we u perfect op weg zetten naar een duurzame toekomst. We begeleiden u graag bij de keuze, installatie en het beheer van uw vloot en de laadpalen voor uw bedrijf.

Contacteer ons gerust, we bekijken samen alle mogelijkheden en kunnen u een oplossing op maat bieden.