Accent : ຄວາ​ມປອດ​ໄພ | ລົດ​ເກັງ | ຮຸ່ນໄດລາວ

 • ບ້ານ
 • Find a Car
 • Accent
 • ຄວາມປອດໄພ
 • ມຸມມອງດ້ານຫຼັງເບື້ອງຂວາຂອງລົດ Accent ສີປອນເງິນທີ່ກຳລັງຂັບຂີ່ຢູ່ຖະໜົນຫົນທາງ

  ACCENT
  ຄວາມປອດໄພ

  ເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພ

ຄວາມປອດໄພ
ໂຄງໂຕຖັງທີ່ແຂງແກ່ງ, ຖົງລົມນິລະໄພ 6 ຈຸດ ແລະ ລະບົບເບຮກລົດປ້ອງກັນການລ໊ອກລໍ້ພ້ອມດ້ວຍລະບົບຄວບຄຸມການຊົງໂຕແບບອີເລັກໂຕນິກ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸດວິໃສນັ້ນ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • ການຄວບຄຸມສະຖຽນລະພາບທາງອີເລັກໂທຣນິກ (ESC)

  ມັນຊ່ວຍຄວບຄຸມພາຫະນະຂອງທ່ານເມື່ອຈຳເປັນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວໃຊ້ພະລັງງານເບກອັດຕະໂນມັດໂດຍກົງຕໍ່ລໍ້ແຕ່ຂ້າງ ເພື່ອຕ້ານກັບແຮງຂັບເຄື່ອນ. ພະລັງງານຂອງເຄື່ອງຈັກຍັງຖືກປັບຈົນກ່ວາການຄວບຄຸມໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ.

  Electronic Stability Control (ESC) image
 • ລະບົບກວດເຊັກລົມຢາງ (TPMS)

  ການແຈ້ງເຕືອນທາງສາຍຕາຈະແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານທຸກຄັ້ງທີ່ຄວາມດັນຂອງຢາງລົດຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິ. ຊ່ວຍໃຫ້ປະຫຍັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບັນຫານ້ອຍໆກາຍມາເປັນບັນຫາໃຫຍ່.

  Tire Pressure Monitoring System (TPMS) image
 • ລະບົບຊ່ວຍຂື້ນຄ້ອຍ (HAC)

  ການຢຸດ ແລະ ການອອກໂຕໃນເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຊັນຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນຕໍ່ຜູ້ຂັບ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ. HAC ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລົດໄຫຼກັບຫຼັງໂດຍບັງເອີນເມື່ອເບກຖືກປ່ອຍເວລາລົງເທິງພູ.

  Hill-start Assist Control (HAC) image
 • ລະບົບເບກ (ABS)

  ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລໍ້ລັອກໃນເວລາຢຸດສຸກເສີນ, ABS ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດຮັກສາການຄວບຄຸມພວງມາໄລ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນທິດທາງໂດຍການເບກອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີການເບກກະທັນຫັນ

  Anti-lock Brake System (ABS) image
 • ESC
 • TPMS
 • HAC
 • ABS
 • END
 • ການຄວບຄຸມສະຖຽນລະພາບທາງອີເລັກໂທຣນິກ (ESC)

  ມັນຊ່ວຍຄວບຄຸມພາຫະນະຂອງທ່ານເມື່ອຈຳເປັນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວໃຊ້ພະລັງງານເບກອັດຕະໂນມັດໂດຍກົງຕໍ່ລໍ້ແຕ່ຂ້າງ ເພື່ອຕ້ານກັບແຮງຂັບເຄື່ອນ. ພະລັງງານຂອງເຄື່ອງຈັກຍັງຖືກປັບຈົນກ່ວາການຄວບຄຸມໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ.

  ມີຢູ່ໃນເຂດທີ່ເລືອກເທົ່ານັ້ນ

 • ລະບົບກວດເຊັກລົມຢາງ (TPMS)

  ການແຈ້ງເຕືອນທາງສາຍຕາຈະແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານທຸກຄັ້ງທີ່ຄວາມດັນຂອງຢາງລົດຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິ. ຊ່ວຍໃຫ້ປະຫຍັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບັນຫານ້ອຍໆກາຍມາເປັນບັນຫາໃຫຍ່.
 • ລະບົບຊ່ວຍຂື້ນຄ້ອຍ (HAC)

  ການຢຸດ ແລະ ການອອກໂຕໃນເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຊັນຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນຕໍ່ຜູ້ຂັບ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ. HAC ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລົດໄຫຼກັບຫຼັງໂດຍບັງເອີນເມື່ອເບກຖືກປ່ອຍເວລາລົງເທິງພູ.
 • ລະບົບເບກ (ABS)

  ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລໍ້ລັອກໃນເວລາຢຸດສຸກເສີນ, ABS ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດຮັກສາການຄວບຄຸມພວງມາໄລ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນທິດທາງໂດຍການເບກອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີການເບກກະທັນຫັນ

Learn more about Hyundai

ຮູບ​ພາບ, ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ໂພສ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ແຕກຕ່າງ​ກັນ​ໄປ​​ແຕ່​ລະ​ພູມ​ມິ​ພາກ. ຂໍ້​ມູນ​ ​ແລະ ຮູບ​ພາບ​ປະກອບ​ທັງ​ໝົດ​​ແມ່ນ​ອ້າງ​ອິງ​ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຜີ​ຍ​​ແຜ່ ​ແລະ ອາດ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເຂົ້າ​ຊົ​ມໜ້າ​ເພ​ຮສປະຈຳ​ແຕ່​ລະ​ພູມິ​ພາກຂອງເຮົາ ຫຼື ໂຕແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ສຳ​ຫຼັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.