• หน้าแรก
  • ความเป็นมาของฮุนได
  • โอกาสทางอาชีพ

ฮุนไดในฐานะนายจ้าง

เราเชื่อว่าพนักงานของเราคือผู้มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของเรา

เราตระหนักดีถึงคำมั่นสัญญาของเราที่จะไม่หยุดสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย และขยายการเติบโตในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน
เราให้คุณค่ากับพนักงานของเราที่ ฮุนได Hyundai Mobility Thailand Co.,Ltd เพื่อให้มั่นใจว่าเราจ้างบุคลากรที่ดีที่สุด

เรามองหาทีมงานที่มีความยืดหยุ่น กระตือรือร้น และเปี่ยมด้วยพลังในการทำงาน ผู้ที่สนุกไปกับความตื่นเต้นและความท้าทายในการทำงานให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ว