คำมั่นสัญญาของเรา

 • เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่านและเรามุ่งมั่นที่จะ:

  • รับฟังอย่างตั้งใจและกระตือรือร้นติดตามสิ่งที่คุณแจ้งเรา
  • รักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
  • กำหนดเวลานัดหมายที่สะดวกสำหรับคุณ
  • พร้อมต้อนรับทันทีเมื่อคุณมาถึงด้วยความเป็นมิตรและเป็นมืออาชีพ
  • ประเมินเวลาในการซ่อมอย่างถูกต้องพร้อมแจ้งประมาณค่าใช้จ่าย
  • แจ้งและขออนุญาตลูกค้าก่อนที่จะเริ่มการทำงานเพิ่มเติมใดๆ
  • อธิบายรายละเอียดทั้งหมดที่ดำเนินการซ่อมแซมและตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
  • ส่งมอบรถภายในเวลาที่นัดหมายไว้ในสภาพที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ เพื่อสอบถามให้แน่ใจว่าคุณพึงพอใจกับการบริการทั้งหมดที่ได้รับ