• หน้าแรก
  • บริการ
  • การบำรุงรักษา
  • บริการบำรุงรักษาตามระยะ

บริการบำรุงรักษาตามระยะ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนบริการบำรุงรักษาตามระยะที่เชื่อถือและวางใจได้ของฮุนไดได้จากหน้านี้

การบำรุงรักษาตามระยะ

  • การบำรุงรักษารถยนต์ฮุนไดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสมรรถนะของรถของคุณนั้นมีความทนทาน และความปลอดภัยในระดับที่ดีที่สุด ตารางการบำรุงรักษาตามระยะทางต่อไปนี้มีไว้สำหรับเจ้าของรถยนต์ฮุนได เพื่อประมาณการล่วงหน้าถึงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเบื้องต้น