• หน้าแรก
  • บริการ
  • บริการฉุกเฉิน
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงสำหรับรถยนต์ฮุนไดของคุณ

สิทธิประโยชน์การบริการ Standard Package

1. บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา 5 ปี
(สำหรับรถยนต์ฮุนไดรุ่น H-1, Grand Starex (MC20), IONIQ electric, KONA electric ที่ส่งมอบตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 และ STARIA)


2. บริการยก/ลากรถไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 5 ปี
(สำหรับรถยนต์ฮุนไดรุ่น H-1, Grand Starex (MC20), IONIQ electric, KONA electric ที่ส่งมอบตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 และ STARIA)


3. บริการยก/ลากรถฟรีไปศูนย์บริการฮุนไดอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุด หรือ จุดจอดรถฮุนได ภายในระยะทาง 30 กิโลเมตร กิโลเมตรถัดไป คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท
3.1 หากต้องการยกลากไปยังจุดหมายปลายทางอื่น บริการรถยก/ลากให้บริการฟรีใน 15 กิโลเมตร แรก กิโลเมตรถัดไป คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท
3.2 กรณีที่ยกลากระยะทางไกล มากกว่า 50 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะทำการต่อรอง อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายให้ และขอความเห็นชอบจากลูกค้าก่อนดำเนินการยก/ลาก


4. บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย


5. กรณีล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานนำกุญแจสำรองเพื่อทำการเปิดรถให้แก่ลูกค้า โดยการประสานงานนั้นภายใต้ระยะทาง 15 กิโลเมตร หากการประสานงานในระยะทางที่ไกลกว่า 15 กิโลเมตรคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท/กิโลเมตร ในราคาค่าประสานงานนี้รวมถึงการประสานงานทั้งไปและระยะทางกลับเพื่อนำกุญแจเปิดรถให้กับลูกค้า ค่าใช้จ่ายในส่วนของช่างกุญแจจะไม่รวมในสิทธิประโยชน์ ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย


6. ฟรีน้ำมันจำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีที่รถยนต์น้ำมันหมดฉุกเฉิน บริการนี้จำกัดไว้เพียงปีละ 1 ครั้ง สำหรับรถ 1 คันหากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ค่าน้ำมันลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการ

1. บริการนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ

2. การบริการทั้งหมดจำกัดเฉพาะรถที่ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

3. การบริการนี้จะครอบคลุมเฉพาะรถของ ลูกค้าที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ถนนสาธารณะ ซูเปอร์ไฮเวย์ ที่จอดรถสาธารณะ และที่ส่วนบุคคลเท่านั้น จะขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการช่วยเหลือบนถนนที่ปิดการจราจร พื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือบริเวณที่รถบริการไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ เช่น ในสนามแข่งรถ และถนนส่วนบุคคลที่ไม่อนุญาตให้เข้า

4. การบริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฮุนได ครอบคลุมเฉพาะรถที่มีปัญหาขัดข้องเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ

5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฯ นี้ จะงดให้บริการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไปช่วยเหลืออย่างปลอดภัย

6. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินฯ หากใช้เจ้าหน้าที่พนักงานมากกว่า 2 คน หรือใช้รถบริการมากกว่า 2 คัน ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

7. บริการรถลากจะจัดบริการให้เฉพาะรถ ที่เครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ททำงานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

8. การเรียกบริการรถยกลาก สามารถเรียกได้บ่อยครั้งที่ต้องการ โดยบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฮุนได คิดค่าบริการในอัตรามาตรฐานทั่วประเทศ

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการยกลากรถยนต์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือวิธีการพิเศษนอกเหนือจากการยกลากปกติทั่วไป ให้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า

10. ค่าใช้จ่ายในการผ่านทางต่างๆ เช่น ค่าผ่านทางพิเศษ สะพานหรือค่าแพขนานยนต์ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ