พิโลโซฟี - ความเป็นมาของฮุนได | Hyundai Mobility Thailand

หลักปรัชญา :
"เรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เหมาะกับมนุษยชาติ"

มนุษยชาติผสานรวมพวกเราและทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
มนุษยชาติเพิ่มศักยภาพตนเองด้วยการสร้างโซลูชันนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่

ด้วยความเชื่อในคุณค่าของมนุษยชาติ เราจึงพัฒนาความสัมพันธ์ของเราให้แข็งแกร่งขึ้น รู้สึกเชื่อมโยง และทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้มากขึ้น