Hyundai Üretim Tesisleri & Sertifikalar | Hyundai Türkiye

Türkiye'de Üretim

Hyundai manufacturing plant in Turkey

Hyundai’nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk üretim tesisi olan Hyundai Assan İzmit Fabrikası, Türkiye ve başta Avrupa olmak üzere yakın bölgelerdeki tüm pazarlar için 1997 yılı Temmuz ayından bu yana üretim gerçekleştiriyor.

hyundia assan i10 producing frame

“Pres, Gövde, Boya, Montaj ve Motor Montaj” olmak üzere 5 atölyeden oluşan fabrikada, 1.0 lt, 1.2 lt benzinli i10, 1.2 lt, 1.4 lt benzinli ve 1.4 lt dizel motor seçeneklerine sahip olan Yeni i20'nin üretimi gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde araç üreten Hyundai Assan Fabrikası’nda saatte ortalama 36 araç üretiliyor ve günlük toplam üretim yaklaşık 520 adedi buluyor. i10 ve i20 modelleri, başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleriyle birlikte Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkeye sadece Türkiye’den ihraç ediliyor.

engineer checking i10 frame

Hyundai’nin İzmit’te üretilen i10 ve i20 modelleri, global üretim merkezleriyle aynı seviyede üretim kalitesini taşıyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulandığı Hyundai Assan Fabrikası, 2012 yılında yapılan 382 milyon dolar tutarındaki yeni yatırım ile yıllık üretim kapasitesini 203 bin adede çıkardı.

Türkiye, Avrupa ve bölgenin en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelen fabrika, aynı zamanda gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamış oluyor.

Sahip Olduğumuz Sertifikalar


KALİTE POLİTİKASI

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak dünya pazarlarındaki rekabet ortamına ve kalite yönetim standartlarına uygun yüksek kaliteli ürün imal etmek ana hedefimizdir. Bu doğrultuda, tüm proseslerimizde kalite hedefleri belirlenir ve bu kalite hedeflerine , HMC standardlarına ve yasal şartlara uygun olarak üretim gerçekleştirilir. Ürünlerimizin kalitesine doğrudan etki eden tedarikçilerimiz de bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır ve belirlediğimiz kriterlere uygun şekilde üretim yaparlar. HAOS’ta çalışan her düzeydeki bütün şirket personeli, kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirir ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için faaliyetlerde bulunur. Yöneticiler kendi ekiplerinin katkısı ve desteğiyle, kalite yönetim sisteminin uygulanmasından sorumludur.

HAOS olarak Kalite Politikamızı temel değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuzu belirtir, tüm faaliyetlerimizi bu politikaya uygun olarak yerine getirmeyi taahhüt ederiz.
· Tüm değerleri müşterilerimize odaklayarak, en kaliteli ve en kusursuz hizmeti sağlayarak müşteri odaklı şirket kültürü ile üretim yaparız.
· Olduğumuz gibi durmayı kabul etmeyerek amacımıza ulaşmak için her fırsatı büyük bir mücadele gibi algılayarak tereddütsüz tutku ve düşünce ile hareket ederiz.
· Karşılıklı iletişim ve işbirliği ile beslenmiş “birliktelik” duygusu ile şirketin içinde ve iş ortaklarımızla birlikte sinerji yaratırız.
· Şirketimizin geleceğinin, her bir elemanımızın yürekli çalışmalarında olduğuna inanarak, onların potansiyellerini arttırmak için yeteneklerine saygılı bir kurum kültürü yaratırız.
· Kültür,örf ve adet çeşitliliğine saygılı, yaptığımız iş’te en iyisi olmak için bundan esinlerek saygı duyulan global bir şirket çalışanı olarak çalışmaktayız.
· Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştiririz.
· Ürün uygunluğumuzu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğimizi etkileyen riskleri ve fırsatları değerlendiririz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Görmek İçin Tıklayınız.

ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi

ÇEVRE POLİTİKASI

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak Alikahya’da bulunan fabrikamızın çevre performansını sürekli iyileştirerek çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi temel amaç edindik.

Bu inançla ilkelerimiz,

Çevrenin Korunması

Kirliliğin kaynağında önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yeni teknoloji ve yöntemleri uygulayarak çevrenin korunmasını sağlamak

Uygunluk Yükümlülüklerinin Sağlanması

Mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yanı sıra gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiğimiz tüm yükümlülüklerimize uyum sağlamak

Kaynakların Etkin Kullanımı

Doğal kaynak kullanımında verimlilik ve tasarrufu arttırıcı çalışmalar yürütmek

Atık Yönetimi

Atıkları kaynağında azaltmak, oluşması engellenemeyen atıkların geri kazanılmasını, geri kazanılamayan atıkların çevre kirliliğine neden olmayan uygun yöntemler ile bertarafını sağlamak

Eğitim ve İletişim

Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincini arttırıcı çalışmalar yapmak, çevre performansımız ile ilgili iletişimi sağlamak

Yönetim, bu politikayı uygulamayı ve çevre yönetim sisteminin etkinliği için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini Görmek İçin Tıklayınız.

ISO 18000 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - 2013


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS); iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin, başarının ve büyümenin tamamlayıcı bir parçası olduğuna inanır. Bu yüzden HAOS tüm çalışan, taşeron ve ziyaretçiler için sağlıklı ve güvenli ortam taahhüt eder.

Bu taahhütü gerçekleştirmek için HAOS;

• Riskleri tanımlayıp sürekli iyileştirmeler ile yok eder yada etkilerini en alt seviyeye indirir
• Yönetim katkısını ve çalışan katılımını en üst seviyeye yükseltir
• Yasal yükümlülükleri yerine getirir
• Eğitimler vererek çalışanları ve taşeronlarını riskler, görev ve sorumluluklar anlamında bilinçlendirir
• Bu politikayı ilgili tüm taraflara iletir

ISO 18000 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Görmek İçin Tıklayınız.

ISO 50000 – Enerji Yönetim Sistemi - 2015

ENERJİ POLİTİKASI

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (HAOS) olarak Alikahya’daki fabrikamızın tüm faaliyetlerinde Temel Enerji Politikamız;

Yasa ve Yönetmeliklere Uyum

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliği açısından yasal şartlara ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemeler ve zorunlu standartlar gibi diğer şartlara uymak,

Enerji Hedeflerinin Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi

Enerji yönetim sistemini ve enerji performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
Amaç ve hedeflere ulaşmak için enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
Dökümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini, belirlediği amaç ve hedefleri yıllık periyotlarda gözden geçirmek,

Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi ve Sürdürülmesi

İleri teknolojik yöntemleri uygulayarak, enerji verimliliğini arttırmak için enerji tasarrufunu ön plana çıkarmak,
Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak,

Eğitim ve İletişim

Çalışanlar, müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak.
Çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın enerji verimliliği konusunda farkındalığını ve bilgisini arttırabilmek için eğitimler düzenlemek ve enerji verimliliğini arttırıcı çalışmalar yapmak.

ISO 50000 – Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Görmek İçin Tıklayınız.

Fabrika Adresi: Atatürk Mah. Vatan Cad. Alikahya 41305 KOCAELİ

Not: Araç satışı veya şikayetleriniz için "İletişim Formu" nu kullanabilirsiniz.


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
INFORMATION SECURITY POLICY