Türkiye'de Üretim

Hyundai manufacturing plant in Turkey

Başta Almanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere çok sayıda ülkeye otomobil ihraç eden Hyundai Assan İzmit Fabrikası, 1997 yılından beri Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor.

Hyundai’nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk üretim tesisi olan Hyundai Assan İzmit Fabrikası, A ve B segmentlerindeki modelleriyle iç pazarda da önemli satış adetlerine ulaşarak yerli üretimin önemini vurgulamış oluyor.

hyundia assan i10 producing frame

“Pres, Gövde, Boya, Montaj ve Motor Montaj” olmak üzere 5 atölyeden oluşan fabrikada, 1.0 lt ve 1.2 lt benzinli Yeni i10 ile 1.0 lt, 1.2 lt ve 1.4 lt benzinli motor seçeneklerine sahip i20'nin üretimi gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde araç üreten Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren endüstri 4.0 alt yapısı da bulunuyor.

engineer checking i10 frame

Hyundai’nin İzmit’te üretilen i10 ve i20 modelleri, global üretim merkezleriyle aynı seviyede üretim kalitesini taşıyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulandığı Hyundai Assan Fabrikası, 2012 yılında yapılan 382 milyon dolar tutarındaki yeni yatırım ile yıllık üretim kapasitesini 203 bin adede çıkardı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelen fabrika, aynı zamanda gerçekleştirdiği ihracatla döviz girişi sağlıyor ve ülke ekonomisine de büyük katkı sunuyor. Her geçen gün büyüyen Hyundai Assan İzmit Fabrikası, Türkiye ekonomisinin cari açığını kapatmaya yönelik hamleler yapmaya devam ediyor.

Sahip Olduğumuz Sertifikalar


Kalite Politikası

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak ana hedefimiz, dünya pazarlarındaki rekabet ortamına ve kalite yönetim standartlarına uygun yüksek kaliteli ürün imal etmek. Bu doğrultuda, tüm süreçlerimizde kalite hedefleri belirliyor ve bu kalite hedeflerine, HMC standardlarına ve yasal şartlara uygun olarak üretim gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin kalitesine doğrudan etki eden tedarikçilerimiz de bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır ve belirlediğimiz kriterlere uygun şekilde üretim yaparlar. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışan her düzeydeki şirket personeli, kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirir ve etkinliğini iyileştirmek için daima faaliyetlerde bulunur. Yöneticiler de kendi ekiplerinin katkısı ve desteğiyle kalite yönetim sisteminin uygulanmasından sorumludur.

HAOS olarak Kalite Politikamızı temel değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuzu belirtir, tüm faaliyetlerimizi bu politikaya uygun olarak yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

● Tüm değerleri müşterilerimize odaklayarak en kaliteli ve kusursuz hizmeti sağlayarak müşteri odaklı şirket kültürü ile üretim yaparız.
● Olduğumuz yerde durmayı kabul etmeyerek amacımıza ulaşmak için her fırsatı büyük bir mücadele gibi algılayarak tereddütsüz tutku ve düşünce ile hareket ederiz.
● Karşılıklı iletişim ve iş birliğiyle beslenmiş “birliktelik” duygusu ile şirket içinde ve iş ortaklarımızla birlikte sinerji yaratırız.
● Şirketimizin geleceğinin, her bir çalışanımızın yürekli çalışmalarında olduğuna inanarak onların potansiyellerini arttırmak için yeteneklerine saygılı bir kurum kültürü yaratırız.
● Kültür, örf ve adet çeşitliliğine saygılı, yaptığımız işte en iyisi olmak için bundan esinlenip saygı duyulan global bir şirket olarak çalışmaktayız.
● Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştiririz.
● Ürün uygunluğumuzu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğimizi etkileyen riskleri ve fırsatları değerlendiririz.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni görmek için tıklayın.

Çevre Politikası

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak İzmit Alikahya’da bulunan fabrikamızın çevre performansını sürekli iyileştirerek çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi temel amaç edindik.

Bu inançla ilkelerimiz:

Çevrenin Korunması

Kirliliğin kaynağında önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yeni teknoloji ve yöntemleri uygulayarak çevrenin korunmasını sağlamak.

Uygunluk Yükümlülüklerinin Sağlanması

Mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yanı sıra gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiğimiz tüm yükümlülüklerimize uyum sağlamak.

Kaynakların Etkin Kullanımı

Doğal kaynak kullanımında verimlilik ve tasarrufu arttırıcı çalışmalar yürütmek.

Atık Yönetimi

Atıkları kaynağında azaltmak, oluşması engellenemeyen atıkların geri kazanılmasını, geri kazanılamayan atıkların çevre kirliliğine neden olmayan uygun yöntemler ile bertarafını sağlamak.

Eğitim ve İletişim

Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincini arttırıcı çalışmalar yapmak, çevre performansımız ile ilgili iletişimi sağlamak.

Hyundai Assan yönetimi olarak bu politikayı uygulamayı ve çevre yönetim sisteminin etkinliği için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'ni görmek için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS); iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin, başarının ve büyümenin tamamlayıcı bir parçası olduğuna inanır. Bu yüzden HAOS tüm çalışan, taşeron ve ziyaretçiler için sağlıklı ve güvenli ortam taahhüt eder.

Bu taahhütü gerçekleştirmek için HAOS;

• Üretim ve üretim dışı faaliyetlerde karşılaşılabilecek riskleri tanımlayıp sürekli iyileştirmeler ile yok eder ya da etkilerini en alt seviyeye indirir.
• Yönetim katkısını ve çalışan katılımını en üst seviyeye yükseltir.
• Yasal yükümlülükleri yerine getirir.
• Eğitimler vererek çalışanları ve taşerolarını; riskler, görev ve sorumluluklar anlamında bilinçlendirir.

ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni görmek için tıklayın.

Enerji Politikası

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (HAOS) olarak Alikahya’daki fabrikamızın tüm faaliyetlerinde Temel Enerji Politikamız;

Yasa ve Yönetmeliklere Uyum

Enerji kullanımı ve verimliliği açısından ulusal ve uluslararası mevzuatlara, zorunlu standartlar ile diğer şartlara uymak,

Enerji Hedeflerinin Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi

• Enerji Yönetim Sistemini, enerji performansını ve bunlara ait belirlenen amaç ve hedefleri sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
• Enerji politikasının gerekliliklerini yerine getirmek ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
• Dökümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak,

Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi ve Sürdürülmesi

• İleri teknolojik yöntemleri uygulayarak, enerji verimliliğini arttırmak için enerji tasarrufunu ön plana çıkarmak,
• Üretim, bakım, satın alma ve enerji performansını etkileyebilecek tüm süreçlerimizde ekipmanlarımız ve tesislerimizin enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve enerji performansını arttırmaya yönelik tasarımları desteklemek,

Eğitim, İletişim ve Sosyal Sorumluluk

• Çalışanlar, müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile Enerji Yönetimi ve Enerji verimliliği ile ilgili konularda sosyal sorumluluk bilinciyle ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak, eğitimler düzenlemek ve ortak çalışmalar yapmak,


ISO 50001 – Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni görmek için tıklayın.
ISO 50001 – HAOS Enerji Politikası
ISO 50001 – HAOS Energy Policy

Bilgi Güvenliği Politikası

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) Yönetimi, organizasyonun sorumluluğu altında bulunan bilgileri korumak için güvenlik önlemlerini yerine getirmenin önemini ve ihtiyacını vurgular. Kritik ve hayati şirket bilgisinin yetkilendirilmiş kullanıcıların kullanımına sunulması için gerekli önlemlerin alınmış olması şarttır. Teknik yollarla elde edilebilen güvenlik seviyesi sınırlıdır, dolayısıyla uygun yönetim, iş akışları ve prosedürler ile desteklenmelidir.

HAOS, bilgi varlıklarının ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasını, “Bilgi Güvenliği” olarak tanımlar.

Gizlilik: Bilginin sadece yetkilendirilmiş personel tarafından erişilebilir olmasının sağlanmasıdır.
Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunun, bütünlüğünün ve güncelliğinin korunmasıdır.
Erişebilirlilik: Bilginin ve ilgili varlıkların, yetkilendirilmiş kullanıcılara zamanında ve gerektiğinde erişiminin verilebiliyor olmasıdır.

Bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği, HAOS'un ana hedeflerinden biridir. Amaçlanan sonuçlara ulaşmak için HAOS Yönetimi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı'na uyumlu olunmasını sağlar. İlk aşamadan son işleme kadar, şirketteki tüm birimler ve diğer ilgili taraflar, faaliyetlerinde bu ilkelere dikkat edeceklerdir. Tüm HAOS personeli ve dış kaynaklı personel, her seviyeden, bilgi güvenliği sistem gereksinimlerini yerine getirmekte ve sistemin etkinliğini artırmak için faaliyetler yürütmektedir.

HAOS, kişisel verilerin gizliği ve korunması ile ilgili süreçleri yürütmektedir.

HAOS Yönetimi, yürürlükte olan tüm yasal zorunluluklara uymayı garanti eder.

HAOS Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi açısından sürekli iyileştirme ve iş sürekliliğinin sürdürülmesini ve yönetilmesini sağlar.

Fabrika Adresi: Atatürk Mah, Vatan Cad, Alikahya/Kocaeli, 41305

Not: Araç satışı veya şikayetleriniz için "İletişim Formu" nu kullanabilirsiniz.