Kişisel Veriler Politikası | Hyundai Türkiye

Kişisel Veriler Politikası

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
MÜŞTERİ - KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Hyundai Assan, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
Kimlik Verileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet kopyası, pasaport kopyası
İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil)
Mesleki Veriler: Meslek, meslek kartı bilgileri
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, video kayıtları
Müşteri Verileri: Satın alınacak araç tercihleri, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, müşteri şikayet kayıtları ve bilgileri, test sürüşüne ilişkin bilgiler, faydalanılan kampanyalar hakkındaki bilgiler,
Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, engelli olup olmadığı bilgisi
Web Sitesi Kullanım Verileri: Başvuru formu doldurulma tarihi, internet sitesine giriş sıklığı/zamanları, görüntülenen sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullanılan platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yapılan (fare) tıklama sayısı, fare hareketleri, görüntü kaydırma aktiviteleri, kullanılan arama terimleri ve internet sitesini kullanırken girilen metinler, IP adresi izleme kayıtları, alışveriş alışkanlıkları
Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Kişiyle İlgili Veriler: Çocuk sayısı, aile cüzdanı, aile ve aile yakını kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri
Diğer Veriler: araç bilgileri (araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri), lokasyon verisi, imza ve imza sirküleri

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
(i) Sizinle kuracağımız ticari ilişkiyi yürütebilmek
• Araç satış sözleşmelerinin kurulması ve ifası, satış, satış sonrası destek ve araç kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, araç teslimat süreçlerinin ve lojistik faaliyetlerin yönetimi
• Satış süreçlerine yönelik her türlü finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
• Müşterilerin kayıtlarının oluşturulması ve müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşterilerin her türlü talimat, soru, talep ve şikâyetlerinin takibi ve değerlendirilmesi
• Yedek parça ve aksesuar satışı işlerinin yürütülmesi
• Satış sonrası her türlü bakım ve onarım hizmetleri ile garanti yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, Hyundai Kasko dahil olmak üzere sigorta süreçlerinin takibi,
• Müşterilerle test sürüşü faaliyetlerinin yürütülmesi
• İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle ticari ilişkilerin yürütülmesi, yürütülen işlerin planlanması ve takibi, gereken durumlarda bayilerin denetimi
• Müşterilerin satın almak istediği araçlara yönelik anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi
• Müşterilerin arızalı araç yardım taleplerinin değerlendirilmesi ve Hyundai Yol Yardım Hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi
• Şirketimizin Blue Card gibi ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması ve bu süreçlerin yönetimi
(ii) Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek
• Müşterilerin ürün ve hizmetlerimizden memnun olup olmadığının takibinin yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ticari stratejilerin belirlenmesi
• Müşteri ilişkileri süreçleri ve müşterilerle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• (Onay verilmesi durumunda) müşterilere ticari elektronik ileti gönderilmesi
• Müşterilerin faydalanabileceği kampanyalar ve indirim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Müşterilere özel ürün ve hizmetlerin satış, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması
• Ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması, sadakat programlarının yürütülmesi
• Pazar araştırması, istatistik, analiz çalışmaları yapılması, nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
• Ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi verilmesi ve müşterilere özel fırsatlar geliştirilebilmesi
• Etkinlik ve organizasyonların planlanması ve icrası
(iii) Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
• Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
• Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İşyerinin güvenliğinin sağlanması
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının yönetimi
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Bayilerin ve Hyundai Assan çalışanlarının performanslarının değerlendirilmesi ve bu kişilere yönelik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Bayilerden Hyundai Assan desteği ile satın alınan araçların anlaşılan süre boyunca üçüncü kişilere satılıp satılmadığının denetlenmesi / sorgulanması ve dahil olunan meslek grubu dolayısıyla bayilerden Hyundai Assan desteği ile satın alınan araca ilişkin olarak ilgili kişinin meslek grubuna dair bilgilerin denetlenmesi / sorgulanması
Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

(i) Kişisel verileriniz sizinle kuracağımız hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla yetkili bayiler, iş ortakları, tedarikçiler, lojistik firmaları, brokerlik ve sigorta şirketleri, anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler, bankalar, dışarıdan hizmet alınan veri işleyen sıfatına haiz üçüncü kişiler, çağrı merkezi hizmeti veren firmalar ve kampanya faaliyetlerine ilişkin iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.

(ii) Kişisel verileriniz size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla Hyundai Assan adına veri işleyen üçüncü kişilere, yazılım şirketlerine, mobil uygulama hizmetlerinin kurulumu, işletimi ve kontrollerini sağlayan hizmet sağlayan şirketlere, toplu SMS ve e-posta gönderen şirketler, etkinlik şirketleri, pazarlama şirketleri ve ajanslarına aktarılabilmektedir.

(iii) Kişisel verileriniz Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları gibi dış danışmanlar, serbest mali müşavirler, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, mahkemeler ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş. dahil kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve sunucu hizmeti alınan altyapı ve bulut hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri, anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler ve/veya iş ortakları niteliğindeki bayiler/yetkili satıcılar üzerinden toplanmaktadır.
Sizinle kuracağımız hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “açık rızanın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “hakkımızın kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
BAYİ ÇALIŞANLARI - KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak yetkili bayi çalışanları ve yetkililerinin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Hyundai Assan, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
Kimlik Verileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet kopyası, pasaport kopyası
İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Mesleki Veriler: Bayide çalışılan pozisyon ve departman bilgileri, meslek kartı bilgileri, özgeçmiş bilgileri
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, video kayıtları
Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, engelli olup olmadığı bilgisi
Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Kişiyle İlgili Veriler: Çocuk sayısı, aile cüzdanı, aile ve aile yakını kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri
Diğer Veriler: Lokasyon verisi ve imza

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
(i) Çalıştığınız bayi ile ve sizinle kuracağımız ticari ilişkileri yönetmek

• Bayilik sözleşmesi süreçlerinin yönetimi, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Sorularınız, talepleriniz, şikayetleriniz ve başvurularınızla ilgili süreçlerin yürütülmesi
• Finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Eğitimlerin organize edilmesi ve kaydı
• Ürün ve hizmetlere ilişkin teknik bilgilendirmelerin yapılması

(ii) Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
• Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İşyerinin güvenliğinin sağlanması
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının yönetimi
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Bayilerin performanslarının değerlendirilmesi ve bayilere yönelik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Bayi çalışanlarının memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
• Bayilerden Hyundai Assan desteği ile satın alınan araçların anlaşılan süre boyunca üçüncü kişilere satılıp satılmadığının denetlenmesi / sorgulanması ve dahil olunan meslek grubu dolayısıyla bayilerden Hyundai Assan desteği ile satın alınan araca ilişkin olarak ilgili kişinin meslek grubuna dair bilgilerin denetlenmesi / sorgulanması
Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Şirketimizin muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları gibi dış danışmanları, serbest mali müşavirler, bankalar ve finansal kuruluşlar, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, eğitim firmaları, optik okuyucu firmalar, iş ortağı konumundaki bayiler, mahkemeler ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içi ve yurt dışında bulunan iştirak ve ortakları, kargo şirketleri.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarlarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri ve/veya iş ortakları niteliğindeki diğer bayiler ve yetkili satıcılar üzerinden toplanmaktadır.
Çalıştığınız bayi ile ve sizinle kuracağımız ticari ilişkileri yönetmek amacıyla işlenen kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “hakkımızın kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İŞ ORTAKLARI ve TEDARİKÇİLER
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla mal ve hizmet sağlayıcısı niteliğindeki taşeron, tedarikçi ve danışmanlık firmalardan toplanan kişisel verilere ilişkin olarak firma çalışanlarının ve yetkililerinin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Hyundai Assan, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
Kimlik Verileri: Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, nüfus cüzdanı
İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Mesleki Veriler: Çalıştığı şirket, çalışılan departman, meslek, meslek kartı bilgileri
Finansal Veriler: Sizinle veya çalıştığınız şirketle olan ilişkimizi ve sözleşmesel süreçleri yürütmek için gerekli banka hesap bilgileri dahil olmak üzere her türlü finansal bilgi
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, video kayıtları
Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, engelli olup olmadığı bilgisi
Diğer Veriler: Sizinle veya çalıştığınız şirketle olan ilişkimizi ve sözleşmesel süreçleri yürütmek için yazışmalarımız kapsamında toplanan bilgiler, imza, imza sirküleri

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
(i) Sizinle ve/veya çalıştığınız şirket ile kuracağımız ticari ilişkileri yönetmek
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik ve hizmet süreçlerinin yönetilmesi
• İthalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işleri ile tahsilat süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Sorularınız, talepleriniz ve başvurularınızla ilgili süreçlerin yürütülmesi
(ii) Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
• Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi, iç denetim ve performans ölçüm süreçlerinin yürütülmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yönetim faaliyetleri ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ile icrası
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının yönetimi
Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Şirket’in muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları, serbest mali müşavirler, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, iş ortağı konumundaki bayiler, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişiler, mahkemelere ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar, sunucu hizmeti alınan altyapı ve bulut hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarlarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri ve/veya iş ortakları niteliğindeki diğer bayiler ve yetkili satıcılar üzerinden toplanmaktadır.
Sizinle ve/veya çalıştığınız şirket ile kuracağımız ticari ilişkileri yönetmek amacıyla işlenen kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “hakkımızın kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
POTANSİYEL MÜŞTERİ – TEST SÜRÜŞÜ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak test sürüşü gerçekleştirmek isteyen müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.
Kişisel verilerin Hyundai Assan tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [_iletisim@haos.com.tr_] adresinden ulaşılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemler aracılığıyla toplanan, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve konum bilgileri gibi kişisel verileriniz, Kanun ve ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin her türlü mevzuata uygun olarak, test sürüşünü gerçekleştirmek, test sürüşü etkinliklerin organizasyonu ve takibini yapmak ve bu konuda sizlerle iletişime geçmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi veya Kuruluşlar ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla Hyundai Assan’ın yetkili bayilerine ve iş ortaklarına aktarabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılması ve hukuki işlerin takibi için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen nitelikteki kişisel veriler, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya veri sahipleri tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi, SMS, e-mail ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla toplanmaktadır.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.
Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi ve haklarımızın kullanılması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.
Hyundai Assan tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Hyundai Assan tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

4. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN TİCARİ İLETİ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, müşteri/potansiyel müşterilere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilere ilişkin olarak müşterilerin ve potansiyel müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemler aracılığıyla Kanun’un 5.maddesine dayalı olarak toplanan kimlik bilgileriniz (ad- soyad), iletişim bilgileriniz (telefon numarası ve e-posta adresi), müşteri işlem bilgileriniz (satın alınması düşünülen veya sahip olunan araca ilişkin bilgiler), pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve Hyundai Assan veri tabanınında saklanmaktadır.
• Pazarlama, kampanya ve reklam faaliyetleri dahil olmak üzere müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
• Ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi verilmesi ve size özel fırsatlar geliştirilebilmesi,
• Planlama, anket, istatistik ve pazar araştırması çalışmalarının yapılması,
• Sadakat programlarının yürütülmesi,
• Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi,
• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılması,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;
• Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda pazarlama faaliyeti kapsamında, Şirketimiz adına veri işleyen toplu SMS ve e-posta gönderen hizmet sağlayıcılarına, pazarlama şirketleri ve ajanslarına, etkinlik şirketlerine, dijital ajanslara, çağrı merkezi hizmet sunucularına,
• Hukuk işlerinin takibi ve savunma hakkını kullanabilmek için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara, İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, SMS, e-mail ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla elde edilmektedir.

• Yukarıda bahsedilen amaçlarla pazarlama faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler Kanun’un 5. maddesi kapsamında açık rızanızın varlığı halinde işlenebilmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmaktadır.
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, savunma hakkının kullanılması ve hukuki işlerin takibi, pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen kişisel verilerin yukarıda belirtilen süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, mahkemelere, İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_ ] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla,

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
E-posta adresi: iletisim@haos.com.tr
KEP adresi: hyundaiassan@hs01.kep.tr
İnternet adresi: https://www.hyundai.com/tr/tr
Mersis No: 6417374276976368
Adres: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 32 İç Kapı No: 20 Maltepe / İstanbul

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ VE POLİTİKASI

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Hyundai Assan”) olarak internet sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı göstermekteyiz. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise Hyundai Assan olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Çerez Aydınlatma Metni ve Politikası (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak internet sitemizi ve diğer platformlarımızı ziyaret eden ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

Politika’nın Kapsamı

Bu Politika Hyundai Asssan kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgileri, üçüncü taraf sitelerin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Hyundai Assan sorumlu değildir.

Çerezler

Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından oluşturulan ve internet sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Bu sayede internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir.
Hyundai Assan tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Kullanılan Çerezler ve Kişisel Veri İşleme Amaçları

İnternet sitemizde bizim kullandığımız birinci parti çerezler ve üçüncü taraf çerezleri bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler Hyundai Assan tarafından değil, diğer şirketler tarafından yönetilmektedir. Kullanım ömrüne göre ise oturum çerezleri ve kalıcı çerezler bulunmaktadır. Oturum çerezleri internet sitemizi veya platformu terk etmenizle silinir. Kalıcı çerezler ise internet sitemizi veya platformu terk ettikten sonra da sizlerin cihazlarında kalmaya devam eder. Kullanım amaçlarına göre ise çerezler (i) zorunlu çerezler, (ii) işlevsellik çerezleri, (iii) analitik çerezler ve (iv) ticari çerezler olarak incelenebilmektedir. Aşağıda bu çerezlerle işlenen kişisel verilerinize ve işleme amaçlarına yer verilmektedir.

Zorunlu Çerezler

En önemli çerezler zorunlu çerezlerdir. Zorunlu çerezler internet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza, oturumunuzun devam etmesine imkan tanır. Bu çerezler internet sitesi ve platformlarımızın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, internet sitemizin, platformların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kullanılmaktadır

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri internet sitemizde ve diğer platformlarda size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak, seçimlerinizi hatırlayarak hizmetleri sizin için kişiselleştirmek, size daha iyi bir tarayıcı deneyimi sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri, örneğin, internet sitemizi sonraki ziyaretinizde kullanıcı adı bilgilerinizin, arama sorgularınızın veya sitemizde kullanmayı tercih ettiğiniz dil seçeneğinin hatırlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler internet sitemizin ve diğer platformlarımızı nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, internet sitemizi optimize edip geliştirmek, yeni özellikler sunmak, internet sitemizin sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak, sitedeki performans ayarlarını yapmak ve sitedeki olası problemleri tespit etmek için kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri ile en çok hangi sayfaların görüntülediğiniz, yönlendirme/çıkış sayfalarınız, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yaptığınız (fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteleriniz işlenmektedir.

Ticari Çerezler

Ticari çerezler internet sitemiz ve diğer platformlarda ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek, sizlerin ürün alma eğilimlerini hesaplanmak, ürün ve hizmetlere bağlılığının artırılmasına yönelik aktiviteleri planlamak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri ile görüntülediğiniz sayfalar, sayfalarda çıkan reklamlara tıklanıp tıklanmadığı, bu kapsamda alışveriş ve tüketim tercihleriniz, reklama yönlendirildikten sonra reklam konusu ürün ve hizmeti satın alıp almadığınız gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında internet sitemizde yer alan üçüncü taraf çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

tableTypeCol
Çerezin Adı Çerezin tipi Kullanım Amacı
Google Analytics Analitik Çerezler Site üzerindeki hareketleri incelemek
Google Dönüşüm Takibi İşlevsellik Çerezleri Kullanıcının AdWords reklamına tıkladıktan sonra çerezin bulunduğu sayfalara ulaşıp ulaşmadığını göstermektedir.
Facebook İşlevsellik Çerezleri Kullanıcıların sayfa ve içerik yönelimini tutmaktadır.
AdForm İşlevsellik Çerezleri Kullanıcılara reklam gösterilmesine sağlamak ve kullanıcının sayfa ve içerik yönelimini tutmak
Insider İşlevsellik Çerezleri Site üzerindeki hareketleri incelemek

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, belirtilen kişisel veri amaçları dikkate alınarak, internet sitemiz ve diğer platformlarımızda bulunan çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle "çerezler" olarak anılacak) gibi otomatik araçlarla toplamaktayız. Çerezler ile ayrıca sizin tarafınızdan kendi isteğiniz ile paylaşılan veriler de işlenmektedir. Bu kapsamda örneğin internet sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verileriniz (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, cinsiyet vb.) ilgili internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla da elde edilmektedir. Bu veriler, işlenme amaçları doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.
Son olarak, eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Analitik ve işlevsellik çerezleri ile ticari çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi ve haklarımızın kullanılması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Politika’da belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, kişisel verileriniz ayrıca üçüncü taraf çerezler aracığıyla toplanarak yukarıda belirtilen üçüncü taraf şirketlere aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra, kişisel verilerinizi Hyundai Assan için teknik destek hizmetleri ve her türlü altyapı ve hizmet sağlayan ve/veya pazarlama hizmetleri sunan üçüncü kişi veri işleyenlerle paylaşabiliriz.
Söz konusu kişisel verileriniz hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılması ve hukuki işlerin takibi için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarabilecektir.

Hyundai Assan tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Hyundai Assan tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Çerezlerin Engellenmesi

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. İnternet sitemizde bulunan çerezleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakmak için "Çerez Ayarlarını Yönet" tuşuna basıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. İnternet sitemizde bulunan çerezleri kısmen ya da tamamen devre dışı bırakmanız durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz.
İnternet sitemizde kullanılan üçüncü taraf tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:
Adobe Analytics: http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL: https://help.aol.com/articles/enable-cookies-in-your-web-browser
Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

6698 sayılı Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAİ ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ZİYARETÇİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ziyaretçi kayıtlarının tutulmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Hyundai Assan tarafından işbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemlerle toplanan isim-soyisim şeklindeki kimlik verileriniz, çalıştığınız şirket unvanı gibi mesleki bilgileriniz, ziyaret tarihi ve saatiniz, kimi ve/veya tesis içerisinde nereyi ziyaret ettiğiniz şeklindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, (i) Hyundai Assan çalışanlarının ve işyerinin güvenliğinin sağlanması, (ii) tesis girişlerinde ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve ziyaretçi kartı verilmesi, (iii) ziyaretinize ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması, (iv) ziyarete yönelik, olması durumunda, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, (v) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı olmak üzere mevzuata uyum sağlanması ve (vi) gerektiğinde hukuki işlerin takibi amaçları dâhilinde işlenmektedir.

2) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, haklarımızın kullanılması için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatimizin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak gerektiğinde ilgili mevzuatın yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen nitelikteki kişisel veriler, Hyundai Assan tarafından tesislere girişiniz esnasında ziyaretçi aydınlatma metni ve güvenlik formunun doldurulması ve bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla fiziksel ve/veya elektronik ortamda, sözlü ve/veya yazılı bir şekilde elde edilmektedir.

Hyundai Assan tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında (i) meşru menfaatimizin bulunması, (ii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve (iii) hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebepleri kapsamında işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, haklarımızın kullanılması için gerekli olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak ilgili mevzuatın yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.

4) Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.