Kişisel Veriler Politikası

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
MÜŞTERİ - KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Hyundai Assan, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
Kimlik Verileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet kopyası, pasaport kopyası
İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil)
Mesleki Veriler: Meslek, meslek kartı bilgileri
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, video kayıtları
Müşteri Verileri: Satın alınacak araç tercihleri, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, müşteri şikayet kayıtları ve bilgileri, test sürüşüne ilişkin bilgiler, faydalanılan kampanyalar hakkındaki bilgiler,
Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, engelli olup olmadığı bilgisi
Web Sitesi Kullanım Verileri: Başvuru formu doldurulma tarihi, internet sitesine giriş sıklığı/zamanları, görüntülenen sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullanılan platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yapılan (fare) tıklama sayısı, fare hareketleri, görüntü kaydırma aktiviteleri, kullanılan arama terimleri ve internet sitesini kullanırken girilen metinler, IP adresi izleme kayıtları, alışveriş alışkanlıkları
Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Kişiyle İlgili Veriler: Çocuk sayısı, aile cüzdanı, aile ve aile yakını kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri
Diğer Veriler: araç bilgileri (araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri), lokasyon verisi, imza ve imza sirküleri

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
(i) Sizinle kuracağımız ticari ilişkiyi yürütebilmek
• Araç satış sözleşmelerinin kurulması ve ifası, satış, satış sonrası destek ve araç kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, araç teslimat süreçlerinin ve lojistik faaliyetlerin yönetimi
• Satış süreçlerine yönelik her türlü finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
• Müşterilerin kayıtlarının oluşturulması ve müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşterilerin her türlü talimat, soru, talep ve şikâyetlerinin takibi ve değerlendirilmesi
• Yedek parça ve aksesuar satışı işlerinin yürütülmesi
• Satış sonrası her türlü bakım ve onarım hizmetleri ile garanti yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, Hyundai Kasko dahil olmak üzere sigorta süreçlerinin takibi,
• Müşterilerle test sürüşü faaliyetlerinin yürütülmesi
• İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle ticari ilişkilerin yürütülmesi, yürütülen işlerin planlanması ve takibi, gereken durumlarda bayilerin denetimi
• Müşterilerin satın almak istediği araçlara yönelik anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi
• Müşterilerin arızalı araç yardım taleplerinin değerlendirilmesi ve Hyundai Yol Yardım Hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi
• Şirketimizin Blue Card gibi ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması ve bu süreçlerin yönetimi
(ii) Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek
• Müşterilerin ürün ve hizmetlerimizden memnun olup olmadığının takibinin yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ticari stratejilerin belirlenmesi
• Müşteri ilişkileri süreçleri ve müşterilerle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• (Onay verilmesi durumunda) müşterilere ticari elektronik ileti gönderilmesi
• Müşterilerin faydalanabileceği kampanyalar ve indirim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Müşterilere özel ürün ve hizmetlerin satış, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması
• Ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması, sadakat programlarının yürütülmesi
• Pazar araştırması, istatistik, analiz çalışmaları yapılması, nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
• Ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi verilmesi ve müşterilere özel fırsatlar geliştirilebilmesi
• Etkinlik ve organizasyonların planlanması ve icrası
(iii) Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
• Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
• Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İşyerinin güvenliğinin sağlanması
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının yönetimi
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Bayilerin ve Hyundai Assan çalışanlarının performanslarının değerlendirilmesi ve bu kişilere yönelik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Bayilerden Hyundai Assan desteği ile satın alınan araçların anlaşılan süre boyunca üçüncü kişilere satılıp satılmadığının denetlenmesi / sorgulanması ve dahil olunan meslek grubu dolayısıyla bayilerden Hyundai Assan desteği ile satın alınan araca ilişkin olarak ilgili kişinin meslek grubuna dair bilgilerin denetlenmesi / sorgulanması
Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

(i) Kişisel verileriniz sizinle kuracağımız hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla yetkili bayiler, iş ortakları, tedarikçiler, lojistik firmaları, brokerlik ve sigorta şirketleri, anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler, bankalar, dışarıdan hizmet alınan veri işleyen sıfatına haiz üçüncü kişiler, çağrı merkezi hizmeti veren firmalar ve kampanya faaliyetlerine ilişkin iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.

(ii) Kişisel verileriniz size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla Hyundai Assan adına veri işleyen üçüncü kişilere, yazılım şirketlerine, mobil uygulama hizmetlerinin kurulumu, işletimi ve kontrollerini sağlayan hizmet sağlayan şirketlere, toplu SMS ve e-posta gönderen şirketler, etkinlik şirketleri, pazarlama şirketleri ve ajanslarına aktarılabilmektedir.

(iii) Kişisel verileriniz Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları gibi dış danışmanlar, serbest mali müşavirler, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, mahkemeler ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş. dahil kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve sunucu hizmeti alınan altyapı ve bulut hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri, anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler ve/veya iş ortakları niteliğindeki bayiler/yetkili satıcılar üzerinden toplanmaktadır.
Sizinle kuracağımız hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “açık rızanın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “hakkımızın kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
BAYİ ÇALIŞANLARI - KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak yetkili bayi çalışanları ve yetkililerinin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Hyundai Assan, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
Kimlik Verileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet kopyası, pasaport kopyası
İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Mesleki Veriler: Bayide çalışılan pozisyon ve departman bilgileri, meslek kartı bilgileri, özgeçmiş bilgileri
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, video kayıtları
Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, engelli olup olmadığı bilgisi
Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Kişiyle İlgili Veriler: Çocuk sayısı, aile cüzdanı, aile ve aile yakını kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri
Diğer Veriler: Lokasyon verisi ve imza

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
(i) Çalıştığınız bayi ile ve sizinle kuracağımız ticari ilişkileri yönetmek

• Bayilik sözleşmesi süreçlerinin yönetimi, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Sorularınız, talepleriniz, şikayetleriniz ve başvurularınızla ilgili süreçlerin yürütülmesi
• Finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Eğitimlerin organize edilmesi ve kaydı
• Ürün ve hizmetlere ilişkin teknik bilgilendirmelerin yapılması

(ii) Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
• Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İşyerinin güvenliğinin sağlanması
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının yönetimi
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Bayilerin performanslarının değerlendirilmesi ve bayilere yönelik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Bayi çalışanlarının memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
• Bayilerden Hyundai Assan desteği ile satın alınan araçların anlaşılan süre boyunca üçüncü kişilere satılıp satılmadığının denetlenmesi / sorgulanması ve dahil olunan meslek grubu dolayısıyla bayilerden Hyundai Assan desteği ile satın alınan araca ilişkin olarak ilgili kişinin meslek grubuna dair bilgilerin denetlenmesi / sorgulanması
Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Şirketimizin muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları gibi dış danışmanları, serbest mali müşavirler, bankalar ve finansal kuruluşlar, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, eğitim firmaları, optik okuyucu firmalar, iş ortağı konumundaki bayiler, mahkemeler ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içi ve yurt dışında bulunan iştirak ve ortakları, kargo şirketleri.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarlarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri ve/veya iş ortakları niteliğindeki diğer bayiler ve yetkili satıcılar üzerinden toplanmaktadır.
Çalıştığınız bayi ile ve sizinle kuracağımız ticari ilişkileri yönetmek amacıyla işlenen kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “hakkımızın kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İŞ ORTAKLARI ve TEDARİKÇİLER
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla mal ve hizmet sağlayıcısı niteliğindeki taşeron, tedarikçi ve danışmanlık firmalardan toplanan kişisel verilere ilişkin olarak firma çalışanlarının ve yetkililerinin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Hyundai Assan, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
Kimlik Verileri: Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, nüfus cüzdanı
İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Mesleki Veriler: Çalıştığı şirket, çalışılan departman, meslek, meslek kartı bilgileri
Finansal Veriler: Sizinle veya çalıştığınız şirketle olan ilişkimizi ve sözleşmesel süreçleri yürütmek için gerekli banka hesap bilgileri dahil olmak üzere her türlü finansal bilgi
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, video kayıtları
Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, engelli olup olmadığı bilgisi
Diğer Veriler: Sizinle veya çalıştığınız şirketle olan ilişkimizi ve sözleşmesel süreçleri yürütmek için yazışmalarımız kapsamında toplanan bilgiler, imza, imza sirküleri

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
(i) Sizinle ve/veya çalıştığınız şirket ile kuracağımız ticari ilişkileri yönetmek
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik ve hizmet süreçlerinin yönetilmesi
• İthalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işleri ile tahsilat süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Sorularınız, talepleriniz ve başvurularınızla ilgili süreçlerin yürütülmesi
(ii) Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
• Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi, iç denetim ve performans ölçüm süreçlerinin yürütülmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yönetim faaliyetleri ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ile icrası
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının yönetimi
Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Şirket’in muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları, serbest mali müşavirler, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, iş ortağı konumundaki bayiler, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişiler, mahkemelere ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar, sunucu hizmeti alınan altyapı ve bulut hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarlarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri ve/veya iş ortakları niteliğindeki diğer bayiler ve yetkili satıcılar üzerinden toplanmaktadır.
Sizinle ve/veya çalıştığınız şirket ile kuracağımız ticari ilişkileri yönetmek amacıyla işlenen kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “hakkımızın kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
POTANSİYEL MÜŞTERİ – TEST SÜRÜŞÜ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak test sürüşü gerçekleştirmek isteyen müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.
Kişisel verilerin Hyundai Assan tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [_iletisim@haos.com.tr_] adresinden ulaşılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemler aracılığıyla toplanan, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve konum bilgileri gibi kişisel verileriniz, Kanun ve ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin her türlü mevzuata uygun olarak, test sürüşünü gerçekleştirmek, test sürüşü etkinliklerin organizasyonu ve takibini yapmak ve bu konuda sizlerle iletişime geçmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi veya Kuruluşlar ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla Hyundai Assan’ın yetkili bayilerine ve iş ortaklarına aktarabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılması ve hukuki işlerin takibi için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen nitelikteki kişisel veriler, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya veri sahipleri tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi, SMS, e-mail ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla toplanmaktadır.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.
Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi ve haklarımızın kullanılması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.
Hyundai Assan tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Hyundai Assan tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

4. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN TİCARİ İLETİ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, müşteri/potansiyel müşterilere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilere ilişkin olarak müşterilerin ve potansiyel müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemler aracılığıyla Kanun’un 5.maddesine dayalı olarak toplanan kimlik bilgileriniz (ad- soyad), iletişim bilgileriniz (telefon numarası ve e-posta adresi), müşteri işlem bilgileriniz (satın alınması düşünülen veya sahip olunan araca ilişkin bilgiler), pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve Hyundai Assan veri tabanınında saklanmaktadır.
• Pazarlama, kampanya ve reklam faaliyetleri dahil olmak üzere müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
• Ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi verilmesi ve size özel fırsatlar geliştirilebilmesi,
• Planlama, anket, istatistik ve pazar araştırması çalışmalarının yapılması,
• Sadakat programlarının yürütülmesi,
• Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi,
• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılması,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;
• Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda pazarlama faaliyeti kapsamında, Şirketimiz adına veri işleyen toplu SMS ve e-posta gönderen hizmet sağlayıcılarına, pazarlama şirketleri ve ajanslarına, etkinlik şirketlerine, dijital ajanslara, çağrı merkezi hizmet sunucularına,
• Hukuk işlerinin takibi ve savunma hakkını kullanabilmek için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara, İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, SMS, e-mail ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla elde edilmektedir.

• Yukarıda bahsedilen amaçlarla pazarlama faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler Kanun’un 5. maddesi kapsamında açık rızanızın varlığı halinde işlenebilmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmaktadır.
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, savunma hakkının kullanılması ve hukuki işlerin takibi, pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen kişisel verilerin yukarıda belirtilen süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, mahkemelere, İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_ ] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla,

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
E-posta adresi: iletisim@haos.com.tr
KEP adresi: hyundaiassan@hs01.kep.tr
İnternet adresi: https://www.hyundai.com/tr/tr
Mersis No: 6417374276976368
Adres: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 32 İç Kapı No: 20 Maltepe / İstanbul

HYUNDAİ ASSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ VE POLİTİKASI

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Hyundai Assan”) olarak, kişisel verilerin korunması hakkının temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle, internet sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı göstermekteyiz. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek ve size daha iyi hizmet sunmak amacıyla işlenmektedir. İşbu Çerez Aydınlatma Metni ve Politikası, (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımladığı Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilere ilişkin olarak internet sitemizi ziyaret eden ilgili kişilerin aydınlatılması ve hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında siz değerli kullanıcılarımıza bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerez yönetim paneli ile zorunlu çerezler haricindeki çerezler için siz değerli kullanıcılarımızın açık rızaları alınmakta ve dilediğiniz zaman vermiş olduğunuz rızanızı değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir, “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

Bu Politika Hyundai Assan kontrolü dışındaki uygulamaları, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgileri, üçüncü taraf sitelerin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıkları, kampanyaları ve diğer reklamları veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla işlediği kişisel verilere yönelik başta veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler olmak üzere yapılan işlemlerden Hyundai Assan’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Çerezler

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde siz değerli kullanıcılarımıza ilişkin birtakım bilgilerin terminal cihazlarınızda depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.
Hyundai Assan tarafından kullanılan çerezler herhangi bir zararlı yazılım içermemektedir.

Kullanılan Çerezler ve Çerezler Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Hyundai Assan olarak internet sitemizde kullandığımız birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler Hyundai Assan tarafından değil, ilgili çerezi kullanan diğer şirketler tarafından yönetilmektedir. Kullanım ömrüne göre ise oturum çerezleri ve kalıcı çerezler bulunmaktadır. Oturum çerezleri internet sitemizi veya platformu terk etmenizle silinir. Kalıcı çerezler ise internet sitemizi veya platformu terk ettikten sonra da siz değerli kullanıcılarımızın terminal cihazlarında kalmaya devam eder. Kullanım amaçlarına göre ise çerezler (i) zorunlu çerezler, (ii) işlevsel çerezler, (iii) performans/analitik çerezler ve (iv) reklam/pazarlama çerezleri olarak incelenebilmektedir. Aşağıda bu çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ve işbu kişisel verilerin işlenme amaçlarına yer verilmektedir.

Zorunlu (Kesinlikle Gerekli) Çerezler

Zorunlu çerezler internet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza, oturumunuzun devam etmesine imkan tanır. Bu çerezler internet sitesi ve platformlarımızın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, internet sitemizin, platformların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla Hyundai Assan ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri internet sitemizde ve diğer platformlarda size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak, seçimlerinizi hatırlayarak hizmetleri sizin için kişiselleştirmek, size daha iyi bir tarayıcı deneyimi sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla Hyundai Assan çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler, internet sitemizi sonraki ziyaretinizde kullanıcı adı bilgilerinizin, arama sorgularınızın veya sitemizde kullanmayı tercih ettiğiniz dil seçeneğinin hatırlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Performans/Analitik Çerezler

Performans/analitik çerezler internet sitemizi ve diğer platformlarımızı nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, internet sitemizi optimize edip geliştirmek, yeni özellikler sunmak, internet sitemizin sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak, sitedeki performans ayarlarını yapmak ve sitedeki olası problemleri tespit etmek için kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler ile hangi sayfaları görüntülediğiniz, yönlendirme/çıkış sayfalarınız, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yaptığınız tıklama sayısı aktiviteleriniz gibi siz değerli kullanıcılarımızı belirlenebilir kılmamıza yarayan bilgiler dahilinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam/pazarlama çerezler internet sitemiz ve diğer platformlarda ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek, sizlerin ürün alma eğilimlerini hesaplamak, ürün ve hizmetlere bağlılığın artırılmasına yönelik aktiviteleri planlamak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler ile görüntülediğiniz sayfalarda çıkan reklamlara tıklanıp tıklanmadığı, bu kapsamda alışveriş ve tüketim tercihleriniz gibi siz değerli kullanıcılarımızı belirlenebilir kılmamıza yarayan bilgiler dahilinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

Birinci Taraf Çerezler

Ziyaret edilen internet sitesi işleteni tarafından cihazınıza yerleştirilen çerezlerdir.

tableTypeCol
Çerezin Adı Çerezin Tipi Çerez Amacı Çerez Süresi
RT Zorunlu çerezler Bu tanımlama bilgisi, Akamai önbellek işlevi için gereklidir. Ziyaretçi ve web sitesi arasındaki yanıt süresini optimize etmek için web sitesi tarafından bir önbellek kullanılır. Önbellek genellikle ziyaretçinin tarayıcısında saklanır. Bu tanımlama bilgisi, Akamai'nin önbellek işlevini desteklemek için kullanıcının oturumu hakkında bilgi içerir. 7 gün
Gdpr Zorunlu çerezler Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden girişte çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar. 5 dakika
SERVERID Zorunlu çerezler Bu çerez, ziyaretçiyi belirli bir sunucuya atamak için kullanılır - bu işlev, web sitesinin işlevselliği için gereklidir. 24 saat
C İşlevsel çerezler Bu çerez, yük dengeleme işlevi sağlamak için kullanılır. 30 gün
server-id İşlevsel çerezler Bu çerez, yük dengeleme işlevi sağlamak için kullanılır. Oturum boyunca

Üçüncü Taraf Çerezler
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında internet sitemizde yer alan üçüncü taraf çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

tableTypeCol
Çerez Adı Çerez Tipi Çerez Amacı Çerez Süresi
SCMu Reklam/ Pazarlama çerezleri Smaato tarafından kullanılan bir pazarlama / takip çerezidir. 10 gün
SEUNCY Reklam/ Pazarlama çerezleri Semasio tarafında tekrar ziyaretler için kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydetmek için kullanılır. 365 gün
_ga_devsite Performans/ Analitik çerezler Bu çerez Google, web sitesi yöneticisine Google Analytics hizmeti aracılığıyla ziyaretçi akışı hakkında bir fikir vermek için kullanılır. 2 yıl
WMODID İşlevsel çerezler Ziyaretçi sayısı, yanıt süresi ve sunucu durumu hakkında bilgi verir. 365 gün
renderid İşlevsel çerezler Bu çerez, ziyaretçinin hangi sunucuda olduğu hakkında bilgi içerir. Oturum boyunca
t_gid İşlevsel çerezler Taboola’nın niteliklendirme ve raporlama yapmak ve bu belirli kullanıcı için sunulan önerileri özelleştirmek üzere benzersiz bir Kullanıcı Kimliği atar. 365 gün
SCMt Reklam/ Pazarlama çerezleri Smaato tarafından kullanılan bir pazarlama / takip çerezidir. 10 gün
_dy_c_att_exps İşlevsel çerezler Kalıcı deneme seçimlerinin durumunu korur (çoğu müşteri için eski, boş giriş). 30 gün
_dyid_server Performans/ Analitik çerezler Dynamic Yield tarafında kullanılan benzersiz anonim tanımlayıcı. Safari Akıllı İzleme Önleme Politikası ve DYID Tutma için kullanılır. 365 gün
VISITOR_INFO1_LIVE İşlevsel çerezler Youtube tarafından bant genişliği tahminleri sağlamak için kullanılan çerezdir. 180 gün
YSC İşlevsel çerezler YouTube tarafından kullanıcı girdisini hatırlamak ve bir kullanıcının eylemlerini ilişkilendirmek için kullanılır. Bu çerez, kullanıcı tarayıcısını açık tuttuğu sürece geçerlidir. Oturum boyunca
s_cc İşlevsel çerezler Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır. Oturum boyunca
zsc Reklam/ Pazarlama çerezleri Zeotap tarafından kullanılan bu çerez şirketlerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve davranışları tahmin etmelerine, daha anlamlı deneyimlere yatırım yapmalarına yardımcı olan bir Müşteri Zekası Platformunun çalışmasını sağlar. 24 saat
zc Reklam/ Pazarlama çerezleri Web sitelerindeki reklamların verimliliğini ölçmek için birden çok ziyaretten ve birden çok web sitesindeki ziyaretçilerle ilgili verileri kaydeder. 365 gün
done_redirects219 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır ve hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. 24 saat
stx_user_id Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, belirli bir ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu kimlik, yeniden girişte ziyaretçiyi tanımak ve yapılan tercih seçimlerini uygulamak için kullanılabilir. Çerez ayrıca web sitesinin ziyaretçiyi pazarlama amacıyla birden fazla web sitesinde izlemesine olanak tanır. 30 gün
done_redirects68 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanmakta, hedefleme ve reklam amacıyla kullanılmaktadır. 24 saat
tluid Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 90 gün
ab Reklam/ Pazarlama çerezleri Aggregate tarafından kullanılan bu çerez, gerçek zamanlı hedefleme ve tüketici profili oluşturma işlevselliği sağlar. 365 gün
uid-legacy Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, benzersiz bir oluşturulmuş kullanıcı kimliği belirler ve web sitesi kullanımı hakkında veri toplar. Bu veriler, analiz ve raporlama için üçüncü taraflara gönderilebilir. 365 gün
tt_viewer Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, video ve reklamlar bağlamında bir ziyaretçinin aynı reklam içeriğini görüntüleme sayısını sınırlar. Ayrıca, video reklamların ilgili kitle ile alaka düzeyini artırmak için kullanılır. 365 gün
TapAd_3WAY_SYNCS Reklam/ Pazarlama çerezleri Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların kullanıldığını belirlemek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin izleyici yöneticisi tarafından, ziyaretçi veri senkronizasyonunun zamanını ve sıklıklarını belirlemek için ayarlanır. 60 gün
3pi Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. 90 gün
SCM1001213 Reklam/ Pazarlama çerezleri Smaato tarafından kullanılan bir pazarlama / takip çerezidir. 10 gün
SCMs Reklam/ Pazarlama çerezleri Smaato tarafından kullanılan bir pazarlama / takip çerezidir. 10 gün
TapAd_DID Reklam/ Pazarlama çerezleri Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV'ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır. 60 gün
TapAd_TS Reklam/ Pazarlama çerezleri Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV'ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır. 60 gün
done_redirects104 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır ve hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. 24 saat
SCM Reklam/ Pazarlama çerezleri Smaato tarafından kullanılan bir pazarlama / takip çerezidir. 21 gün
TDCPM Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullanılır. 365 gün
TDID Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez TheTradeDesk tarafından reklam sunma amacıyla kullanılır. 365 gün
arcki2_ddp Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 15 gün
rlas3 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez rlcdn.com tarafından sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır. 365 gün
AFFICHE_W Reklam/ Pazarlama çerezleri Weborama reklam platformu tarafından, ziyaret edilen sayfalara, tıklanan içeriğe ve web sitesindeki diğer eylemlere dayalı olarak ziyaretçinin ilgi alanlarını belirlemek için kullanılır. 365 gün
matchadform Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu tanımlama bilgileri, "paylaşma" işlevimizin ürün sayfalarımızda çalışmasını sağlar. 30 gün
id5 Reklam/ Pazarlama çerezleri Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. 90 gün
wfivefivec Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu tanımlama bilgileri, "paylaşma" işlevimizin ürün sayfalarımızda çalışmasını sağlar. 365 gün
done_redirects147 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır ve hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. 24 saat
cookie Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, sağlayıcı Onaudience.com tarafından ayarlanır ve hedefleme ve reklam amacıyla kullanılır. 365 gün
callback Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesinin aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. 5 dakika
car Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 5 dakika
onac Reklam/ Pazarlama çerezleri Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. 5 dakika
cip Reklam/ Pazarlama çerezleri Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 5 dakika
cf Reklam/ Pazarlama çerezleri Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 5 dakika
icts Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 365 gün
rmuid Reklam/ Pazarlama çerezleri Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 365 gün
arcki2_TTT Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 7 gün
arcki2_adform Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 15 gün
arcki2 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar. 15 gün
UserID1 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, bir ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgi, belirli bir ziyaretçiyle ilgili bilgileri içeren bir kimlik dizesi haline gelecektir - kimlik bilgileri dizeleri, benzer tercihlere sahip grupları hedeflemek için kullanılabilir veya üçüncü taraf etki alanları veya reklam değişimleri tarafından kullanılabilir. 90 gün
uuid Reklam/ Pazarlama çerezleri Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 365 gün
anj Reklam/ Pazarlama çerezleri Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 90 gün
A3 Reklam/ Pazarlama çerezleri Birden çok web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesindeki reklamların alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 365 gün
IDSYNC Reklam/ Pazarlama çerezleri Ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamları sunmasına olanak tanır. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 365 gün
insdrPushCookieStatus Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcının web push izni statüsünü tutar. 24 saat
nnls Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, hedefli reklamları göstermek için kullanılır. 60 gün
didts Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, hedefli reklamları göstermek için kullanılır. 365 gün
did Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, hedefli reklamları göstermek için kullanılır. 365 gün
PUBMDCID Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez kullanıcının tarayıcısında bir reklam görüntülemek için kullanılan ilgili PubMatic veri merkezinin kimliğini saklar. 90 gün
PugT Zorunlu Bu çerez, sunucu tarafı çerez deposuna yapılan çağrı sayısını sınırlamak için çerezlerin tarayıcıda ne zaman güncellendiğini izler. 30 gün
KRTBCOOKIE_391 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez kullanıcı kimlikleri ile ortakların kimliklerini ilişkilendirmek için kullanılır. İş ortağı tarafından bu çerezde saklanan bilgiler, bir ortağın bir reklam gösterip göstermeme konusunda daha iyi kararlar vermesini sağlar. 30 gün
B Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, Yahoo tarafından ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının ziyaretleriyle ilgili verileri anonim olarak depolamak için kullanılır. Bu veriler, kullanıcı deneyimini geliştirmek için web sitesi içeriğini özelleştirmeye yardımcı olur. 365 gün
uuid2 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, AppNexus tarafından kullanılır ve cihazlar ile tarayıcılar arasında ayrım yapılmasına yardımcı olan bilgileri kaydeder. Bu bilgiler, platform tarafından sunulan reklamları seçmek ve reklam performansını ve özellik ödemesini değerlendirmek için kullanılır. 90 gün
_gat_UA-36969265-2 Performans/ Analitik çerezler Web sitesi sahiplerinin ziyaretçi davranışını izlemesine ve site performansını ölçmesine olanak sağlamak için Google Analytics ve Google Etiket Yöneticisi tarafından ayarlanan _gat çerezinin bir varyasyonudur. Addaki desen öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. 45 saniye
_kuid_ Reklam/ Pazarlama çerezleri Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 180 gün
IDE Reklam/ Pazarlama çerezleri Bir üçüncü taraf (DoubleClick) tarafından ayarlanan bu çerezler, web üzerinde sizinle alakalı hedefli reklamlar sunmak için kullanılır. 2 yıl
pxrc Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılır. 60 gün
_cc_id Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu, Lotame tarafından siteler arasında kullanıcıları takip etmeye ve reklam için bir kullanıcı profili geliştirmeye yönelik bir üçüncü taraf çerezidir. 270 gün
_cc_dc Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez Lotame'e aittir. Ana iş faaliyeti veri yönetimidir. 270 gün
bku Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu tanımlama bilgisi Bluekai tarafından belirlenir. Bu çerez, daha hedefli ve ilgili pazarlama ve reklam sağlamak için bir profil oluşturmak için kullanıcıların web kullanımı hakkında anonimleştirilmiş verileri ve ayrıca toplu anonim etkinlikleri depolar. 183 gün
c Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez programatik reklamlar için kullanıcıyı tanımlamak adına kullanılır. 365 gün
i Reklam/ Pazarlama çerezleri OpenX, kullanıcı cihazlarında ayarlanan tanımlama bilgileri için saklama sınırları belirlemiştir. Özellikle, OpenX'in cihaz tanıması için kullanılan pazar çerezi ("i") maksimum bir yıl için ayarlanırken, bir kullanıcının ilgi alanına dayalı reklamcılıktan vazgeçmesini tanımak için 5 yıllık bir süre uygulanır. 365 gün
sessionId Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, çevrimiçi video reklam hizmetlerini desteklemek için kullanılır. Oturum
boyunca
UID Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, web sitelerinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcı için alakalı ve ilgi çekici ve dolayısıyla yayıncılar ve üçüncü taraf reklamverenler için daha değerli reklamlar göstermektir. 30 gün
uid-bp-617 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, çevrimiçi video reklam hizmetlerini desteklemek için kullanılır. 24 saat
CMST Reklam/ Pazarlama çerezleri Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 24 saat
CMRUM3 Reklam/ Pazarlama çerezleri Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 24 saat
CMPRO Reklam/ Pazarlama çerezleri Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 90 gün
mako_uid İşlevsel çerezler Bu çerez, ziyaret edilen sayfalar gibi kullanıcıların web sitesini ziyaretleri hakkında veri toplamak için kullanılır. 365 gün
APID Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerezler reklam ve pazarlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezleri, bir ziyaretçinin bir web sitesinde uygun bir reklam görüntülemesine izin veren, sitemizi daha önce ziyaret ettiğini bilmek için kullanılır. 365 gün
CMPS Reklam/ Pazarlama çerezleri Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 90 gün
CMID Reklam/ Pazarlama çerezleri Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 365 gün
umeh Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, 360 Yield tarafından, yeniden hedefleme yoluyla diğer web sitelerinde wlw kullanıcılarını yeniden keşfetmek ve reklamların görüntülenmesini buna göre uyarlamak için kullanılır. 90 gün
um Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, 360 Yield tarafından, yeniden hedefleme yoluyla diğer web sitelerinde wlw kullanıcılarını yeniden keşfetmek ve reklamların görüntülenmesini buna göre uyarlamak için kullanılır. 90 gün
csync Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcıya gösterilecek çeşitli reklamveren tekliflerini birleştirerek, kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize eder. 365 gün
TestIfCookieP Reklam/ Pazarlama çerezleri Yeni kullanıcıları tanımlar ve her kullanıcı için benzersiz bir kimlik oluşturur. 365 gün
pid Reklam/ Pazarlama çerezleri Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimliği kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamcılık için kullanılır. 365 gün
id Reklam/ Pazarlama çerezleri Tekrar ziyaretler için bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 365 gün
audit Performans/ Analitik çerezler Bu çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. 365 gün
khaos Performans/ Analitik çerezler Rubicon Project tarafından analitik için kullanılan bir Dahili kullanıcı tanımlayıcısı olarak ayarlanan kalıcı çerezdir. 365 gün
tuuid_lu Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, hedefli reklamlar için ve her bir reklamın etkinliğini belgelemek için kullanılır. 90 gün
tuuid Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, 360 Yield tarafından, yeniden hedefleme yoluyla diğer web sitelerinde wlw kullanıcılarını yeniden keşfetmek ve reklamların görüntülenmesini buna göre uyarlamak için kullanılır. 90 gün
tu Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. 363 gün
cct İşlevsel çerezler Web sitesinde alışveriş sepeti işlevi için gereklidir. 363 gün
uu Reklam/ Pazarlama çerezleri Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. 363 gün
CM14 Reklam/ Pazarlama çerezleri İş ortağının çerez eşleştirme varlığının yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini belirler. 14 gün
AMCV_F46554D957710F697F000101%40AdobeOrg Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, Deneyim Platformu Kimlik Hizmeti için geçerli web sitesinin etki alanındaki bir çerezde benzersiz bir ziyaretçi kimliği depolamak için JavaScript'i kullanır. 2 yıl
dpm Performans/ Analitik çerezler DPM, Veri Sağlayıcı Eşleşmesi'nin kısaltmasıdır. Dahili, Adobe sistemlerine Audience Manager veya Adobe Experience Bulut Kimlik Hizmeti'nden gelen bir çağrının senkronizasyon veya kimlik istemek için müşteri verilerini aktardığını bildirir. 180 gün
s_ecid Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, AMCV tanımlama bilgisi istemci tarafından ayarlandıktan sonra müşterinin etki alanı tarafından ayarlanır. Bu çerezin amacı, 1. taraf durumunda kalıcı kimlik takibine izin vermektir. 2 yıl
_dy_soct Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, kullanıcı tercihine ve konumuna göre kişiselleştirilmiş içeriği göstermek için kullanılır. 365 gün
_dy_toffset Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, kullanıcı tercihine ve konumuna göre kişiselleştirilmiş içeriği göstermek için kullanılır. Ayrıca ziyaretçinin web sitesinde nasıl gezindiği hakkında bilgi toplar. 30 gün
_dy_df_geo Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, insan-dostu ülke, eyalet ve şehir bilgisini tutar. 30 gün
_dy_geo Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, makine dostu ülke, kıta, bölge, şehir. bilgisini tutar. 30 gün
_dycst Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, kullanıcı aracısı ve pencere boyutu hakkında veri toplar. 30 gün
_dy_lu_ses Reklam/ Pazarlama çerezleri Açılış URL'si koşulu hedeflemesi için oturum tanımlayıcısı olarak kullanılır. Oturum
boyunca
dy_fs_page Reklam/ Pazarlama çerezleri Oturumdaki ilk sayfanın URL'sini gösterir.

Oturum
boyunca
_dyjsession Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez oturum kimliğini gösterir. Oturum
boyunca
_dyfs Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, ilk oturumu gösterir. Oturum
boyunca
_dyid Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, Dynamic Yield için benzersiz anonim tanımlayıcı olarak çalışır. 30 gün
everest_session_v2 Performans/ Analitik çerezler Bir üçüncü taraf tarayıcı oturumu tanımlama bilgisi; tüm hesaplar için bir çerez kullanılır. Oturum boyunca
everest_g_v2 Performans/ Analitik çerezler Bir kullanıcı ilk olarak bir müşterinin reklamını tıkladıktan sonra oluşturulur ve mevcut ve sonraki tıklamaları müşterinin web sitesindeki diğer olaylarla eşleştirmek için kullanılır. 365 gün
_dycnst Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, GDPR için kullanıcının izin durumunu gösterir. 30 gün
CM Reklam/ Pazarlama çerezleri İş ortağının çerez eşleştirme varlığının yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini belirler (AdServing tarafından belirlenir) 2 yıl
uid Reklam/ Pazarlama çerezleri Benzersiz tanımlayıcı çerezidir. 2 yıl
DYSES Reklam/ Pazarlama çerezleri Dynamic yield için bir oturumu tanımlayıcısı çerezidir. Oturum boyunca
DYID Reklam/ Pazarlama çerezleri Dynamic yield için unique anonim tanımlayıcı çerezidir. 365 gün
AMCVS_F46554D957710F697F000101%40AdobeOrg Performans/ Analitik çerezler AMCVS tanımlama bilgisi, oturumun başlatıldığını belirten bir bayrak görevi görür. Değeri her zaman 1'dir ve oturum sona erdiğinde devam etmez. Oturum boyunca
_dy_c_exps Reklam/ Pazarlama çerezleri Kalıcı deneyim için ziyaretçi seçimlerinin durumunu korur. 30 gün
_dy_csc_ses Reklam/ Pazarlama çerezleri Tarayıcının kapandığını fark etmek için boş oturum çerezidir. Oturum boyunca
fr Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, Facebook tarafından reklam dağıtımı veya yeniden hedefleme sağlamak için kullanılır. 90 gün
_dy_ses_load_seq Reklam/ Pazarlama çerezleri Tarayıcı oturumlarını algılamak için deneyimde kullanılan dahili durum. 30 gün
demdex Reklam/ Pazarlama çerezleri Demdex çerezi, Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. 180 gün
_fbp Reklam/ Pazarlama çerezleri Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir. 42 saniye
_gat_gtag_UA_36969265_2 Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerezler, kullanıcıların web sitemizle nasıl etkileşime girdiğini ölçmemize yardımcı olan basit bir araç olan Google Analytics tarafından ayarlanır. Bir kullanıcı web sayfaları arasında gezinirken, Google Analytics, bir kullanıcının ziyaret ettiği sayfayla ilgili bilgileri kaydeder. 42 saniye
_gat_myTracker Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, Google Analytics istek oranını kısmak için kullanılır. 42 saniye
_gid Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 24 saat
_ga Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 2 yıl
s_ppn Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, kullanıcının görüntülediği ve değeri sonraki sayfa görünümünde bir değişkene ilettiği bir sayfanın bölümünü kaydetmek için kullanılır. 30 dakika
_gcl_au Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, "Dönüşüm Bağlayıcı" işlevi için kullanılan çerezidir - reklam tıklamalarındaki bilgileri alır ve dönüşümlerin açılış sayfasının dışında ilişkilendirilebilmesi için bir birinci taraf çerezinde saklar. 90 gün
__cf_bm Performans/ Analitik çerezler Bu çerez, Cloudflare'in Bot Yönetimi hizmetinin bir parçasıdır ve botlarla ilişkili kriterlere uyan gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur. 30 dakika
am-uid Reklam/ Pazarlama çerezleri Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır. 90 gün

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizi, belirtilen kişisel veri amaçlarını dikkate alarak, internet sitemizde ve diğer platformlarımızda bulunan çerezler (cookies) gibi otomatik araçlarla toplamaktayız. Çerezler ile ayrıca sizin tarafınızdan kendi isteğiniz ile paylaşılan veriler de işlenmektedir. Bu kapsamda, örneğin, kişisel verileriniz (ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, cinsiyet vb.) internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla da elde edilmektedir. Bu kişisel veriler, işlenme amaçları doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

Çerezler Aracılığıyla Elde Edilen Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Zorunlu çerezler ve işlevsel çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “meşru menfaatimizin varlığı” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Performans/analitik çerezler, işlevsel çerezler ile reklam/pazarlama çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi ve haklarımızın kullanılması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.

Çerezler Aracılığıyla Elde Edilen Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Politika’da belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz ayrıca üçüncü taraf çerezler aracığıyla toplanarak yukarıda belirtilen üçüncü taraf şirketlere aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra, kişisel verileriniz Hyundai Assan için Hyundai Motor Company dahil teknik destek hizmetleri ve her türlü altyapı hizmeti sağlayan ve/veya pazarlama hizmetleri sunan üçüncü kişi veri işleyenlerle paylaşabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılması ve hukuki işlerin takibi için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarabilecektir.

Hyundai Assan tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Hyundai Assan tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Çerezlerin Engellenmesi

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. İnternet sitemizde zorunlu çerezler dışında bulunan çerezleri kişiselleştirmek için "Çerez Ayarlarını Yönet", zorunlu çerezler dışındaki tüm çerezleri reddetmek için “Reddet” butonuna tıklayıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. İnternet sitemizde bulunan çerezleri “Çerez Ayarlarını Yönet” butonuna tıklayarak kişiselleştirmeniz veya “Reddet” butonuna tıklayarak zorunlu çerezler dışındaki tüm çerezleri reddetmeniz durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz.
Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin açıklamalara aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

Safari: https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732-Opera
6698 sayılı Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin hyundaiassan@hs01.kep.tr adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletisim@haos.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAİ ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ZİYARETÇİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ziyaretçi kayıtlarının tutulmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Hyundai Assan tarafından işbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemlerle toplanan isim-soyisim şeklindeki kimlik verileriniz, çalıştığınız şirket unvanı gibi mesleki bilgileriniz, ziyaret tarihi ve saatiniz, kimi ve/veya tesis içerisinde nereyi ziyaret ettiğiniz şeklindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, (i) Hyundai Assan çalışanlarının ve işyerinin güvenliğinin sağlanması, (ii) tesis girişlerinde ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve ziyaretçi kartı verilmesi, (iii) ziyaretinize ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması, (iv) ziyarete yönelik, olması durumunda, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, (v) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı olmak üzere mevzuata uyum sağlanması ve (vi) gerektiğinde hukuki işlerin takibi amaçları dâhilinde işlenmektedir.

2) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, haklarımızın kullanılması için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatimizin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak gerektiğinde ilgili mevzuatın yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen nitelikteki kişisel veriler, Hyundai Assan tarafından tesislere girişiniz esnasında ziyaretçi aydınlatma metni ve güvenlik formunun doldurulması ve bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla fiziksel ve/veya elektronik ortamda, sözlü ve/veya yazılı bir şekilde elde edilmektedir.

Hyundai Assan tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında (i) meşru menfaatimizin bulunması, (ii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve (iii) hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebepleri kapsamında işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, haklarımızın kullanılması için gerekli olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak ilgili mevzuatın yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.

4) Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_] adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.