• Palisade 2020 parked

  PALISADE

  • 2022 IIHS Awards

360 ອົງສາ

ກົດໝູນ ເພື່ອປິ່ນກັບ        ເລື່ອນເມົ້າ: ຂະຫຍາຍເຂົ້າ/ອອກ
  0 %

  Choose Your Vehicle Colors

  Choose Your Wheel

  ພາຍໃນ

  ຮຸບແບບແນວນອນສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກກວ້າງຂວາງ ແລະ ເພີດເພີນ ໃນຂະນະທີ່ຄອນໂຊນແບບສະພານແມ່ນຄອນໂຊນທີ່ຄາສເໜືອກວ່າສ່ວນອື່ນໆ.

  Navy Color Package car seat Burgundy Color Package car seat Gray Two-tone car seat Black Mono-tone car seat

  ສີຂອງເບາະນັ່ງ

  ວັດສະດຸ ທີ່ໃຊ້ເຮັດເບາະນັ່ງ

  texture
  texture
  texture
  texture


  • ຄຸນນະສົມບັດພາຍໃນ

   ຄຸນນະສົມບັດພາຍໃນ

  ພື້ນທີ່ເກັບເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່

  ສິນຄ້າ, ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜຸ້ໃຫຍ່, ບໍ່ວ່າອີ່ຫຍັງກໍຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ໂຍນໄປນັ້ນ ລົດ Palisade ທີ່ມີຄວາມອະເນກປະສົງສູງ ສາມາດຈັດການໄດ້,​ ພື້ນທີ່ຫ້ອງໂດຍສານສາມາດກຳໜົດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍວິທີຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ແລະ ດ້ວຍການພັບເບາະນັ່ງແຖວທີ່ 3 Palisade ຈຶ່ງມີພື້ນທີ່ເກັບເຄື່ອງໄດ້ສູງເຖິງ 1, 297 ລ.

  ພື້ນທີ່ເກັບເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງລົດ Palisade

  Learn more about Hyundai

  ຮູບ​ພາບ, ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ໂພສ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ແຕກຕ່າງ​ກັນ​ໄປ​​ແຕ່​ລະ​ພູມ​ມິ​ພາກ. ຂໍ້​ມູນ​ ​ແລະ ຮູບ​ພາບ​ປະກອບ​ທັງ​ໝົດ​​ແມ່ນ​ອ້າງ​ອິງ​ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຜີ​ຍ​​ແຜ່ ​ແລະ ອາດ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເຂົ້າ​ຊົ​ມໜ້າ​ເພ​ຮສປະຈຳ​ແຕ່​ລະ​ພູມິ​ພາກຂອງເຮົາ ຫຼື ໂຕແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ສຳ​ຫຼັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.