• ບ້ານ
 • Find a Car
 • Palisade
 • ຄວາມປອດໄພ
 • Palisade safety key visual

  PALISADE

  • 2022 IIHS Awards
ລະບົບ Hyundai SmartSense
ດ້ວຍ Hyundai SmartSense, ລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຂັບຂີ່ຂັ້ນສູງທີ່ລໍ້າສະໄໝຂອງພວກເຮົາ, Palisade ມາພ້ອມກັບເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຄວາມປອດໄພແບບແອັກທິພລ່າສຸດທີ່ສ້າງຂື້ນເພື່ອມອບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມອຸ່ນໃຈໃຫ້ທ່ານຫຼາຍຂື້ນ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • ລະບົບແຈ້ງເຕືອນການຕໍາ ໃນຈຸດອັບສາຍຕາ (BCW)

  ເຊັນເຊີເລດາຢູ່ກັນຊົນດ້ານຫລັງໃຊ້ເພື່ອເຕືອນຜູ້ຂັບຂີ່ ເມື່ອພາຫະນະຂອງທ່ານໃກ້ບໍລິເວນຈຸດອັບສາຍຕາ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

  Blind-Spot Collision Warning (BCW)
 • ລະບົບຊ່ວຍເຕືອນການຕໍາຈາກດ້ານຫຼັງ (RCCW)
  ລະບົບຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງການຕໍາຈາກດ້ານຫຼັງ (RCCA)

  ເລດາດ້ານຫຼັງກັນຊົນຈະກວດຈັບ ວັດທຸທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງໃກ້ເຂົ້າມາ ຈາກທັງດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ໃນຂະນະທີ່ລົດຖອຍຫຼັງ, ລະຖ້າໃກ້ຫຼາຍຈະມີການແຈ້ງເຕືອນ (RCCW) ແລະ ແບກສຸກເສີນເພື່ອປ້ອງກັນການຕໍາ (RCCA).

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

  Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) and Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)
 • ຕົວຊ່ວຍຊົງຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນເລນ (LKA)

  ກ້ອງດ້ານໜ້າຈະກວດພົບເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ເສັ້ນແຄມທາງຊ່ວຍປ້ອງກັນການອອກເລນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ເມື່ອລົດເຈີດອອກຈາກທາງ (ຫລືຖະ ໜົນ), ລະບົບຈະຕັ້ງສັນຍານເຕືອນເປັນສຽງດັງຂື້ນ ແລະ ບັງຄັບທິດທາງລົດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກເລນ (ຫລືຖະໜົນ)

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

  Lane Keeping Assist (LKA)
 • ລົບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕໍາດ້ານໜ້າ (FCA)

  ກ້ອງດ້ານໜ້າ ແລະ ເລດາທາງໜ້າ ຢູ່ໃນສະຖານ ທີ່ຊ່ວຍເຕືອນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດບໍ່ໃຫ້ປະທະກັບຍານພາຫະນະອື່ນໆ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງວັດຖຸບາງຊະນິດ; ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນຈະໃຊ້ເບຣກດ່ວນເພື່ອປ້ອງກັນຈາກການປະທະກັນ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

  Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
 
 • BCW
 • RCCW/RCCA
 • LKA
 • FCA
 • END
 • Blind-Spot Collision Warning (BCW)

  ລະບົບແຈ້ງເຕືອນການຕໍາ ໃນຈຸດອັບສາຍຕາ (BCW)

  ເຊັນເຊີເລດາຢູ່ກັນຊົນດ້ານຫລັງໃຊ້ເພື່ອເຕືອນຜູ້ຂັບຂີ່ ເມື່ອພາຫະນະຂອງທ່ານໃກ້ບໍລິເວນຈຸດອັບສາຍຕາ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)

  ລະບົບຊ່ວຍເຕືອນການຕໍາຈາກດ້ານຫຼັງ (RCCW)
  ລະບົບຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງການຕໍາຈາກດ້ານຫຼັງ (RCCA)

  ເລດາດ້ານຫຼັງກັນຊົນຈະກວດຈັບ ວັດທຸທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງໃກ້ເຂົ້າມາ ຈາກທັງດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ໃນຂະນະທີ່ລົດຖອຍຫຼັງ, ລະຖ້າໃກ້ຫຼາຍຈະມີການແຈ້ງເຕືອນ (RCCW) ແລະ ແບກສຸກເສີນເພື່ອປ້ອງກັນການຕໍາ (RCCA).

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Lane Keeping Assist (LKA)

  ຕົວຊ່ວຍຊົງຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນເລນ (LKA)

  ກ້ອງດ້ານໜ້າຈະກວດພົບເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ເສັ້ນແຄມທາງຊ່ວຍປ້ອງກັນການອອກເລນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ເມື່ອລົດເຈີດອອກຈາກທາງ (ຫລືຖະ ໜົນ), ລະບົບຈະຕັ້ງສັນຍານເຕືອນເປັນສຽງດັງຂື້ນ ແລະ ບັງຄັບທິດທາງລົດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກເລນ (ຫລືຖະໜົນ)

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)

  ລົບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕໍາດ້ານໜ້າ (FCA)

  ກ້ອງດ້ານໜ້າ ແລະ ເລດາທາງໜ້າ ຢູ່ໃນສະຖານ ທີ່ຊ່ວຍເຕືອນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດບໍ່ໃຫ້ປະທະກັບຍານພາຫະນະອື່ນໆ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງວັດຖຸບາງຊະນິດ; ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນຈະໃຊ້ເບຣກດ່ວນເພື່ອປ້ອງກັນຈາກການປະທະກັນ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

ການ​ຈັດການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຕ​ຈິງ

​ເຖິງ​​ເວລາ​ແລ້ວ​ສຳ​ຫຼັບ​ການ​​ເດີ​ນທາງ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ໃຫຍ່ ​ແລະ ທ່າ​ນກໍ່​ມີ​ອີ່​ຫຍັງ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃນ​ມື ​ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄຸນ​ນະ​ສົມບັດ​ອັນ​ຊານ​ສະຫຼາດ​ຂອງ Palisade ທ່ານ​ຈະ​ອຸ່ນ​ໃຈ​​ເມື​ອ່​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ທ່ານ ​ແລະ ຄົນ​ທີ່​ທ່າ​ນຮັກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຈາກ​ຖົງ​ລົມ​ນິລະ​ໄພ 6 ຈຸດ ​ແລະ ຄຸນ​ລັກສະນະ​ດ້ານ​ຄວາ​ມປອດ​ໄພ​ອັນ​ຊານ​ສະຫຼາດ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່​ອນ​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະ​ເພດລົດ Palisade

ການ​ຈັດການ​ຄວບ​ຄຸມ​

ລະບົບ​ຖົງ​ລົມນິລະ​ໄພ 6 ຈູດ

Palisade ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຖົງ​ລົມ​ນິລະ​ໄພ 6 ຈຸດ: ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່ ​ແລະ ຜູ້​ໂດຍສານ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຖົງ​ລົມ​ນິລະ​ໄພ​ຄູ່​ໜ້າ ພ້ອມ​ດ້ວຍຖົງ​ລົມ​ນິລະ​ໄພ​ດ້ານ​ຂ້າງ​ອີກ​ໜຶ່ງ​ຄູ່​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍລິ​ເວນ​ໜ້າ​ເອິກ ​ແລະ ສີ​ຂ້າງ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຖົງ​ລົມ​ນິລະ​ໄພ​ຜ້າ​ກັ້ງ​ດ້ານ​ຊ້າຍ ​ແລະ ຂວາແມ່ນ​ໃຫ້​ປ້ອງ​ກັນ​ຫົວ​ກະ​ແທກ​ສຳລັບ​ຜູ້​ໂດຍສານ​ທຸກ​ຄົນ.

ລະບົບ​ຖົງ​ລົມນິລະ​ໄພ 6 ຈູດຂອງ​ລົດ Palisade

Learn more about Hyundai

ຮູບ​ພາບ, ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ໂພສ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ແຕກຕ່າງ​ກັນ​ໄປ​​ແຕ່​ລະ​ພູມ​ມິ​ພາກ. ຂໍ້​ມູນ​ ​ແລະ ຮູບ​ພາບ​ປະກອບ​ທັງ​ໝົດ​​ແມ່ນ​ອ້າງ​ອິງ​ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຜີ​ຍ​​ແຜ່ ​ແລະ ອາດ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເຂົ້າ​ຊົ​ມໜ້າ​ເພ​ຮສປະຈຳ​ແຕ່​ລະ​ພູມິ​ພາກຂອງເຮົາ ຫຼື ໂຕແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ສຳ​ຫຼັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.