• Venue safety key visual

  VENUE

  ລົດ SUV ລຸ້ນໃໝ່ຂອງຮຸນໄດ

ລະບົບ Hyundai SmartSense
ຮຸນໄດ ເວນູ ໄດ່ສະເໜີ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ມີການປົກປ້ອງທີ່ແຂງແກ່ນໃນລົດລຸ້ນນີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງເຈົ້າຂອງລົດ. ຮຸນໄດເວນູ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ທີ່ມາພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຍີຄວາມປອດໄພກັບລາຄາທີ່ທຸກຄົນສາມາດຈັບຕ້ອງງໄດ້.
 • ລະບົບແຈ້ງເຕືອນການຕໍາ ໃນຈຸດອັບສາຍຕາ (BCW)

  ລົບແຈ້ງເຕືອນການຕໍາ (BCW) ຊ່ວຍໃນການກວດສອບຍານພາຫະນະທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາເຊິ່ງອາດຈະຢູ່ໃນມຸມມອງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ໃນໄລຍະການແລນລົດເທິງຫົນທາງ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນ ໜ້າ ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • ລະບົບຊ່ວຍເຕືອນການຕໍາຈາກດ້ານຫຼັງ (RCCW)

  ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສັນຈອນທາງຫລັງ (RCCW) ຊ່ວຍໃນການກວດສອບເມື່ອຍານພາຫະນະອາດເຂົ້າມາເສັ້ນທາງຫລັງຂອງລົດ ໃຫ້ກັບຜູ້ຂັບຂີ່ຊາບ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນ ໜ້າ ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • ຕົວຊ່ວຍຊົງຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນເລນ (LKA)

  ຕົວຊ່ວຍຊົງຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນເລນ (LKA), ຊ່ວຍປ້ອງກັນການອອກຈາກເສັ້ນທາງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍບັງເອີນໂດຍການກວດຈັບເຄື່ອງໝາຍທີ່ຢູ່ຖະໜົນ ເຊິ່ງຈະສາມາດຊີ້ນຳລົດໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າຈຳເປັນ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນ ໜ້າ ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • ລະບົບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕໍາດ້ານໜ້າ (FCA)

  ລະບົບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕໍາດ້ານໜ້າ (FCA) ລະບົບຈະໃຊ້ກ້ອງດ້ານໜ້າຂອງລົດເພື່ອຊ່ວຍກວດຫາການປະທະກັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຜົນກະທົບ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍໂດຍການເບກ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນ ໜ້າ ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 
 • BCW
 • RCCW
 • LKA
 • FCA
 • END
 • Blind-Spot Collision Warning (BCW)

  ລະບົບແຈ້ງເຕືອນການຕໍາ ໃນຈຸດອັບສາຍຕາ (BCW)

  ລົບແຈ້ງເຕືອນການຕໍາ (BCW) ຊ່ວຍໃນການກວດສອບຍານພາຫະນະທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາເຊິ່ງອາດຈະຢູ່ໃນມຸມມອງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ໃນໄລຍະການແລນລົດເທິງຫົນທາງ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນ ໜ້າ ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)

  ລະບົບຊ່ວຍເຕືອນການຕໍາຈາກດ້ານຫຼັງ (RCCW)

  ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສັນຈອນທາງຫລັງ (RCCW) ຊ່ວຍໃນການກວດສອບເມື່ອຍານພາຫະນະອາດເຂົ້າມາເສັ້ນທາງຫລັງຂອງລົດ ໃຫ້ກັບຜູ້ຂັບຂີ່ຊາບ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນ ໜ້າ ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Lane Keeping Assist (LKA)

  ຕົວຊ່ວຍຊົງຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນເລນ (LKA)

  ຕົວຊ່ວຍຊົງຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນເລນ (LKA), ຊ່ວຍປ້ອງກັນການອອກຈາກເສັ້ນທາງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍບັງເອີນໂດຍການກວດຈັບເຄື່ອງໝາຍທີ່ຢູ່ຖະໜົນ ເຊິ່ງຈະສາມາດຊີ້ນຳລົດໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າຈຳເປັນ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນ ໜ້າ ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)

  ລະບົບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕໍາດ້ານໜ້າ (FCA)

  ລະບົບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕໍາດ້ານໜ້າ (FCA) ລະບົບຈະໃຊ້ກ້ອງດ້ານໜ້າຂອງລົດເພື່ອຊ່ວຍກວດຫາການປະທະກັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຜົນກະທົບ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍໂດຍການເບກ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນ ໜ້າ ນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

ກວດ​ສອບ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັກສາ​ຈັງຫວະ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ​ໄດ້

ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ Venue ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ລະບົບ​ຖົງ​ລົມ​ນິລະ​ໄພ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ກວດ​ຈັບ​ການ​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້​ໂດຍສານ ​​ແລະ ລະດັບ​ການ​ຕຳ​ຢ່າງ​ຄອບ​ຄຸມ​ເພື່ອ​ປັບ​ໃຊ້​ຖົງ​ລົມ​ນິລະ​ໄພ, ​ເມື່ອ​ເກີດ​ການ​ຕຳ ​ແລະ ລະບົບ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ.

Venue make sure you don't lose yours.

Learn more about Hyundai

ຮູບ​ພາບ, ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ໂພສ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ແຕກຕ່າງ​ກັນ​ໄປ​​ແຕ່​ລະ​ພູມ​ມິ​ພາກ. ຂໍ້​ມູນ​ ​ແລະ ຮູບ​ພາບ​ປະກອບ​ທັງ​ໝົດ​​ແມ່ນ​ອ້າງ​ອິງ​ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຜີ​ຍ​​ແຜ່ ​ແລະ ອາດ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເຂົ້າ​ຊົ​ມໜ້າ​ເພ​ຮສປະຈຳ​ແຕ່​ລະ​ພູມິ​ພາກຂອງເຮົາ ຫຼື ໂຕແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ສຳ​ຫຼັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.