• หน้าแรก
  • บริการ
  • การรับประกัน
  • โปรแกรมขยายการรับประกัน

โปรแกรมขยายการรับประกัน

แผนการป้องกันของฮุนได

เพื่อรถที่คุณรัก ให้คุณมั่นใจได้ว่ารถของคุณจะได้รับบริการและการซ่อมแซมเป็นอย่างดี ด้วยช่างเทคนิคผู้ชำนาญและชิ้นส่วนอะไหล่แท้ 100%

HPP (Hyundai Protection Plan) โปรแกรมขยายการรับประกัน
เป็นโปรแกรมที่พร้อมจะขยายเวลารับประกันความคุ้มครองตามความต้องการของคุณทันที เมื่อการรับประกันรถใหม่สิ้นสุดลง เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพกับการขยายการรับประกันที่นานสูงสุดถึง 5 ปี หรือ 140,000 กม.

Hyundai Driveline Protection (HDP)
คุ้มครองชิ้นส่วนอะไหล่หลัก

● เครื่องยนต์
● เกียร์
● เพลาหน้าและท้าย

Hyundai Premium Protection (HPP)
คุ้มครองอะไหล่ทั้ง 12 กลุ่มหลัก มากกว่า 8,000 รายการ ดังนี้

● เครื่องยนต์
● เกียร์
● เพลาหน้าและท้าย
● ระบบไฟฟ้า
● ระบบปรับอากาศ
● ระบบเชื้อเพลิง
● ระบบเบรก
● ระบบกันสะเทือน
● ระบบระบายความร้อน
● ระบบควบคุมมลภาวะ
● ระบบบังคับเลี้ยว
● ระบบไฮเทค

สามารถเลือกระยะเวลาขยายการคุ้มครองได้ตามความต้องการ เพิ่มเติมจากการรับประกันคุณภาพรถใหม่ ดังนี้

● 12 เดือน หรือ 120,000 กม.
● 24 เดือน หรือ 140,000 กม.
หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลโดยสังเขป ไม่สามารถใช้แทนข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน โปรดอ้างอิงรายละเอียดที่ระบุไว้ชัดเจนในคู่มือรับประกัน ซึ่งท่านสามารถขอดูได้จากผู้จำหน่ายรถยนต์ฮุนไดที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ปรึกษาด้านบริการ ณ ศูนย์บริการรถยนต์ฮุนไดทั่วประเทศ