myHyundai

In deze Privacyverklaring over myHyundai (“Privacyverklaring”) informeren wij u over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de levering van myHyundai en uw rechten als betrokkene.

Elke verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de registratie bij en de activering van de onderliggende diensten via myHyundai is onderworpen aan een afzonderlijke Privacyverklaring, voor zover niet uitdrukkelijk opgenomen in deze Privacyverklaring.

 

1.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Hyundai Motor Netherlands B.V., gevestigd te (2171 KZ) Hub van Doorneweg 14, Sassenheim (“Hyundai”, tevens aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze Privacyverklaring.

2.    Hoe kan ik contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming?

Als u vragen hebt over of in verband met deze Privacyverklaring of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens of een van uw rechten wilt uitoefenen (zie hoofdstuk 8), neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens of:

Hyundai Motor Nederland

E-mailadres: legal@hyundai-motor.nl

Telefoon: +31 88 366 3911

3.    Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

3.1       Verlening van myHyundai-diensten

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in verband met myHyundai (functies en functionaliteiten die beschikbaar zijn via myHyundai als onderdeel van myHyundai of als geïntegreerd vanuit andere Hyundai-diensten) alleen voor zover het verzamelen en verwerken kan worden gebaseerd op één van de volgende grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) AVG);
 • vanwege de noodzakelijk voor het afsluiten of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (art. 6(1)(b) AVG);
 • een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (art. 6(1)(c) AVG), of
 • als dat noodzakelijk is ten behoeve van gerechtvaardigde belangen van ons of een derde (art. 6(1)(f) AVG).

Wij wijzen erop dat bepaalde diensten die beschikbaar zijn via myHyundai vereisen dat wij persoonsgegevens overdragen van en/of naar aangesloten Hyundai IT-systemen of andere Hyundai-diensten. Daarom is het mogelijk dat een registratie en/of activering van andere Hyundai-diensten een voorwaarde is voor het gebruik van dergelijke via myHyundai beschikbare diensten.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het verdere gebruik van uw persoonsgegevens door geïntegreerde Hyundai-diensten, informeren wij specifiek over de Privacyverklaring van de betreffende Hyundai-dienst, indien van toepassing.

Voor details over de gegevensverwerking voor individuele myHyundai-diensten, zie de relevante sectie hieronder.

3.2       Verwerking voor andere doeleinden

Afgezien van het leveren van de myHyundai-diensten, verwerken wij persoonsgegevens in het kader van myHyundai ook voor andere doeleinden, zoals hieronder in paragrafen beschreven.

 • Productverbetering/-ontwikkeling: wij zullen de diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteits- en mobiliteitsgerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen, om onze producten te beveiligen en/of om onze diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden kunnen we de gegevens die we verzamelen bij het verlenen van diensten automatisch analyseren op basis van statistische en wiskundige modellen om mogelijke verbeteringen te identificeren.
  De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is art. 6(1)(f) AVG (gerechtvaardigd belang van ons om uw persoonsgegevens te verwerken om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren).
 • Beveiliging van producten/productaansprakelijkheid: in deze context verwerken we uw persoonsgegevens voor het beveiligen en monitoren van onze producten, het bieden van voldoende IT- en informatiebeveiligingsnormen of om ons of derden te verweren tegen productaansprakelijkheids- en andere juridische claims die worden ingediend met betrekking tot onze producten en diensten.
  Voor zover een dergelijke verwerking niet wettelijk verplicht is (art. 6(1)(c) AVG), is de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking art. 6(1)(f) AVG (gerechtvaardigde belangen van ons om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven).
 • Enquêtes/marktonderzoek: wanneer u bepaalde myHyundai-diensten gebruikt, zullen we u vragen uw feedback te geven om uw tevredenheid over onze Services te meten.
  Daarnaast kunnen we het e-mailadres dat rechtstreeks van u is verkregen en uw registratie bij myHyundai gebruiken om contact met u op te nemen voor deelname aan een enquête en/of marktonderzoek met betrekking tot de myHyundai-toepassing of -services, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dergelijk gebruik.
  De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6(1)(f) AVG (onze gerechtvaardigde belangen om onze diensten te verbeteren en om u te informeren en onze eigen en soortgelijke diensten te promoten).
 • Andere doeleinden: wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor andere doeleinden als we daartoe verplicht zijn op basis van wettelijke vereisten (art. 6(1)(c) AVG), bijvoorbeeld overdracht aan rechtbanken of strafvervolgingsautoriteiten, of als u toestemming hebt gegeven voor de betreffende verwerking (art. 6(1)(a) AVG) of als de verwerking anderszins rechtmatig is onder de toepasselijke wetgeving. Als verwerking voor een ander doel plaatsvindt, zullen we u indien nodig aanvullende informatie verstrekken.

3.3       Geen geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in de zin van art. 22 AVG, tenzij wij hierover uitdrukkelijk separaat informeren.

3.4       Toegang tot myHyundai

3.4.1    Informatief gebruik van myHyundai

Wanneer u onze myHyundai-applicatie om informatieve redenen gebruikt, d.w.z. zonder u te registreren voor een van de door ons aangeboden myHyundai-services en zonder ons op een andere manier persoonsgegevens te verstrekken, verzamelen wij automatisch uw toegangsgegevens en serverlogbestanden (IP-adres, datum en tijd van uw toegang, welke functies u hebt bezocht, inclusief de melding als de toegang succesvol was, het volume van de overgedragen gegevens en uw gebruikte randapparatuur). Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze applicatie te kunnen leveren en om de stabiliteit en efficiëntie van het systeem te waarborgen en om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen voor de beveiliging van onze applicatie en myHyundai-diensten.

De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld, zijn noodzakelijk vanwege ons gerechtvaardigde belang om met gebruik van technische informatie onze systemen te verbeteren, uw gebruik van de applicatie handiger te maken of de veiligheid van onze applicatie te waarborgen. De gegevens die voor deze doeleinden worden gebruikt worden voor een beperkte periode opgeslagen en stellen ons niet in staat een gebruiker persoonlijk te identificeren.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden automatisch verwijderd nadat aan de bovengenoemde doeleinden is voldaan. Serverlogbestanden worden na 7 dagen verwijderd.

3.4.2    Cookies en volgen van gebruikers

We gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën op onze myHyundai-applicatie om het aanbod op onze applicaties actueel en gebruikersgericht te houden en om onze diensten te optimaliseren voor uw behoeften.

Als het verwerken van gegevens uit cookies niet strikt noodzakelijk is voor het gebruik van onze myHyundai-applicatie of het meten van de kwantiteit of kwaliteit ervan, vragen we u vooraf om toestemming .

Via onze myHyundai-applicatie kunt u op elk moment uw voorkeursinstellingen wijzigen om tracking te activeren of deactiveren via “Menu > Mijn account > Gegevensgebruik”.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics in onze myHyundai-toepassing, een dienst die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, die op uw mobiele apparaat worden geplaatst, om te analyseren hoe u onze myHyundai-toepassing gebruikt.

Google zal de volgende cookies plaatsen als u onze myHyundai-applicatie gebruikt:

Naam

Type

Doel/omschrijving

Duur

Afkomstig van

_ga

Analytics

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

2 jaar

Google (Google Analytics)

_gid

Analytics

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

24 uur

Google (Google Analytics)

_gat

Analytics

Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen te verhogen.

1 minuut

Google (Google Analytics)

AMP_TOKEN

Analytics

Bevat een token dat kan worden gebruikt om een klant-ID op te halen uit de AMP-service Klant-ID.

30 seconden tot 1 jaar

Google (Google Analytics)

_gac_<eigendom-id>

Reclame

Bevat informatie over campagnes voor de gebruiker.

90 dagen

Google (Google Analytics)

_ga_<container-id>

Analytics

Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden.

2 jaar

Google (Google Analytics)

_gac_gb_<container-id>

Reclame

Bevat campagne-gerelateerde informatie. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, wordt de Google Ads-website

90 dagen

Google (Google Analytics 4)

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de myHyundai-applicatie wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika (“VS”).

Voordat dit echter gebeurt, wordt de IP-anonimisering geactiveerd op de myHyundai-toepassing, om ervoor te zorgen dat uw IP-adres wordt ingekort en geanonimiseerd binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar geanonimiseerd. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics, wordt niet in verband gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de myHyundai-applicatie te evalueren, rapporten over app-activiteiten samen te stellen en ons andere diensten te leveren met betrekking tot app-activiteit en internetgebruik.

Meer informatie over de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google is te vinden via de volgende links:

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

3.4.3    Marketing en gepersonaliseerde communicatie

Marketingcommunicatie

We willen graag met u in contact blijven en u de mogelijkheid bieden om uw Hyundai-ervaring te personaliseren. Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van gepersonaliseerde marketingcommunicatie, verwerken we uw persoonsgegevens voor de doeleinden binnen het bereik van uw gegeven toestemming (art. 6(1)(a) AVG), bijvoorbeeld:

 • Van tijd tot tijd sturen we u via e-mail, post, telefoon en koeriersdiensten informatieve berichten over producten en diensten van Hyundai, aanbiedingen en evenementen die interessant voor u kunnen zijn.
 • We maken een individueel klantprofiel van u aan om u relevante en gepersonaliseerde communicatie te sturen. Let op: om uw communicatie te personaliseren kunnen we gebruikmaken van profileringsprocedures om voorkeuren en interesses en uw gebruik van onze producten en diensten te analyseren.
 • Indien nodig kunnen we uw individuele klantprofiel doorgeven aan bepaalde Hyundai-bedrijven en -partners en aan het erkende netwerk van Hyundai-dealers en -werkplaatsen (ofwel de door u geselecteerde voorkeursdealer of een regionale dealer), die uw persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden gebruiken en die voor u relevante communicatie kunnen sturen.

Als u toestemming hebt gegeven, verzamelen en verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens: contactgegevens en identificatiegegevens, klantgeschiedenis, informatie over gebruik van onze app/website/social media en gegevens over voertuiggebruik.

Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van gepersonaliseerde marketingcommunicatie, gebruiken we een zogenoemde dubbele opt-in-procedure om uw inschrijving en uw contactgegevens te bevestigen. Dit betekent dat we alleen communicatie sturen als u ons daarvoor uitdrukkelijk en vooraf toestemming hebt gegeven en u die toestemming hebt bevestigd.

Als u geen marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren op elk moment kosteloos wijzigen of uw toestemming voor de toekomst intrekken via de instelling in de myHyundai-app.

Profilering om onze marketingactiviteiten te optimaliseren en te personaliseren

Om onze marketingactiviteiten te optimaliseren en communicatie te personaliseren, kunnen we gebruikmaken van profileringsprocedures. Hieronder willen we u zinvolle informatie geven over de betrokken logica, evenals over de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking.

Voor de bovenstaande doeleinden creëren we een uniform klantprofiel van u als basis voor onze marketingactiviteiten, in het bijzonder om de effectiviteit van onze reclame en communicatie te meten en te begrijpen en om u relevante communicatie over onze producten en diensten te bieden die is afgestemd op uw behoeften. Om een dergelijk klantprofiel op te stellen, combineren we uw voorkeuren en interesses met informatie uit uw gebruik van onze producten en diensten, zoals uw onderhoudsgeschiedenis en uw interactie met onze erkende dealers en ons servicenetwerk, uw interactie met onlinemarketing- en CRM-campagnes, uw onlinegedrag en uw website- en app-gebruik en/of uw voertuiggegevens. Voor het combineren van onlinegedrag en website- en appgebruik met andere informatie in uw klantprofiel, zullen we altijd voorafgaande toestemming vragen.

Zodra uw gegevens zijn samengevoegd tot een volledig klantprofiel, zullen we deze gegevens in ons systeem gebruiken om voorspellende scores uit te voeren op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische procedures. Predictive scoring is het gebruik van gegevens, algoritmen en machine learning-technieken om scores toe te kennen aan verschillende segmenten op basis van uw gegevens. Deze segmenten helpen ons om eenvoudig de belangrijkste kenmerken en gedragingen te visualiseren die onze marketingactiviteiten aansturen. Wanneer uw klantprofiel is toegewezen aan specifieke klantsegmenten, kunnen we het type, de inhoud en de frequentie van onze marketingactiviteiten bepalen om ervoor te zorgen dat u communicatie ontvangt die relevant voor u is.

De effecten van onze profilering en klantsegmentatie zijn beperkt tot het creëren van doelgroepen voor onze marketingactiviteiten. Dit kan tot gevolg hebben dat u bepaalde communicatie wel of niet ontvangt, in tegenstelling tot andere klanten.

3.4.4    Marketingcommunicatie voor soortgelijke goederen en diensten

We kunnen uw e-mailadres dat we rechtstreeks van u hebben verkregen bij uw registratie bij myHyundai gebruiken voor marketing van onze eigen soortgelijke producten en/of diensten (bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe myHyundai-diensten of andere soortgelijke Hyundai-diensten), tenzij u bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6(1)(f) AVG (onze gerechtvaardigde belangen om te informeren en onze diensten te promoten).

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen dergelijk gebruik via myHyundai.

3.5       Hyundai-account en registratie op myHyundai

Het Hyundai Account is nodig om u te registreren voor talloze diensten (geleverd door ons of door samenwerkende derden). De onderliggende verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren (art. 6(1)(b) AVG) en gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om uw klantervaring te verbeteren door u een gecentraliseerde gebruikersaccount te bieden (art. 6(1)(f) AVG).

Het Hyundai Account is een centrale gebruikersaccount waarin u uw persoonlijke basisgegevens kunt beheren en die u kunt gebruiken als single sign-on voor uw gekoppelde diensten. Om gebruik te maken van onze myHyundai-diensten moet u een Hyundai Account aanmaken of inloggen met een bestaande Hyundai Account. In dat geval wordt uw myHyundai gekoppeld aan uw Hyundai Account en worden uw persoonlijke basisgegevens (e-mailadres, voor- en achternaam, land en taalinstellingen) weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie de aparte Privacyverklaring van het Hyundai Account.

Bepaalde myHyundai-diensten vereisen uw registratie, anders kunt u geen gebruikmaken van dergelijke myHyundai-diensten. Voor uw registratie en het verdere gebruik van uw myHyundai verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw gebruikersaccount op myHyundai te beheren (vanaf het inloggen via de myHyundai-applicatie tot de eventuele beëindiging van uw myHyundai);
 • om u alle myHyundai-diensten aan te bieden;
 • om ervoor te zorgen en u toegang te geven tot onze diensten waarvoor myHyundai vereist is, en
 • om u op de hoogte te stellen van updates voor myHyundai.

Voor deze doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens zoals hieronder in detail beschreven.

3.6       Profielinstellingen

Voor het aanmaken van een Hyundai-account hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het verstrekken van het Hyundai Account. Verdere informatie die u verstrekt als onderdeel van de Profielinstellingen zijn niet vereist voor het aanmaken van het Hyundai Account. Deze gegevens zijn nodig voor de toekomstige levering en het gebruik van verdere myHyundai-diensten. U kunt alle informatie invoeren en wijzigen of aanpassen via de Profielinstellingen in myHyundai.

In dit verband verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens: behalve de persoonsgegevens die worden weergegeven vanuit uw Hyundai-account ook uw adres, woonplaats, postcode, mobiele telefoonnummer en uw instellingen voor toestemming voor marketing en profilering.

Houd er rekening mee dat het verstrekken van de bovenstaande persoonsgegevens een voorwaarde kan zijn voor het gebruik van bepaalde myHyundai-diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om u myHyundai-services te kunnen leveren (art. 6(1)(b) AVG).

3.7       Pushmeldingen

Wanneer u de myHyundai-applicatie voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd of u pushberichten wilt ontvangen. Als u pushmeldingen toestaat, stuurt de myHyundai-toepassing pushmeldingen voor afzonderlijke myHyundai-services (waaronder waarschuwingen, geluiden en pictogrambadges) naar uw smartphone als de myHyundai-toepassing op de achtergrond actief is.

U kunt pushberichten op elk gewenst moment activeren en deactiveren via de “Instellingen” in de myHyundai-applicatie.

Als u pushmeldingen toestaat, verwerken we uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om u myHyundai-diensten te kunnen leveren (art. 6(1)(b) AVG).

3.8       MyHyundai-diensten

3.8.1    Geselecteerde Hyundai-dealer

Via myHyundai kunt u uw favoriete Hyundai-dealer of -reparateur kiezen en opslaan, die vervolgens automatisch wordt geregistreerd en als standaard wordt geselecteerd voor andere myHyundai-diensten (“geselecteerde Hyundai-dealer”).

Als u geen Hyundai-dealer hebt gekozen, maken we deze selectie automatisch op basis van uw locatie (de dichtstbijzijnde erkende Hyundai-dealer/-reparateur op basis van uw postcode of huidige locatie).

In dit verband verwerken we uw locatie en uw geselecteerde Hyundai-dealer en slaan we deze informatie op in onze IT-systemen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) AVG) om u in staat te stellen gemakkelijk uw favoriete Hyundai-dealer te selecteren, zoals nodig is voor bepaalde myHyundai-diensten.

Het is op elk moment mogelijk om uw geselecteerde Hyundai-dealer op te slaan, te vervangen door een andere geselecteerde Hyundai-dealer of te verwijderen.

3.8.2    Een proefrit aanvragen

Via myHyundai kunt u een proefrit aanvragen en boeken bij uw geselecteerde Hyundai-dealer. Hiervoor verzamelen en verwerken we uw voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en de geplande datum en tijd van de proefrit. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan de geselecteerde Hyundai-dealer. De geselecteerde Hyundai-dealer kan contact met u opnemen om de afspraak voor de proefrit te plannen en te bevestigen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u myHyundai-diensten aan te bieden en om de proefritafspraak te regelen en uit te voeren (art. 6(1)(b) AVG).

3.8.3    Live raadpleging en raadpleging via chatten

Via myHyundai kunt u een Live consult-videogesprek of een Chat-gesprek aanvragen bij uw geselecteerde Hyundai-dealer. Hiervoor verzamelen en verwerken wij uw voor- en achternaam, locatie en de persoonsgegevens die afhankelijk zijn van het type verzoek. Daarnaast verwerken we de persoonsgegevens die u verstrekt in verband met het gebruik van de Live consult- of Chat-service.

Voor de videoverbinding en voor de uitvoering van een Live consult worden doorgaans video- en audiobestanden via internet verzonden en door ons verwerkt om het Live consult uit te voeren. Als u een Live consult-aanvraag start, wordt gevraagd de toegang tot de camera en microfoon van uw mobiele apparaat te activeren. Als u die toegang niet activeert, kunnen wij het Live consult niet uitvoeren. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan uw geselecteerde Hyundai-dealer die het Live consult of de Chat uitvoert. Houd er rekening mee dat we de verzonden video- en audiobestanden en chatgesprekken niet opslaan en er ook geen toegang toe hebben. Als uw geselecteerde Hyundai-dealer niet beschikbaar is wanneer u het Live consult aanvraagt, kunt u een Live consult plannen voor een gewenste datum en tijd.

Met betrekking tot de Chat-consultatie verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om u myHyundai-diensten te kunnen bieden (art. 6(1)(b) AVG) en op basis van ons gerechtvaardigde belang om u een gepersonaliseerd advies te kunnen bieden (art. 6(1)(f) AVG). Met betrekking tot de Live consult, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) AVG) en op basis van ons legitieme belang om u te voorzien van een gepersonaliseerd advies (art. 6(1)(f) AVG).

3.8.4    Een auto kopen

Via myHyundai kunt u uw gewenste voertuig kiezen. Om uw gewenste voertuig te kiezen, kunt u een voertuig selecteren uit de beschikbare voorraad van uw geselecteerde Hyundai-dealer of u kunt uw eigen voertuig configureren via de configurator. In beide gevallen ziet u de geschatte prijs voor uw gewenste voertuig.

In dit verband verzamelen en verwerken we uw voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, locatie en uw geselecteerde of geconfigureerde voertuig.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u myHyundai-diensten te kunnen bieden (art. 6(1)(b) AVG).

Zodra u het gewenste voertuig hebt geconfigureerd of geselecteerd, kunt u doorgaan met een van de volgende acties:

 • u kunt een proefrit aanvragen bij uw geselecteerde Hyundai-dealer; voor meer informatie zie paragraaf 3.8.2;
 • u kunt een Live consult en Chat-gesprek aanvragen met een Hyundai-dealer bij u in de buurt, voor meer informatie zie paragraaf 3.8.3, of
 • u kunt een gepersonaliseerde offerte aanvragen voor het door u gewenste voertuig. In dat geval wordt u doorverwezen naar ons Cl!ck to Buy-platform. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in Cl!ck to Buy vindt u in de Privacyverklaring van Cl!ck to Buy.

3.8.5    Beheer van voertuigen

Als uw voertuig nog niet automatisch is toegevoegd, kunt u het toevoegen in myHyundai om bepaalde informatie en uitrusting van uw voertuig te bekijken. Om uw voertuig veilig toe te voegen en te verifiëren, moet u het VIN van het voertuig invoeren en uw eigendomsdocument van het voertuig uploaden. Wij sturen deze informatie door naar onze IT-systemen om u als eigenaar te verifiëren. Als verificatie via onze IT-systemen niet mogelijk is, neemt ons Callcenter contact met u op.

Let op: de verificatie van voertuig en eigendom is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van sommige andere diensten die beschikbaar zijn via myHyundai.

In verband met de verificatie van uw voertuig verwerken we het VIN en het eigendomsbewijs van uw voertuig. De zichtbare informatie en uitrusting van uw voertuig zijn het VIN en de kentekenplaat van uw voertuig, evenals de gegevens van uw voertuig (model, modeljaar, uitvoering, carrosserietype, bekleding, interne en externe kleur en motor).

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om u myHyundai-diensten te kunnen leveren (art. 6(1)(b) AVG).

3.8.6    Boeken van serviceafspraken

MyHyundai kunt u gebruiken om serviceafspraken aan te vragen en te boeken bij uw geselecteerde Hyundai-dealer.

Wanneer u een verzoek indient om een serviceafspraak te maken, geven we de volgende persoonsgegevens van myHyundai door aan uw geselecteerde Hyundai-dealer om u een geschatte offerte en prijs voor het gewenste onderhoud en de reparatie te kunnen bieden: uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, het VIN van uw voertuig, kenteken en voertuiginformatie, (zoals model, exterieurkleur, kilometerstand). De geselecteerde Hyundai-dealer kan contact met u opnemen om de serviceafspraak te plannen en te bevestigen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om u myHyundai-diensten te kunnen leveren (art. 6(1)(b) AVG).

3.8.7    Onderhoudsgeschiedenis

Via myHyundai kunt u de onderhoudshistorie van uw auto bekijken.

In deze context verwerken we de volgende persoonsgegevens die we ontvangen van onze IT-systemen: het VIN van uw voertuig, de kilometerstand, de begin- en einddatum van de onderhoudsbeurt, de verantwoordelijke dealer en onderhoudsgegevens (lijst van onderhoudsstoringen met type opladen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om uw myHyundai-diensten en functies te kunnen leveren (art. 6(1)(b) AVG).

We slaan deze gegevens op in onze IT-systemen totdat u uw myHyundai verwijdert. Houd er rekening mee dat we de gegevens niet volledig verwijderen, maar alleen de toewijzing aan uw myHyundai verwijderen. We blijven de gegevens samen met het bijbehorende VIN opslaan om de functie aan de eigenaar van het voertuig te kunnen leveren.

3.8.8    Van bestelling tot levering

Via myHyundai kunt u de status van uw voertuigbestelling volgen, van de productie tot aan de levering.

Om de details van uw voertuigbestelling te bekijken, moet u het land invoeren waarin u de voertuigbestelling hebt gedaan en uw bestelnummer. We sturen deze informatie door naar onze IT-systemen om de voertuigbestelling te verifiëren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw myHyundai-diensten aan te bieden (art. 6(1)(b) AVG) en op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw klantervaring te verbeteren (art. 6(1)(f) AVG).

3.8.9    Hyundai Pechhulp (Road Side Assistance – RSA)

Als u hulp nodig hebt voor uw voertuig (bijvoorbeeld bij pech onderweg), dan kunt u Hyundai Pechhulp inroepen via myHyundai en vervolgens statusupdates van uw aanvraag en de aankomst van de Hyundai-specialist in real-time volgen via een kaart.

Om te controleren of uw voertuig gedekt is door de Hyundai Pechhulp, roept myHyundai het VIN van uw voertuig, kenteken, voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, voertuiginformatie (zoals model, exterieurkleur, kilometerstand) en de begin- en einddatum van je de gratis Hyundai Pechhulp op uit onze IT-systemen. Als u gebruikmaakt van Hyundai Pechhulp, verzamelen en verwerken we bovendien de locatie van uw smartphone en het type probleem dat u hebt opgegeven om u door te verbinden met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Let op: we delen uw persoonsgegevens waar nodig met servicecentra die namens ons de pechhulp-diensten verlenen. Als u pechhulp hebt gehad, willen we ook graag uw feedback horen en zullen we u vragen om ons uw feedback te geven aan het servicebedrijf.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is om u de gevraagde pechhulp te kunnen bieden (art. 6(1)(b) AVG).

3.8.10  Schadeherstel exterieur (Exterior Repair)

Via myHyundai kunt u een geschatte offerte aanvragen bij uw geselecteerde Hyundai-dealer voor schadeherstel aan de carrosserie van uw Hyundai-voertuig.

Hiervoor verzamelen en verwerken we uw voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, het VIN van uw voertuig, kenteken, voertuiginformatie (zoals model, exterieurkleur, kilometerstand) en foto’s van de staat van de externe reparatiegebieden van het voertuig. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan uw geselecteerde Hyundai-dealer om de geschatte offerte voor de voertuigonderdelen op te stellen en een voorlopige datum en tijd in te plannen voor een bezoek aan uw geselecteerde Hyundai-dealer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u myHyundai-diensten te kunnen bieden (art. 6(1)(b) AVG).

3.8.11  Verkoop gebruikte auto (Sell Used Car Service)

Via myHyundai kunt u een geschatte offerte aanvragen bij Hyundai-dealers om uw Hyundai-voertuig te verkopen.

Hiervoor verzamelen en verwerken we uw voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, het VIN van uw voertuig dat u wilt verkopen, kenteken, voertuiginformatie (zoals model, exterieurkleur, kilometerstand, uitrusting) en foto’s van de staat van het voertuig. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan uw geselecteerde Hyundai-dealer om een geschat bod op uw Hyundai-voertuig op te stellen en een voorlopige datum en tijd te plannen voor een bezoek aan uw geselecteerde Hyundai-dealer.

Houd er rekening mee dat de uiteindelijke afronding van de verkoop van uw gebruikte Hyundai-voertuig nog steeds direct bij de door u geselecteerde Hyundai-dealer plaatsvindt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u myHyundai-diensten te kunnen bieden (art. 6(1)(b) AVG).

3.9       Bluelink-diensten

Via myHyundai hebt u toegang tot bepaalde informatie en functies van Bluelink. Let op: in dit verband is het vereist dat u Bluelink in het infotainmentsysteem van uw voertuig en de Bluelink App hebt geactiveerd. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacyverklaring van Bluelink die beschikbaar is via de Bluelink App en/of het infotainmentsysteem van uw voertuig.

3.9.1    Statusupdate van het voertuig via Bluelink

Via myHyundai geven we u de volgende informatie over de voertuigstatus die beschikbaar is via de Bluelink App:

 • Statusupdate (geeft u informatie over de voertuigstatus van uw Hyundai-voertuig met betrekking tot actieradius, brandstofniveau, status van de deurvergrendeling, status van de klimaatregeling, status van de 12V-accu (alle Hyundai-voertuigen); de status van het opladen van de hoogspanningsaccu, gepland opladen aan/uit (alle Hyundai EV- en PHEV-voertuigen).

Om u te voorzien van informatie over de voertuigstatus zodra u verbonden bent via de Bluelink App en uw voertuig is toegevoegd in myHyundai, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw voertuig en onze Bluelink-cloud-omgeving waarvoor bepaalde voertuiggerelateerde gegevens moeten worden verwerkt, waaronder het IP-adres van uw voertuigsimkaart, het Voertuigidentificatienummer (VIN) en verdere gebruikersgerelateerde gegevens in de App (het IP-adres van uw randapparatuur, PIN-code en andere gebruikersaccountinformatie zoals uw gebruikersnaam).

Het verstrekken van informatie over de voertuigstatus vereist het verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens met betrekking tot uw voertuig (bijvoorbeeld de gereden tijd, kilometerstand, gemiddelde voertuigsnelheid, maximale voertuigsnelheid) en voertuiggerelateerde technische gegevens (bijvoorbeeld voertuigstatusgegevens zoals motor aan/uit, status deurvergrendeling, etc., zoals hierboven vermeld).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze Bluelink-diensten (art. 6(1)(b) AVG).

3.10     Diensten van derden

U kunt myHyundai gebruiken om u te registreren voor diensten van geselecteerde Hyundai-partners in het land waar u woont. Als u gebruik wilt maken van een dienst van een geselecteerde Hyundai-partner, zullen wij uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen in myHyundai doorgeven om de dienst te kunnen leveren.

Let op: als u gebruikmaakt van de mogelijkheid om u te registreren voor diensten van een geselecteerde Hyundai-partner, vallen deze diensten onder de verantwoordelijkheid en de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de geselecteerde Hyundai-partner. In dit opzicht hebben wij rechtmatig geen invloed op de uitgewisselde inhoud.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het verdere gebruik van uw persoonsgegevens door de geselecteerde Hyundai-partner, raden wij u aan om het privacybeleid van de geselecteerde Hyundai-partner te lezen.

4.     Wat geldt voor persoonsgegevens van andere betrokkenen en voor de verkoop en overdracht van het voertuig aan derden?

Wanneer u de auto uitleent aan een andere persoon of in gevallen waarin de persoonsgegevens van andere betrokkenen (zoals een andere bestuurder) kunnen worden verzameld bij het gebruik van de myHyundai-diensten, moet u ervoor zorgen dat de betrokkenen naar behoren worden geïnformeerd over de gegevensverwerking zoals hier beschreven.

Als u het voertuig verkoopt of definitief overdraagt aan een derde partij, zorg er dan voor dat geen van uw persoonsgegevens toegankelijk zijn via myHyundai. U kunt een voertuig loskoppelen van myHyundai door te klikken op Mijn account > Mijn voertuig > Verwijderen. Als u de verbinding met het voertuig niet verbreekt, kunnen de gegevens nog steeds toegankelijk zijn via myHyundai. Uw accountgegevens in de applicatie worden pas verwijderd als u uw account verwijdert.

5.    Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Toegang tot uw persoonsgegevens bij Hyundai is beperkt tot personen die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de respectieve doeleinden worden doorgegeven aan de hieronder vermelde ontvangers en categorieën ontvangers en door deze ontvangers voor de respectieve doeleinden worden verwerkt:

 • Andere particuliere derden: wij sturen persoonsgegevens naar bepaalde particuliere entiteiten die ons helpen bij het aanbieden van de diensten.
  - Uw geselecteerde Hyundai-dealer: wij kunnen bepaalde verzoeken verwerken via een erkende Hyundai-dealer/-reparateur. In dat geval kunnen we uw persoonsgegevens delen met uw geselecteerde Hyundai-dealer, zodat die uw verzoek kan verwerken en contact met u kan opnemen als dat nodig is in verband met uw verzoek.
  Tenzij u een geselecteerde Hyundai-dealer hebt gekozen, maken we deze selectie op basis van uw locatie (de dichtstbijzijnde erkende Hyundai-dealer/-reparateur op basis van uw postcode of huidige locatie).
  - Hyundai Motor Europe GmbH: onze gelieerde entiteit Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach, Duitsland, kan uw persoonsgegevens ontvangen voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.
 • Gegevensverwerkers: wij geven uw persoonsgegevens door aan bepaalde derde partijen, al dan niet gelieerd aan ons, die uw gegevens namens ons verwerken op basis van passende instructies zoals noodzakelijk voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Deze verwerkers zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen en om uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken.
  - De huidige gegevensverwerker voor hosting en onderhoud van myHyundai is Hyundai AutoEver Europe GmbH, Kaiserleistraße 8A, 63067 Offenbach am Main, Duitsland.
  - De huidige gegevensverwerker voor Hyundai Pechhulp (Roadside Assistance Services) in myHyundai is ARC Europe S.A., Olympiadeslaan 2, B-1140 Brussel, België.
 • Overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derde partijen die overheidsinstanties zijn: wij kunnen persoonsgegevens doorgeven voor zover we daartoe verplicht zijn door de wet of door een afdwingbaar overheids- of gerechtelijk bevel of voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

6.    Worden mijn gegevens naar het buitenland verzonden?

Sommige ontvangers van persoonsgegevens kunnen gevestigd zijn of relevante activiteiten hebben buiten de EU/EER, waar de wetten inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau kunnen bieden en ten aanzien waarvan geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid bestaat.

Zodra gegevens naar het buitenland worden doorgegeven, zullen wij u daarvan afzonderlijk op de hoogte stellen voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving vereist is. Met betrekking tot de overdracht van gegevens naar ontvangers buiten de EU/EER bieden we passende waarborgen, met name door met de ontvangers overeenkomsten voor gegevensoverdracht te sluiten waarin standaardcontractbepalingen zijn opgenomen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, of door andere maatregelen te nemen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Een kopie van de maatregelen die we hebben genomen, is beschikbaar via onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hoofdstuk 2).

7.    Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij en/of onze serviceproviders bewaren persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het nakomen van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens hebben verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden hoeven te verwerken, zullen we deze uit onze systemen en/of records wissen en/of stappen ondernemen om deze op de juiste wijze te anonimiseren, zodat u niet langer uit de gegevens kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan we onderworpen zijn of vanwege gerechtvaardigde belangen afhankelijk van het concrete geval). Persoonsgegevens in contracten, mededelingen en zakelijke brieven kunnen onderhevig zijn aan wettelijke bewaarplichten, die het bewaren van gegevens tot zeven (7) jaar kunnen vereisen.

Voor de volgende items gelden specifieke bewaartermijnen:

 • Beëindiging van account: als u ervoor kiest om uw myHyundai te beëindigen (door uw Hyundai Account te beheren in het myHyundai-menu onder “Veiligheid” en de verbinding tussen myHyundai en je Hyundai-account te verbreken), worden alle persoonsgegevens met betrekking tot uw account verwijderd, tenzij er bewaarperioden van toepassing zijn (zie hierboven).

8.    Welke rechten heb ik en hoe kan ik ze uitoefenen?

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kun u uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van toestemming.

Volgens de AVG hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat deze rechten beperkt kunnen worden onder de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Recht op toegang: u hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Deze informatie omvat – onder andere – de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.
  U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Voor verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 • Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”): onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen en kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en hebt u het recht om, zonder belemmering van onze kant, deze gegevens over te dragen of rechtstreeks door ons te laten overdragen aan een andere entiteit.
 • Recht op bezwaar: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt vanwege gerechtvaardigde belangen en kan van ons worden verlangd dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer door ons verwerkt voor dergelijke doeleinden.
 • Recht op het indienen van een klacht: u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld in uw land van herkomst.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 hierboven.

9.    Ben ik verplicht om mijn gegevens te verstrekken?

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar als u uw persoonsgegevens niet verstrekt zoals aangegeven in het registratieproces en zoals aangegeven voor het verdere gebruik van myHyundai, kunt u zich niet registreren en/of is het mogelijk dat de bruikbaarheid van onze diensten voor u beperkt is.

10.  Hoe kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

We kunnen deze Privacyverklaring in de toekomst van tijd tot tijd wijzigen en/of aanvullen. In het geval van wezenlijke wijzigingen (bijvoorbeeld wijzigingen die uw rechten wezenlijk beïnvloeden), zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

11.  Gegevensverwerking voor andere Hyundai-diensten

Deze Privacyverklaring bevat alleen de informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van myHyundai. In het geval dat we gegevens op een andere manier verzamelen en verwerken (bijvoorbeeld bij het registreren en gebruiken van andere Hyundai-diensten), zal informatie over de verwerking van persoonsgegevens afzonderlijk worden verstrekt. In elk geval zullen bovenstaande rechten dienovereenkomstig van toepassing zijn.