Hyundai en jouw privacy

In deze privacyverklaring legt Hyundai Motor Netherlands B.V. ("Hyundai Nederland" of "wij"/"ons") uit hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan van klanten, potentiële klanten, berijders van Hyundai-voertuigen en andere personen waarmee Hyundai Nederland (indirect) contracteert of contact heeft (afnemers, leveranciers). Persoonsgegevens zijn gegevens die redelijkerwijs herleidbaar zijn naar een individu.

Op sommige diensten en abonnementen die wij aanbieden kan een separate privacyverklaring van toepassing zijn. Die verklaring geldt dan in plaats van deze verklaring. Dat is bijvoorbeeld het geval bij BlueLink, myHyundai, Smart Charging-diensten en specifieke car-sharing diensten.

Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen

Wij verzamelen persoonsgegevens onder meer doordat je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiering, een brochure of andere informatie, bij het aangaan van een overeenkomst met ons, bij het aanmaken van een myHyundai-account, via onze website www.hyundai.nl, of doordat je gebruik maakt van onze website en ons in staat stelt gegevens vast te leggen over je interesses en voorkeuren. Als je gegevens die verplicht zijn om in te voeren (zoals van geval tot geval zal blijken) niet verstrekt, kan de consequentie daarvan zijn dat wij bepaalde contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen. Sommige producten en/of diensten worden aangeboden door onze partners en ook wordt er soms verwezen naar websites van dergelijke partners of andere derden. Dit wordt duidelijk aangegeven. Hoe dergelijke partijen met jouw persoonsgegevens omgaan blijkt uit de privacyverklaringen van die partijen.

Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, zoals onze dealers en servicepartners wanneer je persoonsgegevens aan hen verstrekt, bijvoorbeeld omdat je klant bent of geïnteresseerd bent in een product of dienst van (één van) die partijen, of omdat je bij hen gegevens achterlaat die zij aan ons verstrekken. Wij verwerken dan jouw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres), geboortedatum, geslacht, klantnummers, contact- en marketingvoorkeuren, voertuiggegevens (waaronder uw voertuigidentificatienummer (VIN), registratienummer, model, bouwjaar en kilometerstand), en andere informatie over jouw voorkeuren in verband met het door jou afgenomen product of de afgenomen dienst.

Grondslagen

Wij mogen persoonsgegevens gebruiken op zes verschillende grondslagen, die in de wet zijn genoemd:

 • jouw toestemming;
 • de noodzaak om persoonsgegevens te gebruiken ter uitvoering van (een) overeenkomst(en) waarbij jij partij bent, of om door jou verzochte maatregelen te nemen voordat de overeenkomst wordt aangegaan;
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van de organisatie waarmee wij jouw persoonsgegevens (kunnen) delen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • ter behartiging van de vitale belangen van de betrokkene; en
 • de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Gerechtvaardigde belangen

Gerechtvaardigde belangen van Hyundai of een derde zijn: marketing, reclame, communicatie, vaststellen in welke informatie, producten en diensten jij waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zult zijn, IT-beheer en ‑beveiliging, onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer, delen met aan ons gelieerde partijen zoals Hyundai Motor Europe.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor bepaalde, hieronder beschreven doeleinden:

 • om op verzoeken te reageren (bijv. het aanvragen van een offerte, het aanmaken van een Mijn Hyundai-account, of voor het reserveren van een proefrit, het aanvragen van krediet of een lease-voorstel, of het toezenden van brochures);
 • in het kader van een koop-, krediet-, lease- of dienstverlenings-overeenkomst die je aangaat met een dealer, servicepartner, Hyundai of een gelieerde onderneming;
 • het afhandelen, administreren en factureren van bestellingen, voor de uitvoering van een overeenkomst of vanwege gerechtvaardigde belangen;
 • het aanbieden, organiseren en afronden van prijsvragen en acties, vanwege gerechtvaardigde belangen of omdat je daarvoor een overeenkomst aangaat;
 • het bieden van klantenservice, waaronder begrepen service rondom het kopen van diensten en/of producten en het afhandelen van klachten en verzoeken, vanwege een overeenkomst waarbij jij partij bent, wettelijke verplichtingen en/of onze gerechtvaardigde belangen;
 • het verzenden van enquêtes, onderzoeken en marketing- en serviceberichten per e-mail, telefoon, post, social media en/of andere kanalen. Je hebt bij direct marketing altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken, of jouw toestemming in te trekken, als je die hebt gegeven;
 • het uitvoeren van een marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, en de wensen van klanten in kaart te brengen, dit vanwege gerechtvaardigde belangen;
 • het verbeteren van onze communicatie door dit op jouw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • het combineren van gegevens verkregen via onze websites door middel van cookies (of vergelijkbare technologieën) met andere klantgegevens om zo een klantprofiel van jou te kunnen creëren, op basis van jouw toestemming;
 • het uitvoeren of coördineren van eventuele terugroepacties, vanwege gerechtvaardigde belangen of wettelijke verplichtingen;
 • voor reclame- en marketingdoeleinden, waaronder gerichte advertenties via bijvoorbeeld via Facebook en de uitwerking van reclame- en marketingactiviteiten te analyseren, vanwege onze gerechtvaardigde belangen, en waar vereist op grond van jouw toestemming;
 • het analyseren van jouw surfgedrag aan de hand van cookies of vergelijkbare technieken, waar vereist met jouw toestemming en anders vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Delen met derden

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met:

 • geautoriseerde dealers of servicepartners uit het distributienetwerk van Hyundai, ter uitvoering van een contract of vanwege gerechtvaardigde belangen. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van dergelijke partijen voor dat doeleinde;
 • bezorgdiensten en partijen die in opdracht van ons berichten versturen;
 • partijen die Hyundai assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld accountants en (juridisch) adviseurs), vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • (potentiële) kopers of investeerders, vanwege gerechtvaardigde bedrijfseconomische doeleinden (zoals de (mogelijke) verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie);
 • autoriteiten die handhavend optreden, waaronder opsporingsinstanties, of andere derden, als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn;
 • leasemaatschappijen, vanwege een overeenkomst waarbij jij partij bent. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van dergelijke partijen voor dat doeleinde;
 • financiële dienstverleners vanwege een overeenkomst waarbij jij partij bent. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van dergelijke partijen voor dat doeleinde;
 • OneTrust LLC ten behoeve van ons voorkeurencentrum.

Doorgifte van jouw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. Sommige derden die Hyundai inschakelt kwalificeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, bepaalde software-leveranciers, mobiliteitsdienstverleners of partijen die acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Met dergelijke partijen worden afspraken gemaakt conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten.

Cookies

Wij kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken voor het opslaan en uitlezen van informatie op randapparatuur die je gebuikt (een computer of mobiele telefoon, bijvoorbeeld) met als doel jouw websitevoorkeuren te onthouden, je een betere online ervaring te bieden en/of advertentie-uitingen bij derden te personaliseren. Je kunt cookies weigeren (tenzij deze essentieel zijn voor het functioneren van de website). Voor meer informatie over cookies kan je terecht bij ons Cookiebeleid.

Wij kunnen de gegevens verkregen door middel van cookies ook combineren met andere gegevens over jou, om zo een klantprofiel van jou te creëren, voor zover dat relevant is voor wat wij aanbieden. Dit doen we alleen met jouw toestemming, zoals hierna nader toegelicht.

Profilering en direct marketing

Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons (indien deze toestemming vereist is voor ons), kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het personaliseren van deze communicatie, op basis van jouw voorkeuren en klanthistorie (zie ook de uitleg in de paragraaf hierna). Hiervoor worden geen bijzondere persoonsgegevens gebruikt. Op die manier kunnen wij je relevante en gepersonaliseerde communicatie sturen over Hyundai producten en diensten, aanbiedingen en evenementen, of je uitnodigen om mee te doen aan marktonderzoeken en enquêtes. Dit kan via alle kanalen via welke wij direct marketing versturen, zoals per e-mail, post, telefoon of door middel van messenger diensten, afhankelijk van jouw voorkeuren.

Wanneer je toestemming geeft voor het ontvangen van marketingcommunicatie, maken wij gebruik van een dubbele opt-in procedure om je aanmelding te bevestigen. Dit houdt in dat we alleen marketingcommunicatie naar je sturen wanneer je je daar voor hebt aangemeld. Als je niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kun je je voorkeuren wijzigen of de door jou gegeven toestemming intrekken. Dit kun je doen door op 'uitschrijven' te klikken in ieder bericht dat je van ons ontvangt of via het voorkeurencentrum.

Om jou gepersonaliseerde communicatie te kunnen sturen, creëren wij een individueel klantprofiel van jou. Daarvoor kunnen wij bepaalde procedures gebruiken om jouw voorkeuren, interesses, en gebruik van onze producten en diensten te analyseren. Onder het kopje 'Data analyse en segmentatie ter bevordering en personalisatie van onze marketingactiviteiten' lees je daar meer over.

Data-analyse en -segmentatie ter bevordering en personalisatie van onze marketingactiviteiten

Om onze marketingactiviteiten te optimaliseren en onze communicatie te personaliseren, kunnen we gebruik maken van procedures en systemen voor data-analyse en datasegmentatie. Daarvoor creëren wij een klantprofiel van jou als basis voor onze marketingactiviteiten. Dit doen we met name om de effectiviteit van onze advertenties en communicatie te meten en te begrijpen, maar ook om jou relevante communicatie te kunnen sturen over onze producten en diensten afgestemd op jouw wensen. Het gevolg hiervan is dat jij wellicht bepaalde communicatie wel of niet ontvangt, in tegenstelling tot andere klanten.

Om een klantprofiel van jou te creëren, combineren we jouw voorkeuren en interesses met informatie over je gebruik van onze producten en diensten, zoals (i) jouw service geschiedenis en jouw interactie met onze geautoriseerde dealers en service partners, (ii) jouw interactie met online marketing en CRM-campagnes, (iii) jouw online gedrag en de websites en apps die je bezoekt of gebruikt, en (iv) jouw voertuigdata.

Zodra wij een volledig klantprofiel van je hebben, zullen wij dit profiel gebruiken voor predictive scoring. Dit houdt in dat wij gegevens, algoritmes en machine learning-technieken gebruiken om scores toe te kennen aan verschillende segmenten op basis van jouw gegevens. Door middel van deze segmenten kunnen wij de belangrijkste kenmerken en gedragingen onderscheiden die onze marketingactiviteiten bepalen. Wanneer je klantprofiel is toegewezen aan specifieke klantsegmenten, kunnen we het soort marketingactiviteit, de inhoud ervan en de hoeveelheid bepalen om ervoor te zorgen dat je enkel communicatie ontvangt die voor jou relevant is.

Voorkeurencentrum

Door middel van ons voorkeurencentrum kun je toegang krijgen tot de door jou gegeven toestemmingen met betrekking tot het ontvangen van direct marketing communicatie. Via deze link kun je jouw toestemming op ieder moment intrekken en beheren.

Doorgifte buiten de EER

Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij genoodzaakt zijn om jouw Voertuig Identificatie Nummer (VIN) te delen met Hyundai Motor Company in Zuid-Korea. Dit doen wij alleen in het geval van een garantieclaim op een auto, vanwege statistische doeleinden en onder andere om te bepalen of een recall plaats moet vinden. Wanneer dit het geval is, nemen wij alle noodzakelijke maatregelen zoals het sluiten van een modelcontract of het contracteren met partijen die aan een goedgekeurd certificeringsmechanisme onderworpen zijn, om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen. Neem contact op via legal@hyundai-motor.nl om een kopie van de betreffende waarborgen te kunnen inzien.

Jouw rechten, waaronder het recht op bezwaar

Jij hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over je bewaren en voor welke doeleinden, en het recht om deze gegevens in te zien en deze waar nodig te verbeteren. Als je toestemming hebt gegeven kan je deze te allen tijde weer intrekken, waarmee de betreffende verwerking vanaf dat moment zal worden gestaakt. Daarnaast heb je in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen verwerkingen die verband houden met direct marketing en verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslag 'gerechtvaardigd belang', en om ons te verzoeken het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of deze te wissen of over te dragen (dataportabiliteit). Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan deze rechten uitsluitend uitoefenen voor zover deze rechten aan jou zijn verleend op grond van de toepasselijke wetgeving.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij: Hyundai Motors Netherlands B.V., Hub van Doorneweg 14, 2171 KZ Sassenheim, 0252-240340, www.hyundai.nl, legal@hyundai-motor.nl.  Met betrekking tot bepaalde verzoeken, behouden wij het recht voor om jouw verzoek af te wijzen indien dat rechtens toelaatbaar is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Wanneer je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met legal@hyundai-motor.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over het algemeen in dat jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

 • jouw persoonsgegevens zijn nodig om je diensten of producten te leveren;
 • jouw persoonsgegevens zijn nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn); of
 • wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om jouw persoonsgegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij kondigen deze wijzigingen aan in overeenstemming met de wet. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een notificatie via e-mail.

Contact met Hyundai

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via: Hyundai Motors Netherlands B.V., Hub van Doorneweg 14, 2171 KZ Sassenheim, 0252-240340, www.hyundai.nl, legal@hyundai-motor.nl. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 november 2023.