Hyundai werkt er hard aan om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn.

Door de CO2-uitstoot in alle productiestadia en bedrijfsprocessen te neutraliseren.

Groei met positieve energie.

‘Progress for Humanity’ is onze visie op mobiliteit voor iedereen in een emissievrije samenleving. Onze inspanningen voor een meer duurzame waardeketen zijn nu al tastbaar met de elektrificatie van onze gehele line-up, de lancering van het line-up-merk IONIQ en al meer dan 20 jaar research naar waterstoftechnologie. We zijn er vast van overtuigd dat de auto-industrie een grote verantwoordelijkheid heeft en alle mogelijkheden proactief moet inzetten tegen klimaatverandering. We beloven deze missie door te zetten voor de mensheid en voor toekomstige generaties – een reis van constante verbeteringen op vier cruciale gebieden.

Met het oog op Generation One.

Met ‘Generation One’ bedoelen we de eerste generatie die in een CO2-neutrale wereld zal leven. De inspanningen die we nu leveren voor een schonere, meer duurzame toekomst dragen eraan bij dat deze generatie opgroeit in een wereld die het waard is om in te leven en om te beschermen.
A pregnant woman picture in a forest holding her baby bump.

Elektrificatie

Elektrisch aangedreven nieuwe voertuigen.

Transport is verantwoordelijk voor grofweg 20 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Meer dan 70 procent daarvan is afkomstig van wegtransport, inclusief auto’s. Elektrisch aangedreven auto’s kunnen de uitstoot van persoonlijk vervoer drastisch reduceren. Een toename van het aantal verkochte Hyundai’s met elektrische aandrijving vormt dan ook de spil in onze inspanning voor CO2-neutraliteit.
 A close up of the Hyundai IONIQ 5 being plugged in for charging.

Hoe willen we dit bereiken?

Het merendeel van onze personenauto’s is beschikbaar met een geëlektrificeerde aandrijflijn, waaronder ook een aantal volledig elektrisch aangedreven varianten. Inmiddels richten we het vizier ook op onze bedrijfswagens, zoals trucks en bussen.
A Hyundai hydrogen fuel cell lorry driving down the highway.

Waterstof-boost.

Waterstof is een cruciaal onderdeel in ons streven naar CO2-neutraliteit. In de komende jaren willen we het aantal waterstof-elektrische personenauto’s, trucks en bussen uitbreiden.

Investeringen in platformtechnologie en laadinfrastructuur.

 1. Hyundai IONIQ 5 plugged in for charging shown from the rear.

  Vehicle-to-grid (V2G).

  Hyundai is momenteel bezig met het ontwikkelen van vehicle-to-grid (V2G): een volgende generatie laadtechnologie waarmee gebruikers hun elektrische auto kunnen opladen tijdens daluren als de vraag naar elektriciteit laag is en anderzijds elektriciteit kunnen terugleveren tijdens piekuren, om zo een bijdrage te leveren aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

 1. 1
 1. A Hyundai battery system used in Hyundai electric vehicles.

  Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS).

  Elke batterij bij Hyundai is gebouwd voor een tweede of derde leven. Daardoor zijn de batterijen herbruikbaar of toepasbaar in een energieopslagsysteem – ook wel aangeduid als Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS). In deze systemen is bijvoorbeeld zonne-energie op te slaan om daarmee huizen en kantoren te voorzien van elektriciteit en zo substantieel bij te dragen aan vermindering van CO2-uitstoot.

 1. 1

Waterstof

Bouwen aan een waterstofsamenleving.

Waterstof is meer dan een alternatieve bron van energie. Als een van de meest voorkomende elementen in het universum biedt waterstof een langetermijnoplossing voor kwesties waarmee de energiesector vandaag de dag kampt. Door productie, distributie en gebruik van waterstof in personenauto’s, trucks, bussen en alle manieren van mobiliteit, investeert Hyundai in de opkomst van waterstof als een vertrouwde, wijdverbreide bron van energie voor de hele maatschappij. Deze groene energiebron biedt niet alleen potentie voor transport, maar ook voor andere aspecten in onze samenleving en voor de industrie. Waterstof is nog nooit zo veelbelovend geweest voor de toekomst.
 1. A hydrogen powered Hyundai concept street car.

  Op weg met waterstof.

  De waterstof-brandstofcelaandrijving wordt vaak geassocieerd met personenauto’s, maar de schaalbare technologie heeft potentie voor alle vormen van mobiliteit. Hyundai wil een leidende rol vervullen in de evolutie van waterstofmobiliteit door de toepassing van deze groene energie in personenauto’s, bedrijfswagens, openbaar vervoer, schepen, Urban Air Mobility (UAM) en nog veel meer.

 1. 1
 1. A hydrogen filling station pictured with a Hyundai vehicle driving into it.

  Groene waterstof.

  Op dit moment wordt het leeuwendeel van de waterstof nog geproduceerd met gebruik van fossiele brandstoffen. Maar er is een alternatief: elektrolyse. Daarmee is groene waterstof te produceren door water met behulp van groene stroom te scheiden in waterstof en zuurstof. Die groene stroom kan afkomstig zijn van wind- of zonneparken. Door deze energie ‘op te slaan’ in de vorm van waterstof, is er sprake van een emissievrije, schone bron van energie. Hyundai richt het vizier op groene waterstof. Niet alleen als bron van energie, maar ook als katalysator voor maatschappelijke verandering. Hyundai beoogt de inkoop van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, door samenwerkingen wereldwijd met bedrijven die zich hebben aangesloten bij de RE100 Climate Group.

 1. 1
 1. Two paragliders packing their chutes next to a Hyundai NEXO hydrogen fuel cell vehicle.

  Onze waterstof-elektrische auto.

  De Hyundai NEXO is onze tweede generatie waterstof-elektrisch aangedreven SUV (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV). Het is ook de eerste FCEV in massaproductie. De emissie bestaat louter uit waterdamp. Een FCEV verbetert zelfs de luchtkwaliteit: de filter in de NEXO verwijdert microdeeltjes uit de voor de brandstofcel benodigde lucht en zuivert op die manier de binnenstromende buitenlucht. Alle lucht die de brandstofcel niet nodig heeft, komt schoner terug in de omgeving.

 1. 1

Toeleveringsketen

CO2-neutraal, van productie tot werkend product.

Onze belofte om minder CO2 uit te stoten bij al onze activiteiten, richt zich niet alleen op elektrificatie en waterstoftechnologie. We beseffen dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om onze fabricage- en bedrijfsprocessen te verbeteren, voor meer energie-efficiency en voor de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen.

Sociale projecten om afval en CO2-uitstoot te verminderen.

A diver from Ghost Divers recovering marine debris underwater.

Inzameling plastic afval.

Wij creëren economische waarde door afvalmateriaal als grondstof te gebruiken, zoals afgedankte visnetten.
Hyundai uses bio components extracted from sugar cane and corn as sustainable materials for the IONIQ 5.

Gebruik van gerecyclede materialen.

We focussen bij onze ontwerpen op het gebruik van gerecyclede materialen, alsmede op het recyclen van onze auto’s en batterijen.
Hyundai Re:Style turns auto materials like leather, glass, and airbags into valuable fashion items.

Re:Style.

Gebruikte automaterialen zoals leer, glas en airbags dienen als grondstof voor fraaie mode-items.