Som majiteľ vozidla Hyundai

Podmienky zapožičania náhradného vozidla sú v kompetencii opravujúceho servisu. Spoločnosť Hyundai Vám nemôže zabezpečiť náhradné vozidlo.
Momentálne nie je Návod na obsluhu v elektronickej podobe k dispozícii.
Na vydanie potvrdenia je nutné navštíviť autorizovaný servis Hyundai. Poplatok za vydanie potvrdenia je 39,50 € s DPH. Zoznam autorizovaných servisov nájdete tu: www.hyundai.com/sk/predaj/kontakty/autorizovane-predajne.html
Nedisponujeme centrálnym registrom opráv, takže Vám nevieme zistiť aké servisné úkony boli na danom vozidle vykonávané.
Záruka sa viaže na vozidlo (VIN číslo) nie na majiteľa, preto aj pri zmene majiteľa vozidla ostáva záruka zachovaná a trvá od prvej registrácie vozidla.
Pre preverenie použitia alternatívnych kolies pre Vaše vozidlo, Vás prosíme o zaslanie VIN čísla daného vozidla na adresu as@hyundai.sk.
Na vozidlo sa vzťahuje záruka výrobcu v tom prípade, ak boli a budú dodržané predpísané záručné podmienky výrobcu vozidla Hyundai (vykonávať servisné prehliadky v súlade s plánom údržby stanoveným výrobcom, vykonávať prípadné záručné opravy u autorizovaných opravcov HYUNDAI).
Servisné intervaly údržby a dielov, ktoré sú predpísané výrobcom sa líšia podľa modelu, motorizácie a modelových rokov vozidiel. Podrobné informácie o Vašom vozidle nájdete v Návode na obsluhu dodávanom k Vášmu vozidlu v kapitole 7.
Výrobca pre Vaše vozidlo Hyundai udáva spotrebu, ktorá bola zistená podľa európskej smernice (jazdné podmienky ako napríklad: rýchlosti jazdy v danom čase, jazda po rovine za bezvetria, sú pre meranie určené v príslušnej smernici). Toto výrobca dokladuje schválením vozidla. Táto smernica udáva spotrebu paliva v troch cykloch a to mestskom, mimomestskom a kombinovanom.
Na spotrebu ďalej vplývajú iné faktory ako štýl jazdy, vodič, teplota vzduchu, jazdné odpory, použitie prídavných zariadení atď. Je teda zrejmé, že spotreba zistená meraním podľa tejto smernice nemusí vôbec zodpovedať tej, ktorú dosahuje vozidlo s vodičom v prevádzke. Spotreba sa dá overiť jedine „laboratórnou“ skúškou vykonanou podľa tej istej smernice, ktorá sa uskutočňuje za presne stanovených podmienok. Zistenia z inak vykonaných meraní spotreby nemožno priamo porovnávať s výrobcom udávanými hodnotami. Výrobca udáva spotrebu paliva ako aj iné technické údaje o vozidle výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami EÚ.

Ak potrebujete údaje zmeniť kvôli daňovým dokladom, sú firmy, ktoré vykonávajú tzv. prelitrovanie, ktoré je daňovo akceptovateľné a ktoré zohľadňuje Vaše reálne jazdné podmienky ( napr. firmy: ZVTEST, s.r.o., SLOVDEKRA s.r.o., O.P.C.D. – Ing. Igor Škrobánek ...).

Kúpa vozidla

Cenovú ponuku Vám vypracuje ktorýkoľvek autorizovaný predajca značky Hyundai. Ponuku od predajcu si môžete vyžiadať cez tento formulár: www.hyundai.com/sk/sluzby/online-sluzby/cenova-ponuka.html
Viac informácii o možnostiach financovania a vyžiadať si cenovú ponuku na financovanie môžete tu: www.hyundai.com/sk/predaj/financovanie/prehlad-financovania.html
Všetci autorizovaní predajcovia su informovaní o podmienkach pre držiteľov ZŤP preukazov. Odporúčame navštíviť najbližieho dealera. Naši školení predajcovia Vám poradia pri výbere vozidla a vypracujú cenovú ponuku pre Vás ako držiteľa preukazu ZŤP.
Všetci autorizovaní predajcovia su informovaní o podmienkach predaja na Firmy a Fleetovom Programe Hyundai. Odporúčame navštíviť najbližieho predajcu Hyundai, resp. Fleet Business Centrum, kde Vám naši školení predajcovia poradia pri výbere vozidla a vypracujú cenovú ponuku.