Najvyššie štandardy pre kvalitu a záruky.

Každý nový Hyundai je vyrobený podľa najvyšších kvalitatívnych štandardov, čo nám umožňuje poskytovať záruku bez obmedzenia počtu kilometrov. Poskytuje krytie v nepravdepodobnom prípade, že bude potrebná oprava počas prvých piatich rokov vlastníctva. A je toho ešte viac: záruka sa vzťahuje aj na vysokonapäťové batérie a diely, pričom zahŕňa aj záruku mobility. 1

Nové vozidlo

5-ročná záruka bez obmedzenia kilometrov.

Bezstarostnosť získate s vašim automobilom Hyundai štandardne. Nielen preto, že je vyrobený podľa najvyšších kvalitatívnych štandardov – aj 5-ročná záruka bez obmedzenia kilometrov vášho automobilu Hyundai je rovnako dobre zostavená. 2
message message message
 1. Dvaja mladí ľudia stojaci za automobilom Hyundai IONIQ 5 so západom slnka

  Bez obmedzenia kilometrov.

  Ak milujete svoj nový Hyundai natoľko, že by ste s ním šli až na Mesiac a späť, nemusíte sa obmedzovať. Počas prvých piatich rokov ho pokrýva záruka.
 2. Mechanik Hyundai stojaci v dielni a kontrolujúci motorový olej v automobile.

  Pravidelné prehliadky technického stavu.

  Zachyťte malé problémy skôr ako spôsobia vážne poruchy a problémy. Kontrola technického stavu zahŕňa motor, prevodovku, riadenie, podvozok a brzdovú sústavu.
 3. Nový Hyundai KONA Electric modrej farby so ženou prechádzajúcou za ním.

  Asistenčná služba.

  Ak by sa váš Hyundai pokazil, máte nárok na päťročnú bezplatnú asistenčnú službu – doma i v zahraničí.

  Právne podrobnosti.

  5 rokov záruky bez obmedzenia kilometrov.

  Koncovým zákazníkom sa rozumie osoba, spoločnosť alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý kupuje (i) nové vozidlo Hyundai od autorizovaného predajcu Hyundai nie za účelom ďalšieho predaja alebo (ii) vozidlo Hyundai, ktoré bolo pôvodne kúpené od autorizovaného predajcu Hyundai osobou, spoločnosťou alebo akýmkoľvek iným subjektom nie za účelom ďalšieho predaja.

  Na rádio alebo navigáciu sa vzťahuje záruka tri roky.

  Na vozidlá používané ako taxíky, vozidlá požičovní alebo pre služby zdieľania jázd sa vzťahuje záruka 3 roky alebo 100 000 km – podľa toho, čo nastane skôr.

  Záručné podmienky môžu byť zmenené v závislosti od dátumu výroby, ako aj doby dodania a skladovania vozidla. Aktuálne podmienky nájdete v záručnej knižke. Záručné podmienky sa môžu v jednotlivých štátoch. Pre podrobnosti navštívte národnú webovú stránku Hyundai alebo sa poraďte s miestnym predajcom Hyundai.

  Hyundai KONA Electric v slnečnom svetle s mužom odchádzajúcim z garáže.
  Logo 5-ročnej záruky.

  Batérie

  8-ročná záruka na vysokonapäťovú batériu.

  Na naše vysokovýkonné vysokonapäťové batérie sa vzťahuje záruka 8 rokov alebo 160 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Vychutnajte si bezstarostnosť vďaka jednej z najlepších záruk v rámci automobilového priemyslu – štandardne.
  Ikona 8 rokov záruky Hyundai.

  Vysokonapäťové batérie.

  Na vysokonapäťové batérie v našich automobiloch s elektrickým pohonom, pohonom palivovým článkom, ako aj pohonom hybrid a plug-in hybrid sa vzťahuje záruka 8 rokov alebo 160 000 km. 3
  message message message
   Muž na sedadle spolujazdca pozorujúci oblohu cez strešné okno automobilu Hyundai.
   Logo 8-ročnej záruky na vysokonapäťovú batériu
   Ikona 5 rokov záruky Hyundai na batérie mild hybridov.

   Mild-hybridné batérie.

   Na 48-voltové batérie našich benzínových a naftových modelov s podporou mild hybrid sa vzťahuje 5-ročná záruka bez obmedzenia kilometrov.
   message message message

    Dodatočné benefity

    Pokrytie nad rámec štandardov v automobilovom priemysle.

    message message message
    1. Zamestnankyňa montujúca nové stierače.

     2-ročná záruka na diely a príslušenstvo.

     Na všetky originálne diely a príslušenstvo Hyundai sa vzťahuje záruka 2 roky.
    1. 1
    message message message
    1. Zamestnanec čistiaci kapotu automobilu Hyundai v dielni.

     12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie.

     Neexistujú nijaké obmedzenia týkajúce sa dĺžky, aby sme vám poskytli bezstarostnosť. Takže okrem našej záruky bez obmedzenia počtu kilometrov sa na plechové diely karosérie každého nového automobilu Hyundai vzťahuje 12-ročná záruka na prehrdzavenie.
    1. 1
    message message message
    1. Hyundai i20 vo farbe Dragon Red Pearl parkujúci na mestskej ulici.

     5-ročná záruka na lak.

     Je jedno, akú farbu si vyberiete pre váš nový Hyundai, na všetky laky karosérie sa vzťahuje 5-ročná záruka bez obmedzenia kilometrov.
    1. 1

    Upozorňujeme, že platné záručné podmienky sú uvedené v záručnej knižke.

    Záruka na diely podliehajúce opotrebovaniu.

    Na diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. zapaľovacie sviečky, brzdové obloženia, lišty stieračov, filtre a pod.) sa vzťahuje záruka 2 roky alebo 20 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

    Na pneumatiky sa vzťahuje záruka výrobcu pneumatík.

    Často kladené otázky (FAQ).

    Je to bez problémov. Záruka zostáva na vozidle a prenesie sa na nového majiteľa. Ak máte v úmysle kúpiť jazdený Hyundai so zostávajúcou zárukou, mali by ste skontrolovať, či boli vykonávané prepísané prehliadky a servisné úkony a či sú splnené všetky záručné podmienky.
    Hyundai ako výrobca automobilov neposkytuje predĺženie svojej 5-ročnej záruky bez obmedzenia kilometrov. Miestni predajcovia Hyundai môžu poskytovať vlastné – zvyčajne odplatné – predĺženie záruky. Informujte sa u vášho miestneho predajcu Hyundai alebo na jeho webovej stránke.

    Nasledujúce položky sa považujú za zodpovednosť zákazníka a nevzťahuje sa na ne záruka, pokiaľ nespočívajú v chybe materiálu alebo výroby:

    • Normálna údržba
    • Normálna výmena alebo nastavenie dielov ako žiarovky, filtre, lišty stieračov, komponenty bŕzd, geometria náprav atď.
    • Poškodenie alebo normálne opotrebovanie alebo vyblednutie laku, čalúnenia alebo ozdobných dielov
    • Poškodenie alebo porucha spočívajúce v
     - nedbalosti alebo nesprávnej údržbe predpísanej v návode na obsluhu
     - zneužití, nehode, krádeži alebo požiari
     - použití nesprávneho alebo nedostatočného paliva, kvapalín alebo mazadiel
     - úprave, nesprávnej manipulácii alebo oprave
     - montáži akéhokoľvek zariadenia a/alebo príslušenstva treťou stranou
     - miernych nepravidelnostiach, ktoré neovplyvňujú kvalitu alebo funkciu vozidla, ako napríklad mierny hluk alebo vibrácie
     - použití vozidla na preteky alebo súťaže (súťaže sú definované ako formálne alebo neformálne podujatia s meraním času, pretekanie s iným vozidlom alebo akékoľvek iné nenormálne pôsobenie záťaže na vozidlo a jeho komponenty)
    • Pneumatiky: vzťahuje sa na ne záruka výrobcu a záruka sa uplatňuje u ich distribútora a obchodného zástupcu.
    • Akékoľvek komponenty vozidla, ktoré boli poškodené pri nehode, požiari alebo inej udalosti, spôsobenej zneužitím, úpravou alebo preťažením nad rámec povolenej hmotnosti vozidla alebo ktoré boli spôsobené iným ako bežným používaním vozidla, na aké bolo konštruované.
    • Akákoľvek oprava alebo renovácia, ktorá nemá nič spoločné s chybou dielu
    • Rozbitie skla, poškriabanie, pokiaľ nie sú predložené presvedčivé dôkazy na podporu tvrdenia, že rozbitie bolo nespochybniteľné v dôsledku chyby materiálu a/alebo spracovania
    • Poruchy iného vybavenia, zariadení a príslušenstva ako toho, ktoré bolo špecifikované, dodané a/alebo namontované na vozidlo výrobcom a porúch zapríčinených používaním takého nešpecifikovaného zariadenia a príslušenstva
    • Problémy a/alebo ťažkosti, ktoré sa vo všeobecnosti neakceptujú ako spôsobené chybou materiálu a/alebo spracovania, ku ktorým dochádza len pri veľmi špecifických situáciách ako:
     - Mierny zvuk alebo vibrácie, ktoré nie sú považované za ovplyvňujúce kvalitu alebo funkciu vozidla.
     - Mierne vytekanie oleja alebo inej kvapaliny okolo plniaceho otvoru a/alebo olejových tesnení, ktoré nespôsobuje zvýšenú spotrebu alebo kvapkanie oleja.
     - Medzery medzi panelmi karosérie, ktoré sú v rámci limitov stanovených výrobcom.
     - Chyby vonkajšieho vzhľadu ako je farba, chróm a ozdobné prvky, ktoré nie sú viditeľné bez zväčšenia špeciálnymi prostriedkami.
    • Nemožnosť používania vozidla, strata času, strata alebo poškodenie osobného majetku, strata príjmu, nepohodlie a ďalšie súvisiace škody ako výdavky za palivo, telefón, cestovné, ubytovanie a prenájom auta.

    Prosím, vždy si prečítajte naše zmluvné podmienky v záručnej knižke, kde nájdete úplný zoznam položiek, na ktoré sa naša záruka nevzťahuje.

    Aby zostala vaša záruka zachovaná, musíte nechať na vozidle pravidelne vykonávať úkony údržby predpísané výrobcom ako napr. výmenu oleja a striedanie pneumatík. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu.
    Každý autorizovaný predajca Hyundai môže prijať a posúdiť vašu reklamáciu. Aj záručnú opravu môže vykonať každý autorizovaný predajca Hyundai. Ak vám problém bráni v bezpečnej jazde, prosím obráťte sa na asistenčnú službu, či už prostredníctvom vášho predajcu alebo priamo.