Compliance Cultuur

 

Het is van groot belang voor Hyundai Motor Nederland B.V. dat wij werken in overeenstemming met de hoogste normen van professionaliteit en integriteit, dus hebben we een Compliance Management Systeem opgezet met de volgende pijlers:

1.      Toewijding

We besteden de nodige tijd en middelen aan het implementeren en beheren van een effectieve compliance structuur die respect voor toepasselijke wetten en intern beleid bevordert bij onze werknemers.

U kunt onze compliance officer bereiken op het volgende e-mailadres: legal@hyundai-motor.nl

2.      Bewustzijn verspreiden

We zorgen ervoor dat de medewerkers weten en begrijpen hoe ze zaken moeten doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in lijn met onze waarden. Met dit als doel hebben we een Gedragscode opgesteld die de belangrijkste wettelijke verplichtingen en ethische normen van het bedrijf weerspiegelt. De Gedragscode wordt aangevuld met specifiek beleid en richtlijnen over onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie.

3.      Risicobeheer

Hyundai besteedt veel aandacht aan het identificeren en bewaken van de belangrijkste risico's waaraan onze organisatie en onze bedrijfsonderdelen worden blootgesteld. Bovendien worden procedures en maatregelen om die risico's te beheersen en/of te mitigeren geïmplementeerd en regelmatig herzien.

4.      Meld uw zorgen

Een vroege identificatie van mogelijke schendingen van toepasselijke wetgeving of van onze Gedragscode is essentieel voor ons om tijdig passende maatregelen te nemen. Daarom is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt als u een bepaald wangedrag ontdekt of vermoedt. U kunt dit melden via ons Klokkenluidersplatform, beschikbaar via de volgende link: https://hyundai.gan-compliance.com/caseReport

Dit platform garandeert de vertrouwelijkheid en je hebt de mogelijkheid om anoniem te melden als dit is toegestaan ​​door de lokale wetgeving.