1. Vad handlar denna Integritetspolicy om?

Hyundai Motor Sweden AB ("Hyundai", "vi", "oss", "vår") har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter.

Nedan hittar du information om hur vi använder dina personuppgifter, för vilka ändamål dina personuppgifter används, med vem de delas och vilka rättigheter du har med avseende på dina personuppgifter som behandlas av oss.

Nedan hittar du ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter:

 • Integritetspolicy avseende fordonsförsäljning och Hyundai-tjänster;
 • Policy för kakor.

Denna Integritetspolicy gäller för personuppgifter som vi samlar in för de ändamål som beskrivs nedan (via denna webbplats, personliga kontakter eller via andra medier).

Om vi samlar in dina uppgifter på annat sätt (till exempel när du registrerar dig för andra Hyundai-tjänster) kommer information om behandlingen av dina personuppgifter för sådana tjänster att tillhandahållas separat. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter i samband med andra tjänster som vi tillhandahåller, vänligen använd kontaktinformationen som anges nedan.

Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan däremot vara nödvändiga för tillhandahållandet av vissa tjänster och funktioner (till exempel nyhetsbrev, "kontakta oss", etc.). Därför kan det hända att vi inte kan tillhandahålla den begärda tjänsten utan dina personuppgifter.

 

2. Vem är ansvarig för behandlingen av mina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in och behandlas enligt denna Integritetspolicy är:
Hyundai Motor Sweden AB

Organisationsnummer: 559441-2529
Hyllie Stationsväg 42, 215 32 Malmö, Sverige

Du kan kontakta oss genom att skriva till oss på ovanstående adress eller via e-post: legal@hyundai.se.

 

3. Hur kan jag kontakta den personuppgiftsansvarige?

3.1. Om du har några frågor om eller i samband med denna Integritetspolicy eller vill lämna ett klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon utav dina rättigheter (se avsnitt 9 nedan), vänligen kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 2.

 

4. Vilka kategorier av personuppgifter behandlas, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund?

1. Användning av denna webbplats för att få information

När du besöker denna webbplats i syfte att få information, dvs. utan att registrera dig för någon av våra tjänster och utan att på annat sätt förse oss med personuppgifter, överför din webbläsare vissa uppgifter till vår webbserver. Detta sker av tekniska skäl, och är nödvändigt för att göra den begärda informationen tillgänglig för användaren.

1) Ändamål med behandlingen

① För att ge tillgång till innehållet på vår webbplats.

② För att säkerställa systemets stabilitet och effektivitet.

③ För att implementera lämpliga skyddsåtgärder för säkerheten på vår webbplats och i våra tjänster.

2) De personuppgifter som behandlas

De IT-system som ansvarar för att webbplatsen fungerar korrekt samlar automatiskt in dina uppgifter såsom:

① Åtkomstdata och serverloggar, t.ex.

- IP-adress,

- datum och tid för din åtkomst,

- vilka sidor på vår webbplats du besökte, inklusive meddelande om att åtkomsten lyckades,

- volymen av överförda data, hänvisningsadressen för den webbplats du tidigare besökt,

- din använda webbläsartyp och version

3) Rättslig grund för behandlingen

Vårt berättigade intresse (Artikel 6(1)(f), GDPR) som är: 

① för att förbättra våra system;

② göra din användning av webbplatserna mer bekväm;

③ säkerställa säkerheten av våra webbplatser.

4) Hur länge behandlingen sker

Sju dagar från insamlingen.

5) Kategorier av registrerade

Användare av webbplatsen

 

2. Kontakta oss

Om du har några frågor erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via formuläret som finns på webbplatsen. 

Du kan också skicka en fråga eller en förfrågan via e-post eller våra sidor i sociala medier, ringa oss eller besöka oss personligen.

1) Ändamål med behandlingen

① För att ge tillgång 

2) De personuppgifter som behandlas

① Dina kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter (hälsningsfras, för- och efternamn, postnummer, ort, land, e-postadress, titel, mobilnummer eller fast telefonnummer);

② Företagsnamn (om du är en företagsanvändare);

③ Köpintention;

④ Fordonsinformation (modell av intresse, VIN, registreringsnummer)

- i tillämpliga fall;

⑤ Innehåll i förfrågan och efterföljande interaktioner.

3) Rättslig grund för behandlingen

Vårt berättigade intresse (Artikel 6(1)(f), GDPR)  som är: 

① att hantera och följa upp din förfrågan;

Behandlingen av dina personuppgifter kan också vara nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig (Artikel 6(1)(b), GDPR).

Vårt berättigade intresse (Artikel 6(1)(f), GDPR) som är: 

① nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.

4) Hur länge behandlingen sker

Upp till 12 månader från vår senaste interaktion och ditt uttryckliga intresse för våra produkter eller tjänster, men om du samtyckt till ytterligare marknadsföring och/eller personlig kommunikation, då upp till 2 år. Om vi inom denna period ingår ett avtal med dig kommer vi att lagra dina personuppgifter i 7 år.

Vid klagomål, 10 år från slutet av det år då klagomålet mottogs av oss

5) Kategorier av registrerade

① Användare av webbplatsen;

② Potentiella kunder;

③ Kunder

 

3. Inspelning av samtal

Med ditt samtycke kommer vi att spela in våra telefonsamtal med dig.

1) Ändamål med behandlingen

Att bedöma

① kundnöjdhet;

② utbilda och utveckla personalen;

③ granska kvalitén på samtal; 

④ ha tillgång till en muntlig inspelning av vad som sägs i händelse av ett senare klagomål.

2) De personuppgifter som behandlas

① Dina kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter; 

② Digital inspelning av telefonsamtalet;

③ Telefonnummer

3) Rättslig grund för behandlingen

Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a), GDPR)

4) Hur länge behandlingen sker

Upp till 12 månader från inspelningen.

5) Kategorier av registrerade

① Potentiella kunder

② Kunder

 

4. Nyhetsbrev och personligt anpassad reklam

Nyhetsbrev

Vi erbjuder dig möjligheten att prenumerera på ett nyhetsbrev om du vill få reklam om våra fordon samt inbjudningar och information om produktlanseringar, kundnöjdhetsundersökningar och information om våra befintliga eller nya tjänster, även baserat på ditt geografiska område.

1) Ändamål med behandlingen

För att kommunicera med dig genom nyhetsbrev. 

2) De personuppgifter som behandlas

① Hälsningsfraser

② Titel

③ Förnamn

④ Efternamn

⑤ E-postadress

⑥ Postnummer/ort, land.

3) Rättslig grund för behandlingen

Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a), GDPR)

4) Hur länge behandlingen sker

Tills du säger upp prenumerationen, men inte längre än 2 år.

5) Kategorier av registrerade

① Potentiella kunder;

② Kunder

 

Personligt anpassad reklam och marknadsundersökningar

Vi vill gärna hålla kontakten med dig och erbjuda dig möjligheten att anpassa din Hyundai-upplevelse. När du prenumererar för att få marknadsföringskommunikation och/eller personlig kommunikation kommer vi endast att behandla dina personuppgifter för de ändamål som omfattas av ditt givna samtycke, till exempel: 

 

• Marknadsföringskommunikation

Från tid till annan kommer vi att skicka information till dig om Hyundai-produkter och tjänster, erbjudanden och evenemang (inklusive bl.a. Hyundai-produkter, tjänster, evenemang och erbjudanden, inklusive bl.a. köp, hyra och leasing av bilar och köp av biltillbehör, reservdelar, bilförsäkring, bilfinansiering och bilservice) samt inbjudningar till marknadsundersökningar och undersökningar som kan vara av intresse för dig via e-post, post, telefon och budtjänster.

• Personligt anpassad kommunikation

Från tid till annan kommer vi att skicka mycket relevant och personlig kommunikation om Hyundai-produkter och tjänster, erbjudanden och evenemang (inklusive bl.a. Hyundai-produkter, tjänster, evenemang och erbjudanden, inklusive bl.a. köp, hyra och leasing av bilar och köp av biltillbehör, reservdelar, bilförsäkring, bilfinansiering och bilservice) samt inbjudningar till marknadsundersökningar och undersökningar till dig via e-post, post, telefon och budtjänster, som baseras på dina preferenser och beteenden samt din användning av Hyundai-produkter och tjänster.

För detta ändamål kommer vi att skapa en individuell kundprofil för dig för att skicka relevant och personlig kommunikation till dig. 

Observera att för att anpassa din kommunikation kan vi använda processer för att analysera dina preferenser och intressen samt din användning av våra produkter och tjänster. Du hittar mer information i avsnittet "Dataanalys och segmentering för att optimera och personanpassa våra marknadsföringsaktiviteter".

• Kommunikation som utförs av våra auktoriserade agenter och serviceverkstäder

Vi kan överföra din individuella kundprofil till Hyundais nätverk av agenter och auktoriserade serviceverkstäder (antingen den agent eller serviceverkstad som du har valt eller de som finns nära dig), som använder dina personuppgifter för samma ändamål och kan skicka marknadsföring och/eller personlig kommunikation som är relevant för dig.

1) Ändamål med behandlingen

① Marknadsföringskommunikation

②Personligt anpassad kommunikation

③ Kommunikation som utförs av våra auktoriserade agenter och serviceverkstäder

2) De personuppgifter som behandlas

① Dina kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter

② Din kundhistorik;

③ Information om din användning av våra appar/webbplats/sociala medier;

④ Uppgifter om fordonsanvändning

3) Rättslig grund för behandlingen

① Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a), GDPR)

② Men om du är vår kund eller har visat ett genuint intresse av att köpa våra produkter och/eller tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse (Artikel 6(1)(f),  GDPR). Vi vill se till att du får all kommunikation om våra tjänster och produkter som liknar dem som du har köpt eller som du har visat ett genuint intresse för.

 

Du kommer också att få inbjudningar att delta i enkäter, evenemang och marknadsundersökningar eftersom vi är intresserade av att förstå hur nöjd du är och dina förväntningar.

4) Hur länge behandlingen sker

① Om du ger oss ditt samtycke, tills du återkallar det (t.ex. genom att avregistrera dig från sådan kommunikation);

②. Om vi behandlar dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse kommer vi att behandla dina uppgifter antingen under en period av ett år efter det att avtalet har löpt ut eller under en period av ett år från det att du senast visade intresse för våra produkter eller tjänster, såvida du inte invänder mot sådan användning av dina personuppgifter (t.ex. genom att avregistrera dig från sådan kommunikation).

5) Kategorier av registrerade

① Potentiella kunder;

② Kunder

 

Din rätt att återkalla samtycket

Du kan när som helst och kostnadsfritt återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden via länken "Avregistrera" som finns i varje nyhetsbrev/personligt reklamutskick eller via följande e-postadress:  legal@hyundai.se.

Så snart du avregistrerar dig från nyhetsbrevet/den personligt anpassade reklamen kommer dina personuppgifter som tillhandahållits för nyhetsbrevet/den personligt anpassade reklamen att raderas, med undantag för din e-postadress som kommer att lagras i en e-postspärrlista för att dokumentera att du inte vill få vår marknadsföringskommunikation eller såvida inte andra lagstadgade lagringsperioder gäller.

 

5. Dataanalys och segmentering för att optimera och personanpassa våra marknadsföringsaktiviteter 

För att optimera våra marknadsföringsaktiviteter och för att anpassa kommunikationen kan vi använda processer och system för dataanalys och segmentering. I det följande vill vi ge dig meningsfull information om den bakomliggande logiken, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling.

Dataanalys och segmentering

 

För att optimera våra marknadsföringsaktiviteter och för att anpassa kommunikationen kan vi använda förfaranden och system för dataanalys och segmentering. I det följande vill vi ge dig meningsfull information om den bakomliggande logiken, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling.

 

För ovanstående ändamål kommer vi att skapa en samlad kundprofil av dig som grund för våra marknadsföringsaktiviteter, i synnerhet för att mäta och förstå effektiviteten i vår reklam och kommunikation samt för att ge dig mycket relevant kommunikation om våra produkter och tjänster som är anpassade för dina behov. För att skapa en sådan kundprofil kombinerar vi dina preferenser och intressen med information från din användning av våra produkter och tjänster, t.ex. din servicehistorik och din interaktion med våra agenter, auktoriserade serviceverkstäder och servicenätverk, din interaktion med onlinemarknadsföring och CRM-kampanjer, ditt beteende online och din webbplats- och appanvändning och/eller din fordonsinformation.

 

När dina uppgifter har sammanställts för en fullständig kundprofil kommer vi att använda dessa uppgifter i våra system för att genomföra prediktiv poängsättning med beaktande av vetenskapligt erkända matematiska och statistiska processer. Prediktiv poängsättning är användningen av data, algoritmer och maskininlärningstekniker för att tilldela poäng till olika segment baserat på din data. Dessa segment hjälper oss att enkelt visualisera de nyckelattribut och beteenden som driver våra marknadsföringsaktiviteter. När din kundprofil är dedikerad till specifika kundsegment kan vi styra typen, innehållet och frekvensen av våra marknadsföringsaktiviteter för att säkerställa att du får kommunikation som är mycket relevant för dig.

 

Betydelsen och effekterna av vår dataanalys och segmentering är begränsade till skapandet av målgrupper för våra marknadsföringsaktiviteter. Detta kan leda till att du får eller inte får viss kommunikation till skillnad från andra kunder.

 

För att öka säkerheten för behandlingen kommer uppgifterna att användas i aggregerad form (där möjligt) och / eller kommer identifierarna att krypteras.

1) Ändamål med behandlingen

Dataanalys och segmentering 

2) De personuppgifter som behandlas

① Information om din användning av och aktiviteter på våra appar/webbplats/sociala medier;

② Privata kontakt- och identifieringsuppgifter (t.ex. e-post, postnummer, kön etc.);

③ Interaktionsuppgifter (t.ex. förfrågningar till kundtjänst, förfrågningar om provkörning, registrering för nyhetsbrev, prenumerationer, offerter, interaktioner med agenter eller serviceverkstäder);

④ Om du har köpt Hyundai-produkter eller tjänster, även de uppgifter som samlas in i samband med sådant köp, enligt beskrivningen i Integritetspolicy för fordonsförsäljning och Hyundai-tjänster

3) Rättslig grund för behandlingen

Vårt berättigade intresse (Artikel 6(1)(f), GDPR) som är:

 

för att förbättra våra affärsprocesser och vår verksamhet; för att förbättra våra produkt- eller tjänsteerbjudanden; för att generera insikter om användarbeteenden och trender.

4) Hur länge behandlingen sker

12 månader från insamlingen av uppgifterna, såvida inte uppgifterna också används för andra legitima ändamål som beskrivs i våra integritetspolicyer.

5) Kategorier av registrerade

① Användare av webbplatsen;

② Potentiella kunder;

③ Kunder

 

6. Sociala medier

Vår webbplats innehåller länkar till sociala nätverk. För att skydda dina personuppgifter när du besöker vår webbplats använder vi inte sociala plugin-program. Istället har vi bäddat in HTML-länkar på vår webbplats, vilket gör det enkelt att dela dem i sociala medier. Genom att bädda in länken förhindras en direkt anslutning till olika sociala mediers nätverksservrar när du öppnar en sida från vår webbplats. När du klickar på en av knapparna öppnas ett webbläsarfönster som leder användaren till respektive webbplats för leverantören av det sociala nätverket där (efter att du har loggat in) till exempel "Gilla"- eller "Dela"-knappen kan användas.

 

Genom våra sidor på sociala medier samlar vi in och behandlar dina personuppgifter.

.1) Ändamål med behandlingen

För att kommunicera med dig baserat på din kontaktförfrågan eller feedback och/eller för marknadsföring och tjänster

2) De personuppgifter som behandlas

① Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer);

② Innehållsuppgifter (t.ex. inmatningar i onlineformulär);

③ Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, tider för åtkomst);

④ Meta-/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

3) Rättslig grund för behandlingen

Personuppgifterna är nödvändiga för att tillhandahålla våra sidor på sociala medier och vårt berättigade intresse av att interagera med dig på sociala medier så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare (Artikel 6(1)(f), GDPR).

4) Period för behandlingen

12 månader fråninsamlingen av personuppgifterna, såvida inte uppgifterna också används för andra legitima ändamål som beskrivs i vår Integritetspolicy, t.ex. de som rör försäljning av fordonet, användning av Hyundais tjänster, kundservice eller - om du har lämnat ditt samtycke – marknadskommunikation.

5) Kategorier av registrerade

① Användare av webbplatsen;

② Potentiella kunder;

③ Kunder

5. Med vem delas mina uppgifter?

Under alla omständigheter är tillgången till dina personuppgifter begränsad till de personer som har behov av att känna till dem för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter för respektive ändamål till de mottagare och kategorier av mottagare som anges nedan och enligt vad som anges i avsnitt 4.

 • Personuppgiftsbiträden - vissa tredje parter, oavsett om de är anknutna eller ej, kan ta emot dina personuppgifter för att behandla sådana uppgifter för vår räkning enligt lämpliga instruktioner som är nödvändiga för respektive behandlingsändamål. Personuppgiftsbiträdena kommer att vara föremål för avtalsenliga skyldigheter att säkerställa genomförandet av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och att endast behandla personuppgifterna enligt instruktioner.

  De nuvarande anslutna personuppgiftsbiträdena inkluderar:
  - Hyundai Motor Company, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Sydkorea, i samband med dataanalys enligt beskrivningen i avsnitt 4.5 ovan,
  - Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8A, 63067 Offenbach am Main, i samband med IT-tjänster och underhåll av infrastruktur
  - Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main, i samband med vissa stödfunktioner, särskilt i samband med IT-tjänster och stöd för kundupplevelser. 

Dessutom använder vi icke anslutna betrodda personuppgiftsbiträden som stödjer följande processer:

 • tjänster som rör vår IT-infrastruktur (t.ex. hosting eller drift och underhåll av våra IT-system och plattformar);
 •  tjänster som rör dataanalys;
 • stöd för den verksamhet som är relaterad till hantering av kundrelationer, i synnerhet: 
  -  kontaktcenter;
  - leverantörer av programvara för kvalitetsstyrning;
  - leverantörer av prissättningstjänster avseende fordon som är föremål för inbyte;
  - utbildningsleverantörer.
 • tjänster relaterade till marknadsföring:
  - marknadsföringsbyråer;
  - marknadsundersökningsföretag;
  - företag inom evenemangshantering.
 • drift av sociala mediekanaler:
  - Leverantörer av sociala nätverk;
  - Byråer för sociala medier.

För mer information om syftet med och omfattningen av databehandlingen och vidare användning av dina personuppgifter av leverantören av sociala nätverk och deras webbplatser samt dina rättigheter och möjliga inställningar för att skydda din integritet, se integritetspolicyn för respektive leverantör av sociala nätverk.

Facebook: Socialt nätverk, tjänsteleverantör: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderbolag: Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Webbplats: https://www.facebook.com; Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-out: Annonsinställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Instagram: Socialt nätverk; tjänsteleverantör: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, USA; moderbolag: Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Webbplats: https://www.instagram.com; Integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy

YouTube: Socialt nätverk och videoplattform, tjänsteleverantör; Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn: Socialt nätverk, tjänsteleverantör; LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Webbplats: https://www.linkedin.com; Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Vår Facebook-sida
Vi är gemensamt ansvariga med Meta Platforms Ireland Ltd. för insamling (men inte vidare behandling) av uppgifter från besökare på vår Facebook-sida (känd som en "Fan Page"). Dessa uppgifter inkluderar information om vilka typer av innehåll som användarna ser eller interagerar med, eller vilka åtgärder de vidtar (se under "Din aktivitet och information som du tillhandahåller" i Facebooks Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy) samt information om de enheter som användarna använder (t.ex. IP-adresser, operativsystem, webbläsartyp, språkinställningar, cookie-data; se under "App-, webbläsar- och enhetsinformation" i Facebooks Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy). Som förklaras i Facebooks Integritetspolicy under "Så här använder vi dina uppgifter" samlar Facebook också in och använder information för att tillhandahålla analystjänster, kallade "Page Insights", till sidoperatörer för att ge dem insikter i hur människor interagerar med deras sidor och med innehåll som är associerat med dem. Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook ("Page Insights Information", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), som i synnerhet reglerar vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste vidta och där Facebook har gått med på att uppfylla den registrerades rättigheter (dvs. användare kan t.ex. skicka information eller begäran om radering direkt till Facebook). Användarnas rättigheter (i synnerhet rätten till information, radering, invändning och klagomål till behörig tillsynsmyndighet) begränsas inte av avtalen med Facebook. Ytterligare information finns i "Information om Page Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Tredje parter - I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med betrodda, anknutna eller icke anknutna tredje parter som hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster till dig på ett effektivt sätt.

  Dessa är i synnerhet, men inte begränsat till:
  - I tillämpliga fall, vårt nätverk av auktoriserade agenter: i syfte att hantera kundrelationer (inklusive administration och uppdatering av kundprofil och kontakthistorik), kundnöjdhetsundersökningar, evenemangshantering, marknadsföring och marknadsundersökningar.
  Listan över våra agenter finns tillgänglig här

  - I tillämpliga fall, våra nätverk av auktoriserade serviceverkstäder för hantering av kundrelationer, undersökningar av kundnöjdhet, hantering av evenemang, marknadsföring och marknadsundersökningar.
  Listan över våra auktoriserade serviceverkstäder finns på här.

  - Anknutna tredje parter - bolag från Hyundai Motor Group, i syfte att ge administrativt stöd och hantera affärsverksamheten. 

 •  Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare och liknande tredje parter som är offentliga organ enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Vissa utlämnanden krävs enligt lag (t.ex. domstolsbeslut eller förfrågningar från polisen). I dessa fall kommer vi att behandla dina uppgifter eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lag (Artikel 6(1)(c), GDPR)

 

6. Överförs mina uppgifter till andra länder?

Vi överför dina uppgifter utanför EU/EES till Hyundai-bolag i Sydkorea, för de ändamål som anges i avsnitt 4.5.

Europeiska kommissionen har fastställt att Sydkorea är en av de jurisdiktioner som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (Artikel 45, GDPR).

Vissa av de andra mottagarna av dina personuppgifter kommer att vara belägna eller kan ha relevant verksamhet utanför ditt land och EU/EES, där dataskyddslagarna kan ge en annan skyddsnivå jämfört med lagarna i din jurisdiktion och för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

När det gäller överföring av uppgifter till sådana mottagare utanför EU/EES tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder, i synnerhet genom att ingå avtal för överföring av personuppgifter som innehåller standardklausuler som antagits av Europeiska kommissionen (Artikel 46(2), GDPR) och, vid behov, genom att genomföra kompletterande åtgärder, såsom ytterligare tekniska, organisatoriska och avtalsmässiga skyddsåtgärder eller genom att vidta andra åtgärder för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd. Överföringar till USA kan också ske till tredje part som ingår i EU-US Data Privacy Framework och som intygar att de har åtagit sig att följa en detaljerad uppsättning integritetsskyldigheter för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för de överförda personuppgifterna (Artikel 45, GDPR). En kopia av de relevanta åtgärder som vi har vidtagit finns tillgänglig på begäran (se kontaktuppgifter ovan). 

 

7. Hur skyddas mina uppgifter?

Vi har vidtagit rimliga och avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av personuppgifter som vi kontrollerar. Till exempel granskas och förbättras vår säkerhets- och integritetspolicy regelbundet vid behov, och endast behörig personal har tillgång till personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter som överförs via vår webbplats använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// i adressfältet i din webbläsare.

Även om vi inte kan säkerställa eller garantera att förlust, missbruk eller ändring av information aldrig kommer att inträffa, gör vi alla rimliga ansträngningar för att förhindra det.

Förkortning av IP-adress:
Om IP-adresser behandlas av oss eller av de tjänsteleverantörer och tekniker som används och behandlingen av en fullständig IP-adress inte krävs, förkortas IP-adressen (även kallad "IP-maskering"). I denna process tas de två sista siffrorna eller den sista delen av IP-adressen efter en punkt bort eller ersätts med "jokertecken", såsom asterisker. Förkortningen av IP-adressen är avsedd att förhindra eller avsevärt försvåra identifieringen av en person med hjälp av dennes IP-adress.

 

8. Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?

Dina personuppgifter lagras i allmänhet så länge som det är nödvändigt i förhållande till ändamålen och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Dessutom lagrar vi i allmänhet dina uppgifter i den utsträckning som behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att skydda våra rättigheter: vi lagrar till exempel dina uppgifter i enlighet med lagstadgade lagringstider.

I den mån mer specifika lagringsperioder gäller kan du se informationen om perioden för behandling av dina personuppgifter som anges i avsnitt 4 ovan.

 

9. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Du har vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som du kan utöva gentemot oss. I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning kan dessa rättigheter begränsas under vissa förutsättningar.

Du kan alltid utöva dina rättigheter när som helst genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 3.

I allmänhet har du följande rättigheter:

9.1. Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte och, om så är fallet, begära tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

9.2. Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Beroende på syftet med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter uppdaterade, inklusive genom att tillhandahålla en kompletterande redogörelse.

9.3. Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"): Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade och vi kan vara skyldiga att radera dina personuppgifter.

9.4. Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter har du rätt att få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att dina uppgifter i allmänhet inte kommer att behandlas av oss med undantag för lagring.

9.5. Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att, utan hinder från oss, överföra dessa uppgifter eller få dem överförda direkt av oss till ett annat företag. 

9.6. Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och, under vissa omständigheter, när behandling av uppgifter för andra ändamål baseras på berättigat intresse.

9.7. Rätt inge klagomål: Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/).

9.8. Rätt att återkalla samtycke: Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtida behandling. Återkallandet av samtycket påverkar inte den behandling som ägde rum innan samtycket återkallades.

 

10. Ändringar av Integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra och/eller komplettera denna Integritetspolicy från tid till annan. Sådana ändringar och/eller tillägg kan vara nödvändiga på grund av implementering av ny teknik eller införande av nya tjänster. Vi kommer att publicera ändringarna på [.....]. I förekommande fall kommer vi också att meddela dig via e-post eller brev i pappersform.

När vi anger adresser och kontaktinformation till företag och organisationer i denna Integritetspolicy, observera att båda kan ändras över tid. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar relevant information innan du kontaktar oss.


Datum: juli 2024