Det är viktigt att du kontrollerar oljan i din bil med jämna mellanrum – oljan är lika viktig för din bil som blodet är för din kropp. Om du behöver fylla på olja mellan verkstadsbesöken är det bra att ha olja i bilen. Att köpa olja hos en auktoriserad Hyundai-agent säkrar att du får rätt olja till din bil, vilket också är den olja som används vid servicetillfället.

Varför ska man byta olja?

Varför ska man byta olja?

Med tiden slits oljan. Körsträckan påverkar, men även när den blandas med t.ex. kondensvatten, bränslerester, metallpartiklar, sot och andra partiklar som hamnar i oljan när bilen används. Allra mest påverkas oljan när den utsätts för extrema temperatur- och tryckförhållanden.

Oljans 4 huvuduppgifter

  • 1. Minska friktion

  • Först och främst är oljan ett smörjmedel som minskar friktion och förhindrar slitage genom att hålla isär metallytorna i motorn.
  • 2. Rengöra och skydda

  • Om motorn är ren mår den bra. Oljan löser upp smutsen och man minimerar risken för skador. Dessutom skyddar oljan mot korrision och rost.
  • 3. Kylning

  • För att motverka expansion av metallen, som kan leda till ökat slitage, har motoroljan en viktig kylfunktion.
  • 4. Tätning

  • Motoroljan hjälper till att hålla tätt mellan cylinderväggar och kolvringar inuti motorn så att kompressionen hålls uppe och bränslets tändningar kan utnyttjas på bästa sätt.
Använd rätt olja

Använd rätt olja

Det är viktigt att man använder korrekt olja som är godkänd för respektive motor. Detta för att det handlar om rätt viskositet men även specifika egenskaper som krävs i vissa tillsatser. Om du köper din motorolja hos din auktoriserade Hyundai-agent kan du vara säker på att du alltid får den kvalitetsolja som är rätt för just din bil.
Viskositet

Viskositet

Viskositet är ett mått på oljans tjocklek eller flödesmotstånd och är viktig för att oljan ska klara motorns temperaturförhållanden. När oljan blir varm så blir den tunnare och när oljan kyls ner blir den tjockare. Ju tunnare olja (lägre viskositetssiffra) desto större bränslebesparing och bättre kallstartsegenskaper för motorn.

Vad säger oljan?

Lär dig att läsa av oljestickan. Både färg och nivå berättar en hel del om hur det står till med din motor. När du drar upp oljestickan ur motorn ska du torka av den med en trasa och sedan stoppa ner stickan igen. Dra återigen upp oljestickan och titta efter de markeringar som visar övre och undre nivå på oljan.
Det här betyder färgen på oljan

Det här betyder färgen på oljan

Gyllengul olja = NY, fräsch olja
Svart olja = Oljan gör sitt jobb, dvs löser upp sot och smuts
Ljusbrun olja = Varning: Oljan är uppblandad med vatten, troligtvis från invändig kondens. Men det kan även vara kylvatten som läcker in, och då är det dags för ett besök hos verkstaden.
Brunt skum runt oljestickan och i oljepåfyllningslocket = Kondens (vatten) har samlats i oljan. Oftast ett resultat av korta körningar där oljan aldrig hinner bli riktigt varm och koka bort vattnet. Ingen fara i små mängder, kör varmt så blir oljan svart igen.
Oljenivån

Oljenivån

Låg oljenivå: Fyll genast på motorolja. En halv liter olja räcker i de flesta fall för att få upp mängden till rätt nivå. Ibland kan det behövas någon typ av tratt för att inte spilla vid påfyllningen. Skulle man spilla olja på motorn ska den torkas bort med pappershandduk. Du hittar rätt typ av olja hos din Hyundai-agent.
Hög oljenivå: Detta är inte särskilt vanligt, och beror sannolikt på att någon fyllt på för mycket olja. Oljan kommer att reglera ned sig själv, om motorn har en normal oljeförbrukning. För hög oljenivå kan dock i vissa fall bero oförbränd bensin som tryckts förbi slitna kolvringar och samlats i oljetråget.