Najvyššie štandardy kvality a záruka.

Každý nový Hyundai je vyrobený podľa najvyšších štandardov kvality. Vďaka tomu vieme ponúknuť záruku bez obmedzenia najazdených kilometrov. Poskytne vám krytie v prípade, že by vozidlo počas prvých piatich rokov potrebovalo opraviť – hoci je to nepravdepodobné. A je toho ešte viac: záruky zahŕňajú vysokonapäťové batérie a diely, ako aj garanciu mobility.

Nové vozidlo

5-ročná záruka bez limitu na kilometre.

Neobmedzený pokoj v duši je súčasťou štandardnej výbavy vášho Hyundai. Nielen preto, že je vyrobený podľa najvyšších možných štandardov kvality – rovnako dobre je zostavená aj 5-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov, ktorú vám prináša váš Hyundai.
message message message
 1. Man and woman smiling in the sun shine.

  Neobmedzený počet najazdených kilometrov.

  Ak milujete svoj nový Hyundai natoľko, že by ste s ním šli aj na Mesiac a späť, smelo do toho. Počas prvých piatich rokov vlastníctva je vozidlo kryté našou zárukou.
 2. Repair Situation with a spanner in the front and a person working on the car in the background.

  Pravidelná ročná prehliadka.

  Zachyťte malé problémy skôr, ako spôsobia problémy alebo starosti. Kontrola stavu sa vzťahuje na motor, prevodovku, riadenie, odpruženie a brzdový systém. 2
 3. Two people sitting in the open trunk of the Hyundai BAYON.

  Asistenčná služba.

  V prípade, že by sa váš Hyundai pokazil, máte na päť rokov bezplatnú asistenčnú službu na cestách – doma aj v zahraničí. 3

  Právne aspekty.

  5 rokov neobmedzených kilometrov.

  Konečným zákazníkom sa rozumie fyzická osoba, spoločnosť alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý kupuje nové vozidlo Hyundai od autorizovaného predajcu nie za účelom ďalšieho predaja. Alebo kupuje vozidlo Hyundai, ktoré bolo pôvodne zakúpené od autorizovaného predajcu fyzickou osobou, spoločnosťou alebo akýmkoľvek iným subjektom a to rovnako nie za účelom ďalšieho predaja.

  Na audiovizuálnu navigáciu (AVN) alebo rádiové jednotky sa vzťahuje trojročná záruka.

  Na vozidlá, ktoré sa používajú ako taxíky, vozidlá z požičovne alebo na služby prepravy, sa vzťahuje záruka 3 roky alebo 100 000 km – podľa toho, čo nastane skôr.

   

  V závislosti od dátumu výroby, ako aj od doby dodávky a skladovania sa záručná politika môže zmeniť. Aktuálne podmienky nájdete vždy v záručnej knižke. Platné zmluvné podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Navštívte, prosím, webovú stránku Hyundai alebo sa poraďte s miestnym predajcom Hyundai.

   

  Woman walking around a TUCSON in an urban area.
  5 Year unlimited mileage warranty promise of Hyundai.

  Batérie

  8-ročná záruka na vysokonapäťové batérie.

  Naše vysokonapäťové batérie sú chránené zárukou 8 rokov alebo 160 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Užívajte si pokoj mysle, ktorý vám prinesie jedna z najlepších štandardných záruk v odvetví.
  8 years icon of Hyundai

  Vysokonapäťové batérie.

  Na vysokonapäťové batérie v našich elektromobiloch, hybridných a plug-in hybridných vozidlách a vozidlách s palivovými článkami sa vzťahuje záruka na 8 rokov alebo do 160 000 km.
  message message message
   Man in the driver seat watching the sky through the sun roof of a Hyundai.
   8-year high-voltage battery warranty badge
   5 year icon of Hyundai for the mild-hybrid batteries.

   Mild hybridné batérie.

   Na 48 V batérie v našich modeloch s kombináciou mild hybrid a benzínového alebo naftového motora sa vzťahuje 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
   message message message

    Ďalšie výhody

    Pokrytie nad rámec priemyselných štandardov.

    message message message
    1. Repair person testing the wheel spring.

     2-ročná záruka na diely a príslušenstvo.

     Na všetky originálne diely a príslušenstvo Hyundai sa vzťahuje záruka dva roky.
    1. 1
    message message message
    1. 12 year anti-perforation coverage of Hyundai

     12-ročná záruka na karosériu proti prehrdzaveniu.

     Neexistujú žiadne obmedzenia, ktoré by sme neboli ochotní podstúpiť, aby sme vám priniesli vytúžený pokoj. Takže okrem našej záruky s neobmedzenými kilometrami sú plechové panely karosérie každého nového vozidla Hyundai záručne chránené proti prehrdzaveniu až po dobu 12 rokov.
    1. 1
    message message message
    1. Side view of a Hyundai KONA Electric with many different colours in the background.

     5 ročná záruka na vady laku

     Akúkoľvek farbu vozidla si vyberiete, na všetky exteriérové časti sa uplatňuje 5 ročná záruka na vady laku bez obmedzenia kilometrov.
    1. 1

    Upozorňujeme, že záručné podmienky sa riadia podmienkami uvedenými v záručnej knižke.

    Položky podliehajúce opotrebovaniu sú pokryté zárukou na rýchlejšie opotrebovateľné diely.

    Na rýchlejšie opotrebovateľné diely (napríklad zapaľovacie sviečky, brzdové doštičky, lišty stieračov, filtre atď.) sa vzťahuje záruka 2 roky alebo 20 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

    Záruku na pneumatiky rieši výrobca pneumatík.

    FAQ

    Často kladené otázky k záruke.

    Žiaden problém. Záruka zostáva s vozidlom a prenesie sa na nového majiteľa vozidla. Ak máte v úmysle kúpiť ojazdený Hyundai so zostávajúcou zárukou, mali by ste skontrolovať, či boli pravidelne vykonávané servisné prehliadky a či sú splnené všetky záručné podmienky.
    Hyundai ako výrobca vozidla neposkytuje predĺženie 5-ročnej záruky s neobmedzenými kilometrami. Miestni distribútori Hyundai môžu ponúkať vlastné - zvyčajne platené - predĺženie záruky. Obráťte sa na miestneho distribútora Hyundai alebo si pozrite jeho webovú stránku.

    Nasledujúce položky sa považujú za zodpovednosť zákazníka a nevzťahuje sa na ne záruka, pokiaľ nie sú chybné z hľadiska materiálu a spracovania:

    • Bežná údržba.
    • Bežná výmena alebo nastavenie servisných položiek, ako sú žiarovky, filtre, stierače, brzdové komponenty, nastavenie geometrie kolies atď..
    • Poškodenie alebo bežné opotrebenie alebo vyblednutie laku, čalúnenia alebo obloženia.
    • Poškodenie alebo porucha vyplývajúca z:

                - nedbalosti alebo nesprávnej údržby uvedenej v návode na obsluhu,

                - nesprávneho používania, nehody, krádeže alebo požiaru,

                - používanie nesprávneho alebo nedostatočného paliva, kvapalín alebo mazív

                - úpravy, zmeny, zásahy alebo nesprávna oprava,

                - akékoľvek zariadenie a/alebo príslušenstvo nainštalované inými stranami ako spoločnosťou Hyundai,

                - drobné nezrovnalosti, ktoré nie sú uznané ako ovplyvňujúce kvalitu alebo funkciu vozidla, ako napríklad mierny hluk alebo vibrácie,

                - preteky alebo súťažné podujatie (súťažné podujatia sú definované ako formálne alebo neformálne časovky, preteky s iným vozidlom alebo akékoľvek neobvyklé zaťaženie vozidla alebo jeho komponentov).

    • Pneumatiky: záruku poskytuje výrobca pneumatík a záruku spravujú jeho distribútori a zástupcovia maloobchodných predajní.
    • Akékoľvek vozidlo alebo komponent, ktorý bol poškodený v dôsledku nehody, požiaru alebo inej príčiny, alebo ktorý zlyhal v dôsledku nesprávneho používania, nedbalosti, úpravy alebo preťaženia nad stanovenú hmotnosť vozidla, alebo ktorý bol používaný na iné účely ako na všeobecne uznávané účely, na ktoré bol navrhnutý.
    • Akákoľvek obchodná oprava alebo repasácia, ktorá nemá nič spoločné s chybou dielu.
    • Rozbitie skla, poškriabanie, pokiaľ nie sú predložené presvedčivé dôkazy na potvrdenie tvrdenia, že rozbitie bolo nepochybne spôsobené vadou materiálu a/alebo spracovania.
    • Vady zariadení, prístrojov a príslušenstva iných ako tých, ktoré špecifikoval, dodal a/alebo namontoval na vozidlá výrobca, a vady vyplývajúce z používania takýchto nešpecifikovaných zariadení a príslušenstva.
    • Obavy a/alebo ťažkosti, ktoré sa vo všeobecnosti nepovažujú za spôsobené chybou materiálu a/alebo spracovania, ktoré sa vyskytujú len pri veľmi špeciálnych operáciách, ako napríklad:

                - Nepatrný zvuk alebo vibrácie, ktoré nie sú uznané ako ovplyvňujúce kvalitu funkcie vozidla.

                - Mierny únik oleja alebo podobne okolo tesnenia a/alebo olejového tesnenia, ktorý nespôsobuje žiadnu výraznú spotrebu alebo kvapkanie oleja.

                - Medzery medzi panelmi, ktoré sú v medziach stanovených výrobcom.

                - Vady vonkajšieho vzhľadu, ako sú lak, chróm a obloženie, ktoré nie sú viditeľné, pokiaľ nie sú zväčšené špeciálnymi prostriedkami.

    • Strata používania vozidla, strata času, strata alebo poškodenie osobného majetku alebo príjmov, nepríjemnosti a iné následné škody, ako sú výdavky na palivo, telefón, cestovné, ubytovanie a prenájom vozidla.

    Nezabudnite si vždy prečítať naše podmienky v záručnej knižke, kde nájdete úplný zoznam položiek, na ktoré sa nevzťahuje naša záruka.

    Aby ste si zachovali neporušenú záruku, ste povinní podrobiť svoje vozidlo pravidelnej údržbe, ako je výmena oleja a výmena pneumatík. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.
    Vašu reklamáciu môže posúdiť a podať ktorýkoľvek autorizovaný predajca Hyundai. Záručnú opravu vykoná tiež autorizovaný predajca Hyundai. Ak vám problém bráni v bezpečnom jazdení, obráťte sa na asistenčnú službu, či už prostredníctvom vášho predajcu alebo priamo.