• IONIQ electric key visual

    IONIQ 5

Specification

โปรดเลือกชุดตกแต่ง

สมรรถนะ

ขนาด

ล้อและยาง

ระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดคำนวณจากแบตเตอรี่เต็ม ระยะทางจริงอ้างอิงจากผลจากการทดสอบภายใต้มาตรฐาน World Harmonised Light Vehicle Test Procedure(WLTP)

ระยะทางจริงอาจแตกต่างไปตามปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพถนน อุณหภูมิภายนอก โหมดการขับขี่ สภาพอากาศ และสภาพแบตเตอรี่

ฟรีค่าแรงเช็คระยะครั้งที่ 1 – 10 ตามตารางบำรุงรักษา (10 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กม.

รับประกันตัวรถ (Warranty) 5 ปี หรือ 150,000 กม.

สิทธิประโยชน์รับบริการ V2V จำนวน 2 ครั้งต่อ ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับการให้บริการในเขตในกรุงเทพฯ  เท่านั้น

บริการยก/ลากไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา 5 ปี ไปยังศูนย์บริการฮุนไดหรือจุดชาร์จที่ใกล้ที่สุดโดย ไม่จำกัดระยะทาง

ฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมค่าแรงติดตั้ง*

*การติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์ สำหรับการเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า ระยะ 15 เมตร และอุปกรณ์ที่กำหนดเท่านั้น พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี สำหรับการติดตั้งครั้งแรก (ไม่รวมแท่นชาร์จ และการดำเนินการที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด) ทั้งนี้หากมีรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้น เช่น งานกรีดฝ้า, งานกรีดผนัง และ งานกรีดพื้น หรือ ในกรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายจากการเดินวงจรไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ขาตั้งแท่นโฮมชาร์จเจอร์

Learn more about Hyundai

รูปภาพ ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ และข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ข้อมูลและภาพประกอบทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่มีอยู่ในเวลาที่จัดทำเอกสาร และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าหลักประจำภูมิภาคของเราหรือติดต่อผู้แทนจำหน่าย