En värld av säkerhet.

Tack vare Hyundai Smart Sense, vårt banbrytande säkerhetssystem, får du beroende på vilken modell du äger tillgång till en rad avancerade säkerhets- och förarassistansfunktioner. Nedan kan du läsa mer om våra innovativa funktioner och ta reda på hur de bidrar till att göra din körning säkrare, enklare och roligare.

Körsäkerhet.

Kollisionsvarning (FCA)


Bromsar automatiskt bilen för att undvika kollision. FCA-systemet ser till att din bil stannar, även om du själv är distraherad. Med hjälp av radar och/eller frontkameran övervakar systemet vägen framför dig och varnar dig om kollisionsrisk med fordon, cyklister eller fotgängare föreligger. Full bromskraft appliceras om du själv inte reagerar i tid.

Grundläggande funktion.

FCA-systemet övervakar vägen framför dig och varnar dig vid kollisionsrisk med fordon, cyklister eller fotgängare – full bromskraft appliceras om du själv inte reagerar i tid.

Vänstersväng vid korsning (FCA-JT)


FCA-systemet ger dig ökad säkerhet vid vänstersväng i korsningar, genom att aktivera nödbromsen om kollisionsrisk med mötande trafik föreligger.

Passera korsning (FCA-JC)

Upptäcker fordon som kommer körande från sidorna i en korsning. Nödbromsen aktiveras
automatiskt om kollisionsrisk detekteras.

Filbyte (FCA-LS)

När du byter fil hjälper FCA-systemet dig automatiskt om det finns risk för kollision med ett mötande fordon i det andra körfältet.

Filbyte med mötande trafik (FCA-LO)

Vid omkörning på tvåfilig väg hjälper FCA-systemet dig automatiskt om det finns risk förkollision med ett mötande fordon.

Aktiv filhållningsassistans (LKA)

Filhållningsassistansen varnar föraren om bilen är på väg ut ur körfältet, och kan aktivt styra emot för att leda tillbaka bilen in i sitt körfält.

Aktivt filkörningssystem (LFA)

När denna är aktiverad, ser den till att bilen håller sig mitt i sitt körfält (i hastigheter mellan 0 till 150 km/h), både på motorväg och i stan.

Aktiv dödvinkelvarnare (BCA)

Dödavinkelvarnaren övervakar området på sidorna bakom bilen. Om ett annat fordon upptäcks visas en visuell varning i sidobackspeglarna och det upplevs ett motstånd i ratten som gör det svårt att lämna körfältet.

Dödavinkelvarnare med filbytesassistent (BCW)

Dödavinkelvarnaren övervakar området på sidorna bakom bilen. Om ett annat fordon upptäcks, indikeras detta genom att en varningslampa tänds på ytterbackspegeln. Om du därefter aktiverar blinkern, hörs en varningssignal.

Säker urstigning (SEA)

Registrerar fordon som kommer körande bakifrån. Sker detta låses dörrarna automatiskt och passagerarna kan kliva ut ur bilen först när fordonet passerat.

Varning för säker urstigning (SEW)

Denna smarta funktion hjälper till att undvika olyckor genom att detektera fordon som närmar sig bakifrån och visar en visuell varning och ytterbackspegeln samt avge en ljudsignal.

Varning för glömda baksätespassagerare (ROA)

ROA registrerar rörelser i baksätet och varnar föraren om dessa när han eller hon lämnar bilen. Därmed glöms ingen passagerare bort, inte ens sovande barn eller husdjur.

Baksätesvarning

Om rörelser registreras i baksätet visas ett meddelande på instrumentpanelen i kombination med en ljudsignal. Ignorerar föraren varningarna och låser fordonet från utsidan, börjar ultraljudssensorer automatiskt att övervaka baksätet i 24 timmar.

ROA sensor

Registrerar sensorn rörelser aktiveras signalhornet och nödljusen blinkar i 25 sekunder. Om bilen är utrustad med Bluelink skickas även en notis till förarens mobila enhet.

ROA radar

Det senaste ROA-systemet använder högupplösta radarsensorer som kan registrera väldigt små rörelser i bröstkorgen och blodflödet hos passagerarna. Systemet kan på så vis skilja på vuxna, spädbarn och husdjur.

Intelligent hastighetsbegränsare (ISLA).

Varnar dig med ljud- och ljussignaler när du överskrider hastighetsgränsen. Dessutom påminner den dig om att ändra den inställda hastigheten för manuell hastighetsbegränsare eller smart farthållare så att den håller sig inom hastighetsgränsen.

Trötthetsvarnare (DAW).

När ett mönster av trötthet eller distraktion identifieras påkallar systemet din uppmärksamhet med ett varnings- och popup-meddelande som föreslår en paus.

Dödavinkelvarnare med bildvisning (BVM)

Låter dig se högra och vänstra sidan av din Hyundai på den centrala pekskärmen. Kameror aktiveras när du sätter i gång bilens blinkers och byter körfält.

Helljusassistans (HBA)

Denna funktion slår av och på helljuset automatiskt. På så sätt har du alltid optimalt ljus i mörker utan att riskera att blända mötande fordon.

Förarassistans.

Adaptiv farthållare (SCC)

Bättre säkerhet och mindre stress. Håller ett inställt avstånd till framförvarande fordon och minskar eller ökar automatiskt hastigheten till en förinställd gräns.

Aktivt filkörningssystem (LFA)

När denna är aktiverad, ser den till att bilen håller sig mitt i sitt körfält i hastigheter mellan 0-150 km/h, både på motorväg och i stan.

Motorvägsassistans (HDA)

Funktionen bibehåller en angiven hastighet och ett angivet avstånd till framförvarande fordon vid körning på motorväg och hjälper till att centrera bilen i körfältet, även i kurvor.

Motorvägsassistans 2 (HDA 2)

Förutom att bibehålla angiven hastighet, avstånd och position i mitten av körfältet, registrerar och reagerar även denna funktion på bilar som kör in i ditt körfält. Funktionen bromsar automatiskt din bil för att snabbt återfå det angivna avståndet.

Motorvägsassistans 2 med hands-on-detektering (HOD)

Funktionen är utrustad med en sensor som registrerar bilens position i körfältet, körfältsbyte, styrning samt om föraren har händerna på eller av ratten. Systemet ändrar styrningen från aktuatorkontroll till styrvinkelkontroll.

Rörelsedetektor (LVDA)

Den här smarta funktionen meddelar föraren med en signal när framförvarande fordon börjar röra på sig igen efter att ha stått stilla, t.ex. vid ett stoppljus eller i en kö.

Parkeringssäkerhet.

Backkamera med dynamiska linjer (RVM)

Underlättar sikten när du parkerar eller backar. På pekskärmen ser du en bild i realtid av vyn bakom bilen plus guidande dynamiska linjer.

Surround view monitor (SVM)

Njut av 360 graders sikt för enklare och säkrare parkering. Fyra högupplösta kameror fram, på sidorna och bak visar omgivningen i realtid.

Parkeringssensor fram och bak (PDW)

Parkera enklare och säkrare med PDW-systemet som genom sina sensorer i främre och bakre stötfångare varnar dig om du står för nära grannbilen, skyltar eller liknande, så att du undgår repor vid parkering.

Varning för korsande trafik vid backning (RCCW)

Med hjälp av radarsensorer monterade bak, minskar risken för kollision med fordon som närmar sig från sidan när man backar ut från ställen där sikten är skymd. RCCW varnar föraren både visuellt och med en ljudsignal.

Varningssystem för korsande trafik bakom bilen (RCCA)

När du backar ut från områden med dålig sikt varnar systemet inte bara om fordon närmar sig från sidan – det ansätter även bromsarna automatiskt.

Autobroms vid backning (PCA-R)

Vid parkering och backing säkerställer PCA-R-systemet att du varnas för fotgängare eller objekt bakom bilen. Systemet aktiverar automatiskt bromsen vid en förestående kollision.

Parkeringsassistans.

Fjärrstyrd parkering (RSPA)

Funktionen låter dig fjärrstyra din bil in och ut ur parkeringsplatser med din Smart Key när du befinner dig utanför bilen. Risken att skada en intillstående bil när du slår upp din dörr är med andra ord ett minne blott. Med standardversionen parkerar du bilen, kliver ur och stänger dörren. Därefter kan du förflytta bilen framåt och bakåt med din Smart Key.

Fjärrstyrd parkering 2 (RSPA 2)

Med den utökade funktionen kan du fjärrstyra din bil in och ut från ett flertal parkeringsplatser med hjälp av din Smart Key, t.ex. parallellt och diagonalt med trottoaren eller vinkelräta positioner.