Vårt engagemang inom hållbarhet

På Hyundai har vi ett stort hållbarhetsengagemang och strävar ständigt efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att bland annat producera fler elektrifierade fordon, ta täten mot en global omställning till vätgasdrivna bilar och driva våra fabriker på ett mer miljövänligt sätt.

Ny teknik minskar utsläppen i verksamheten

Hyundai har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser på våra anläggningar och införa innovativ teknik för att motverka klimatförändringar. Vi investerar i förnybara energianläggningar, så som solcellsanläggningar, samtidigt som vi utvecklar och tillämpar ny teknik som kan leda till minskad energiförbrukning.
 
 1. Barn och hund vid Hyundai IONIQ 5 elbil i natur miljö.

  Reducera utsläppen

  Hyundai strävar kontinuerligt efter att minska utsläppen av växthusgaser i allt vi gör. Vi uppger till exempel koldioxidutsläppsinformation via CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) och kommunicerar även på andra sätt kring klimatförändringar med våra olika intressenter.
 1. 1
 1. Vattendroppar.

  Hantera vattenresurser

  Fabriken i Ulsan planerar att minska sina spillvattenvolymer med 300 ton per dag och föroreningar med två ton per år genom att återvinna spillvatten och förbättra sina avloppsreningsverk. Fabriken i Asan har ett system där allt spillvatten från anläggningen och bostadsområdena återvinns.
 1. 1
 1. Närbild på vattendroppe.

  Minimera spillmaterial

  Fabriken i Ulsan har förbättrat sitt hållbarhetsarbete genom att separera fast förbränt material och öka återvinningsgraden av syntetiskt avfall från 5,6% till 20%, vilket gett en återvinningsgrad på totalt 93%. Framtidsplanen är att bygga en anläggning för naturlig dehydratisering av CWS-färgavfall för att minska avfallsvolymen med cirka 400 ton.
 1. 1
 1. Hyundai har minskat halten av farliga kemikalier med 45 ton.

  Farliga kemikalier

  Vi ersatte natriumnitriten på vår växellådsfabrik samt metanolen, boroxiden och svavelsyran på vår materialanläggning med oreglerade material, vilket minskade vår årsanvändning av farliga kemikalier med 45 ton.
 1. 1

En mer hållbar leveranskedja

Hyundai strävar efter att skapa en mer hållbar leveranskedja inom vår verksamhet. För att främja detta mål har vi ett nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartners för att etablera en säker arbetsmiljö och en företagskultur som leds ansvarsfullt, på både ett socialt och miljömässigt plan.
Hyundai bilar i fabrik

Hantering av växthusgasutsläpp

För att motverka klimatförändringar arbetar vi kontinuerligt med att minska utsläppen av växthusgaser med hjälp av innovativ teknik – både på våra anläggningar och i våra fordon. Vårt huvudfokus på utveckling och försäljning av elbilar, bränslecellsdrivna fordon och elektrifierade drivlinor bidrar även till minskade utsläpp under körning jämfört med fossildrivna bilar.

Förbättring år efter år, anläggning efter anläggning

Vi investerar i förnybara energianläggningar, så som solcellsanläggningar, samtidigt som vi utvecklar och tillämpar ny teknik som kan minska energiförbrukningen. Varje avdelning och anläggning har ett aktivt hållbarhetsengagemang och tillsammans är vårt mål att förbättra oss år efter år, anläggning efter anläggning.
 
 1. Hållbar Hyundai fabrik i Ulsan i Sydkorea.

  Förbättringar på fabriken i Ulsan

  Vi byggde ett solcellsdrivet kraftverk på en existerande parkeringsplats i Ulsan och planerar att uppföra kraftproduktionsanläggningar med en total effekt på 27 MW.
 1. 1
 1. Hållbar tillverkning av bilar på Hyundaifabrik i Asan.

  Förbättringar på fabriken i Asan

  I Asan satsar vi på att minimera utrustningens användning under icke-produktiva timmar och har minskat energiförbrukningen och utsläppen genom att installera högeffektiv utrustning. Vi har även investerat 550 000 EUR i en värmepump i lackeringsverkstaden och har startat ett energisparprogram för att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare.
 1. 1
 1. Hållbar biltillverkning på Jeonju Hyundaifabrik.

  Förbättringar på fabriken i Jeonju

  I Jeonju utvecklar och tillämpar vi tillverkningsmetoder som är utformade för att minimera energianvändningen vid produktionsanläggningen för att minska växthusgasutsläppen. Vi minskade koldioxidutsläpp med totalt 1 039 ton genom att installera högeffektiv utrustning och optimera temperaturen i anläggningen.
 1. 1

Åtgärder på våra europeiska anläggningar

För att bättre kunna tillgodose den europeiska marknadens behov öppnade vi en produktionsanläggning i Turkiet 1997 och en i Tjeckien 2008. Precis som i våra övriga fabriker strävar vi efter att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen. Låt oss ta en snabb titt på några av de åtgärder som vi har genomfört på fabrikerna.
 1. Hyundaifabrik i Tjeckien mindre utsläpp.

  Reducerade utsläpp från fabriken i Tjeckien

  Vi minskade koldioxidutsläppen under produktionsprocessen med 718 ton på vår tjeckiska anläggning genom att reducera gasförbrukningen markant.
 1. 1
 1. Större järnvägstransporter av Hyundaibilar ger mindre utsläpp.

  Ökade järnvägstransporter

  Vi har ökat antalet bilar som exporteras via järnväg med minst 30%. Tågtransporter ger mindre utsläpp än lastbilstransporter och för att underlätta processen byggde vi en ny tågplattform.
 1. 1
 1. Fler gröna ytor vid Hyundais fabriker.

  Odling av fler grönytor

  HMMC planterade 135 träd och 375 buskar runt våra kontor och fabriker, vilket utökade grönytan rejält.
 1. 1
 1. Mindre utsläpp från Hyundaifabriken i Turkiet.

  Reducerade utsläpp från fabriken i Turkiet

  Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) har minskat växthusgasutsläppen genom att förbättra processerna, installera ny energisnål utrustning och högeffektiva växelriktare samt minska användningen av tryckluft.
 1. 1