Oficiálny dovozca vozidiel a príslušenstva značky Hyundai pre Slovenskú republiku:

Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17A
821 04 Bratislava
IČO: 36 858 692
IčDPH:  SK2022647803
Telefón: 02/3217 1100

Kontaktný formulár - Importér

Napíšte svoju otázku, alebo komentár nižšie. Vašu otázku doručíme zodpovednej osobe, ktorá vás bude kontaktovať v čo najkratšom čase.

Vaša otázka alebo komentár

Napíšte v tvare email@email.sk
Napíšte v tvare +421 ...
Napíšte PSČ bez medzery, napr. 12345

Prispôsobenie vašich skúseností s Hyundai

open tooltip
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.
open tooltip

 

Viac informácií o spracúvaní mojich osobných údajov a mojich právach môžem nájsť v Oznámení o ochrane osobných údajov.