Mať všetko stále aktuálne je ľahké.

Využívajte všetky najnovšie funkcie vďaka pravidelným aktualizáciam svojho softvéru Bluelink Map & Infotainment na najnovšiu verziu. Na tejto stránke vám ukážeme tri spôsoby, ako to urobiť: OTA (Over the Air), cez USB alebo s podporou lokálneho predajcu Hyundai.

Bezdrôtová aktualizácia - Over the Air (OTA)

Automatická bezdrôtová aktualizácia (OTA) pre IONIQ 5 a 6.

IONIQ 5 a 6 sú prvé modely Hyundai v Európe, ktoré ponúkajú funkciu OTA. To znamená, že aktualizácie softvéru Bluelink pre mapy a infotainment získavate automaticky na diaľku. Nemusíte ich sťahovať a inštalovať manuálne, ani kvôli nim navštíviť predajcu.
Hyundai display and a smartphone showing the update screen of the Infotainment update portal.

Aktualizujte podľa vlastného uváženia.

Po vypnutí zapaľovania môžete začať so sťahovaním aktualizácií okamžite alebo si naplánovať čas, ktorý vám vyhovuje.
A centre touch screen inside a Hyundai vehicle with the screen showing a software update.

Už žiadne USB disky.

IONIQ 5 automaticky sťahuje nové mapy a softvér infotainmentu, aktualizáciu už nemusíte sťahovať a inštalovať ručne prostredníctvom jednotky USB.
Clearcut of the Hyundai IONIQ 5 and 6.

Dostupné pre IONIQ 5 a 6.

IONIQ 5 a IONIQ 6 ponúkajú funkciu OTA pre aktualizácie softvéru infotainmentu.

Aktualizácie cez USB

Jednoduché aktualizácie prostredníctvom jednotky USB.

Získajte presne to, čo potrebujete pre svoj model. Vytvorili sme portál pre aktualizáciu navigácie Hyundai, aby ste si mohli rýchlo a ľahko stiahnuť najnovšie mapy a softvér infotainmentu a nainštalovať ich do svojho vozidla prostredníctvom jednotky USB. Nižšie sme priložili aj stručný návod, ktorý vám ukáže, ako na to.
The homepage of the Hyundai Navigation Update Portal.

Hyundai Navigation Update Portal.

Na tejto webovej stránke si môžete stiahnuť všetky aktualizácie máp a infotainmentu.

Začíname – stručný sprievodca sťahovaním aktualizácií.

Tento stručný sprievodca vám ukáže, ako nájsť a stiahnuť softvér máp a infotainmentu, ktorý potrebujete pre svoj model. Podrobnejší sprievodca krok za krokom je k dispozícii na portáli Hyundai Navigation Update Portal.

Aktualizácia u predajcu

Nechajte si u lokálneho predajcu Hyundai aktualizovať softvér.

Pri najbližšej návšteve servisu vozidla Hyundai jednoducho požiadajte svojho predajcu o najnovšiu aktualizáciu máp a softvéru infotainmentu.
A woman inside her Hyundai updating the Bluelink map & infotainment software.

Často kladené otázky

Prostredníctvom aktualizácie OTA si môžete stiahnuť a nainštalovať nové mapy a softvér infotainmentu bezdrôtovo - na diaľku.
V súčasnej dobe majú aktualizáciu softvéru máp a infotainmentu k dispozícii modely IONIQ 5 + IONIQ 6.
Nové mapy a softvér sa zvyčajne aktualizujú dvakrát ročne.
OTA aktualizácie sú počas bezplatného obdobia služieb Bluelink bezplatné. Ak chcete používať bezdrôtové aktualizácie aj po skončení bezplatného obdobia, musíte si predĺžiť predplatné služby Bluelink.
Pre stabilnú aktualizáciu vyberte pred stlačením tlačidla „Štart“ pripojený disk USB.

Aktualizácia navigácie by sa mala vykonávať pri naštartovanom motore. Pozor: aktualizácia využíva batériu vozidla. Pred jej spustením sa uistite, že je batéria dostatočne nabitá.

Navigačný systém nemusí fungovať správne, ak bol motor vozidla vypnutý alebo bolo prenosné zariadenie počas aktualizácie vybraté. Ak sa počas aktualizácie naštartuje motor, môže sa na chvíľu prerušiť napájanie systému, čo môže ovplyvniť prenos údajov a integritu súborov.

Aktualizácia navigácie počas voľnobehu môže byť v rozpore s príslušnými dopravnými predpismi. Pred pokračovaním v aktualizácii sa uistite, že sa riadite platnými dopravnými predpismi.

Aktualizácia navigácie by sa mala vykonávať pri naštartovanom motore. Pozor: aktualizácia využíva batériu vozidla. Pred jej spustením sa uistite, že je batéria dostatočne nabitá.

Navigačný systém nemusí fungovať správne, ak bol motor vozidla vypnutý alebo bolo prenosné zariadenie počas aktualizácie vybraté. Ak sa počas aktualizácie naštartuje motor, môže sa na chvíľu prerušiť napájanie systému, čo môže ovplyvniť prenos údajov a integritu súborov.

Aktualizácia navigácie počas voľnobehu môže byť v rozpore s príslušnými dopravnými predpismi. Pred pokračovaním v aktualizácii sa uistite, že sa riadite platnými dopravnými predpismi.