Telefonovanie, navigácia, hudba.

Stlačte tlačidlo na volante a váš Hyundai vykoná vami vyslovené pokyny: zavolá osobe z vášho telefónneho zoznamu, spustí navigáciu do cieľa, prehrá vami zvolenú hudbu, ktorú chcete počúvať.

message message message
 1. Screenshot of the Hyundai Navigation System with Connected Routing.

  Povedzte vozidlu Hyundai, kam ísť.

  Navigovanie na špeciálnu adresu, vyhľadávanie zaujímavých a obľúbených miest či výber z predchádzajúcich cieľov. Cieľ môžete zadať aj povelmi „domov” či „práca”. Povedzte systému, keď treba spustiť, zastaviť či pokračovať v navigácii a spýtajte sa, aká vzdialenosť a koľko času ešte zostáva do cieľa.

 1. 1
message message message
 1. Woman sitting in the driver seat of her parked Hyundai i 30 Fastback, looking in the mirror on her visor.

  Zavolajte osobám z vášho zoznamu.

  Pripojte váš telefón cez Bluetooth, synchronizujte si kontakty a zavolajte komukoľvek zo zoznamu podľa mena (a miesta ako „domov” či „práca”). Telefónne číslo môžete vytočiť aj povelom „vytoč” a diktovaním číslic.

 1. 1
message message message
 1. Man in the passenger seat of his Hyundai i30 Fastback, seen through the open sunroof.
  1

  Otvoriť, zatvoriť, vykúriť, schladiť.

  Povedzte vozidlu, aby otvorilo okná alebo veko batožinového priestoru, schladilo či zohrialo vzduch, spustilo vyhrievanie sedadiel či volantu, prípadne rozmrazilo zadné okno a vonkajšie spätné zrkadlá. Hlasové ovládanie vozidla je dostupné pre vybrané modely Hyundai od jesene 2020 počnúc modelom i20.

 1. 1
message message message
 1. A woman sitting behind the wheel of her Hyundai KONA, looking very relaxed.

  Prehrajte si rádio, USB, Bluetooth.

  Povedzte vozidlu, ktorý zdroj hudby má spustiť. A pre médiá pripojené cez USB môžete využiť aj povely ako mix, zopakovať, prehrať či pauza.

 1. 1

Ako spustíte hlasové ovládanie vo svojom vozidle.

message message message
 1. Icon of a person talking.

  Stlačte tlačidlo na volante.

  Rýchlo stlačte a pustite tlačidlo.

 2. Icon of a microphone.

  Povedzte, čo má Hyundai spraviť.

  „Zavolaj”, „Prehraj” alebo „Nájdi”: Nižšie nájdete kompletný zoznam ovládacích povelov.

 3. Checkmark icon.

  Užite si jazdu.

  Môžete sa plne sústrediť na cestu a už sa nemusíte nikam pozerať, ani sa dotýkať žiadnych ovládačov.

  Váš Hyundai ovládate vlastným hlasom.

  Existujú Prvotné povely a Druhotné povely: Prvotné povely sa dajú použiť hneď po stlačení tlačidla na volante. Druhotné povely sa dajú vysloviť iba v určitom kontexte. Napríklad môžete povedať „Hudba”, po spustení hlasového ovládania, no „Prehraj”, funguje až po vyslovení povelu „Hudba”.

  Telefón musí byť pripojený cez Bluetooth.

  Na vytočenie kontaktov si treba stiahnuť telefónny zoznam (dá sa stiahnuť až do 5 000 kontaktov).

  Stiahnutie kompletného telefónneho zoznamu môže zabrať istý čas. Ten závisí od jeho veľkosti.

  Všetky telefonické povely sú prvotné, to znamená, že sú dostupné ihneď po aktivovaní hlasového ovládania na volante.

  Zavolaj

  Na obrazovke sa zobrazia stiahnuté kontakty. Na zavolanie kontaktu treba nahlas vysloviť meno volaného.

  Zavolaj <Meno>

  Môžete zavolať priamo akémukoľvek kontaktu zo stiahnutého telefónneho zoznamu. Napríklad: „Zavolaj Jozef Slovák”.

  Zavolaj <Meno> na mobil/do práce/domov/iné

  Ak máte pri jednom kontakte uložených viac telefónnych čísel, môžete určiť, ktoré chcete vytočiť. Napríklad: „Zavolaj Jozef Slovák práca” alebo „Zavolaj Mária Slováková domov”.

  Vytoč číslo

  Tento povel zobrazí obrazovku s telefónnymi číslami a počká, kým poviete, aké číslo treba vytočiť. 

  Vytoč <Telefónne číslo>

  Môžete aj priamo povedať číslo, ktoré chcete vytočiť. Napríklad: „Zavolaj jeden dva tri štyri päť šesť sedem osem deväť nula”

  Zmeň Bluetooth zariadenie

  Vyslovte tento povel a pripojte iný telefón. Zobrazí sa obrazovka s Bluetooth pripojeniami.

  Pre dosiahnutie rýchlejších výsledkov vyhľadávania sa vyhľadáva najprv v štáte či v regióne, v ktorom sa práve nachádzate. Ak chcete vyhľadávať lokality v inom štáte, povedzte najprv názov štátu/regiónu a až následne adresu.

  Nájdi adresu

  Pre vyhľadanie a navádzanie na adresu, vyslovte „Mesto > Ulica > Číslo domu” (v tomto poradí, okrem krajiny). Napríklad „Bratislava, Galvániho, 17 (jedna sedem)”. Výsledok sa nastaví ako cieľ navigácie.

  Nájdi zaujímavé miesto

  Nájdi najbližšie zaujímavé miesto. Po vyslovení tohto povelu sledujte presné inštrukcie a nájdete presné miesto.

  Nájdi <Kategória>

  Nájde všetky zhody v kategórii a zoradí ich podľa vzdialenosti od vášho aktuálneho miesta. Zoznam všetkých dostupných kategórií nájdete v Návode na používanie.

  Mapa

  Vyznačí vašu aktuálnu polohu na mape navigácie.

  Predchádzajúce ciele

  Zobrazí zoznam predchádzajúcich cieľov, do ktorých sa môžete vrátiť vyslovením čísla na zozname.

  Dopravné informácie

  Zobrazí obrazovku s dopravnými informáciami.

  Choď domov/do práce

  Nastavte si medzi ciele váš domov či prácu. V navigácii musia byť nastavené ich presné adresy.

  Vypnúť/zapnúť hlasové navádzanie

  Zapnite alebo vypnite hlasové navádzanie.

  Maximálne/minimálne priblíženie

  Priblížte si alebo oddiaľte zobrazenie navigačnej mapy.

  Zastaviť/pokračovať v navigácii

  Prerušte alebo pokračujte v navádzaní (dostupné, iba ak bol nastavený cieľ).

  Zrušiť navádzanie

  Opustí navigáciu a zruší nastavený cieľ.

  Pripomenúť čas a vzdialenosť

  Oznámi vám zostávajúcu vzdialenosť a očakávaný príchod do cieľa.

  Možnosti navádzania

  Spustite navádzanie do cieľa nanovo. Potom si môžete zvoliť „rýchlu” alebo „krátku” trasu.

  Prehľad trasy

  Zobrazí mapu s prehľadom celej trasy.

  Vypni/zapni klimatizáciu

  Zapne alebo vypne klimatizáciu. Toto je prvotný povel, ktorý vám umožní pokračovať s druhotnými povelmi nižšie.

  Zakúr/schlaď

  Zvýšenie alebo zníženie nastavenej teploty.

  Ventilátor pridať/ubrať

  Zvýšenie alebo zníženie otáčok ventilátora.

  Nastav ventilátor/vzduch na palubnú dosku/čelné sklo/nohy/čelné sklo a nohy

  Nasmeruje ventilátor alebo klimatizáciu vami zvoleným smerom.

  Otvor/zatvor <miesto> okno

  Otvorí alebo zatvorí okno vodiča, spolujazdca alebo zadné okná. Prípadne povedzte <všetky> na otvorenie či zatvorenie všetkých okien.

  Otvor/zatvor batožinový priestor

  Otvorí alebo zatvorí batožinový priestor bez toho, aby ste sa museli čohokoľvek dotýkať.

  Vypni/zapni vyhrievanie volantu

  Vypne alebo zapne vyhrievanie venca volantu.

  Vypni/zapni vyhrievanie sedadla

  Vypne alebo zapne vyhrievanie sedadla. Môžete určiť „vyhrievanie sedadla vodiča” alebo „vyhrievanie zadných sedadiel”.

  Úroveň vyhrievania/vetrania sedadla vodiča <1 — 3>

  Nastaví úroveň vyhrievania či vetrania.

  Vypni/zapni rozmrazovanie zadného okna/vonkajších spätných zrkadiel

  Vypne alebo zapne rozmrazovanie.

   

  * Funkcie ovládania vozidla nie sú dostupné pre všetky modely Hyundai a môžu sa medzi jednotlivými modelmi líšiť. Bližšie informácie vám poskytne váš miestny predajca.

  Rádio

  Spustí rádio na poslednej vybranej stanici.

  DAB/FM

  Prepne na DAB (ak je vo výbave)/FM rádio.

  AM

  Prepne na AM rádio.

  Hudba

  Pokračuje v prehrávaní posledného aktívneho zdroja.

  USB

  Prehrá hudobný súbor z USB zariadenia, ktoré je práve pripojené.

  Bluetooth audio

  Prehrá hudobný súbor zo zariadenia, ktoré je práve pripojené cez Bluetooth.

  USB hudba

  Prehrá hudobný súbor z USB zariadenia, ktoré je práve pripojené vpredu.

  Pomoc

  Otvorí obrazovku s pomocníkom pre hlasové ovládanie. Zobrazia sa všetky dostupné povely.

  Áno/Nie

  Pri spustenom hlasovom ovládaní sa tieto povely používajú ako odpoveď na potvrdenie povelu.

  Riadok 1 ~ 4 (Jedna — Štyri)

  Keď neviete vybrať presné meno, napríklad medzi poslednými volaniami, môžete namiesto toho povedať číslo riadka.

  Ďalšie/Predchádzajúce

  Ak sa zobrazí viac ako päť výsledkov, môžete sa presúvať na predchádzajúcu alebo ďalšiu stránku.

  Manuálne zadávanie

  Vyžiada manuálne vyhľadávanie, ak nechcete vyhľadávať hlasovými povelmi. Týmto povelom sa ukončí hlasové ovládanie.

  Návrat

  Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

  Koniec

  Ukončí hlasové ovládanie.

  V prípade potreby pomoci pre zákazníkov využívajúcich aplikáciu Bluelink sme vytvorili podporný team, ktorý zodpovie Vaše otázky na adrese bluelink@hyundai-europe.com (aj v slovenskom jazyku).

  Spoznajte všetky možnosti konektivity Bluelink.