Ubezpieczenia komunikacyjne

Wspólnie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. oraz PZU S.A., dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety ubezpieczeń, zapewniające szeroki zakres ochrony.

Atrakcyjne ubezpieczenie, pewność i profesjonalizm.

W ramach oferty proponujemy roczny pakiet ubezpieczeniowy w bardzo atrakcyjnej cenie. Niezależnie od posiadanych zniżek, które są dostępne w standardowej ofercie Autoryzowanych Dealerów Hyundai, możesz skorzystać z promocyjnego ubezpieczenia.

Pakiet ubezpieczeń oferowany jest we współpracy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Naszym partnerem jest PZU S.A. i STU ERGO Hestia S.A. Szczegóły oferty, ogólne warunki ubezpieczenia oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.

 

Kompleksowa ochrona:

 • ubezpieczenie OC komunikacyjne,
 • ubezpieczenie Auto Casco - szeroki zakres ochrony od wszystkich ryzyk (wyłączenia wskazane w OWU PZU) - wariant serwisowy gwarantuje bezgotówkowe rozliczenie szkody na oryginalnych częściach, stała wartość pojazdu w całym okresie ubezpieczenia oraz niepomniejszanie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
 • ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów – suma ubezpieczenia 10.000 PLN,
 • ubezpieczenie Zielonej Karty – ubezpieczenie OC komunikacyjne po za Unią Europejską,
 • ubezpieczenie Assistance - PZU Auto Pomoc w wariancie Super z franszyzą 20 km / Hestia Car Assistance w wariancie Premium,
 • ochrona na terytorium całej Europy,
 • brak udziałów własnych dla posiadaczy pojazdów poniżej 26 roku życia,
 • ubezpieczeniem mogą być także objęte pojazdy w leasingu,
 • ubezpieczenia dostępne dla użytkowników samochodów nowych i używanych nawet powyżej 10 roku eksploatacji.

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie, które chroni klienta przed stratą finansową spowodowaną spadkiem wartości pojazdu przy szkodzie całkowitej pojazdu (całkowite zniszczenie, kradzież) i jest dostępne w leasingu. GAP służy niwelowaniu straty wartości auta przy wypłacie szkody całkowitej, GAP uzupełnia świadczenie z OC/AC po to, aby móc szybko sfinansować kolejne auto, co ma to szczególne znaczenie w przypadku auta kupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Z odszkodowania GAP możesz spłacić zobowiązanie finansowe w ramach umowy leasingu, sfinansować nowe auto oraz pokryć koszty rejestracji nowego auta.

Hyundai Finance udostępnia możliwość skorzystania z ubezpieczenia GAP  u autoryzowanych dealerów Hyundai. Ubezpieczenie GAP jest produktem  dostarczanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

 

Zakres oferty:

 • Samochody nowe i używane do masy całkowitej 3,5 tony 
 • Samochody objęte pakietem ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC i posiadające ważne badania techniczne
 • Pojazdy w wieku max. 5 lat w dniu zawarcia ubezpieczenia
 • Istnieje możliwość ubezpieczenia na okres krótszy niż okres trwania leasingu
 • Składka pobierana jest jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia i jest rozłożona na okres trwania leasingu
 • Składka wyliczona jest od kwoty netto, brutto lub netto + 50% VAT