HYUNDAI MOTOR POLAND sp. z o.o. („Hyundai”), w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych jako ich administrator traktuje kwestie związane z Państwa prywatnością priorytetowo.
Z tego względu pragniemy wyjaśnić Państwu w jaki sposób będą przetwarzane dane przez Państwa udostępniane. W szczególności naszym nadrzędnym celem jest, aby Państwa dane były przetwarzane w zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Niniejsza Informacja o prywatności ma zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług bezpośrednio przez HMP jak i za pośrednictwem Autoryzowanego Dealera Hyundai.

2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być przypisane do konkretnej i indywidualnie oznaczonej osoby – np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VIN czy numer rejestracyjny pojazdu. Podanie przez Państwa tych danych jest zupełnie dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku ich podawania. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych może być jednak brak możliwości świadczenia dla Państwa usług lub sprzedaży produktów Hyundai.

3. W trakcie korzystania z naszych usług lub w związku z zakupem naszych produktów, Państwa dane będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • świadczenie zamówionych przez Państwa usług,
 • obsługa sprzedaży zakupionych produktów,
 • komunikacja z Państwem, w tym przez nasze Centrum Obsługi Klienta oraz Salon Online, w zakresie świadczonych usług i dotycząca zakupionych produktów,
 • dostęp do usług serwisowych i usług wsparcia świadczonych przez Hyundai za pośrednictwem Autoryzowanych Dealerów,
 • badania i rozwój naszych produktów i usług – w szczególności w zakresie rozwoju technicznego i bezpieczeństwa,
 • analiza statystyczna na wewnętrzne potrzeby Hyundai,
 • w celu realizacji nałożonych przepisami prawa obowiązków sprawozdawczych Hyundai oraz podmiotów z grupy Hyundai, w tym w szczególności w zakresie raportowania związanego z ochroną środowiska do instytucji europejskich.

Przetwarzanie w powyżej opisanych celach wynika z niezbędności przetwarzania do wykonania umów, których Państwo są stroną lub jest uzasadnione interesem Hyundai Motor Poland jako administratora tych danych, przy czym w takim przypadku mają Państwo prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu ze względu na Państwa indywidualną sytuację.

4.  Dane osobowe są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą usunięte po ich spełnieniu lub po okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a także z wewnętrznej polityki.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Autoryzowanym Dealerom Hyundai oraz Autoryzowanym Stacjom Obsługi – w zakresie świadczenia dla Państwa usług i produktów i nie będą przekazywane innym stronom trzecim, chyba, że okaże się to niezbędne do świadczenia usług lub dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich. Informujemy ponadto, że celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zlecamy niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach – np. dostawcom usług technicznych, Centrum Obsługi Klienta, agencjom marketingowym, agencjom badawczym (gdy ma to zastosowanie), podmiotom należącym do Grupy Hyundai itp. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być w powyższych celach również przekazywane lub udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej, w tym w szczególności do Korei Południowej, co do której Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. W każdym przypadku zapewniamy, że przekazywanie Państwa danych odbywa się wyłącznie z niezbędnym zakresie w oparciu o odpowiednie instrumenty prawne – np. standardowe klauzule umowna lub wiążące reguły korporacyjne i daje niezbędne gwarancje bezpieczeństwa i poufności. Takie przekazywanie dotyczy przede wszystkim świadczenia usług serwisowych samochodów Hyundai. W przypadku zarówno przekazywania jak i powierzania Państwa danych podmiotom trzecim w naszym imieniu zawsze upewniamy się, że podmioty takie spełniają wymogi przepisów i naszych wewnętrznych polityk bezpieczeństwa. Państwa dane mogą być również przekazywane odpowiednim władzom w przypadku gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie.

6.  Platforma H-Live.

- Hyundai Assistant
Obsługujemy "Asystenta Hyundai", aby zapewnić natychmiastowe odpowiedzi na pytania użytkowników związane z produktami i usługami Hyundai.
Podczas interakcji z nami za pośrednictwem czatu Hyundai Assistant, my (i strony trzecie, z którymi współpracujemy - Wondermove Inc., spółka zorganizowana i istniejąca zgodnie z prawem Republiki Korei, z główną siedzibą pod adresem 2F, 104 Nonhyun-ro 27gil, Seocho-gu. Seoul, Republika Korei) możemy automatycznie zbierać następujące informacje z przeglądarki lub urządzenia użytkownika:

 • Adres IP
 • Adres URL żądanej strony internetowej
 • data i godzina żądaniad
 • dane śledzenia sieci. 

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Będziemy również gromadzić i przechowywać dziennik czatu, który zawiera dane wprowadzone bezpośrednio przez użytkownika.

Zebrane informacje wykorzystujemy w następujących celach i na odpowiednich podstawach prawnych. Wykorzystujemy te informacje w celu oferowania spersonalizowanych odpowiedzi i udzielania pomocy w przypadku zapytań użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest nasz uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po zakończeniu sesji, a w każdym razie nie później niż jeden dzień po jej zamknięciu.

Musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika (takie jak adres IP i dziennik czatu) w celu zapewnienia jakości i zarządzania niewłaściwym zachowaniem użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest nasz uzasadniony interes polegający na pomaganiu operatorom czatu w zarządzaniu sytuacjami, w których mogą być narażeni na niedopuszczalne zachowanie użytkowników czatu. Przetwarzamy dane użytkownika również w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na monitorowaniu jakości funkcji platformy. Dane użytkownika będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia sesji.

- Hyundai Live Consultation
Gdy użytkownik prosi o konsultację na żywo, możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

 • Powitanie
 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Zgoda marketingowa
 • Wybór dealera
 • Wybór modelu
 • Czas złożenia wniosku
 • Informacje ujawnione przez osoby, których dane dotyczą, w odniesieniu do prośby o konsultację na żywo
 • Dane śledzenia sieci (dodatkowe pliki cookies)
 • Dane geolokalizacyjne IP
 • Dane dotyczące konsultacji

Operacje przetwarzania danych osobowych przeprowadzane w tym kontekście są niezbędne do następujących celów.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu zaplanowania i przeprowadzenia konsultacji na żywo między użytkownikiem a naszymi dealerami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiadaniu na żądania użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzamy również dane osobowe użytkowników (dane dotyczące konsultacji) w celu zarządzania jakością. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na upewnieniu się, że nasza platforma spełnia oczekiwania użytkowników. Dane te zostaną usunięte po 6 miesiącach od ich zebrania.

Będziemy przetwarzać dane geolokalizacyjne IP użytkownika wyłącznie za jego zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane te będą usuwane po zakończeniu każdej sesji internetowej.

Jeśli chodzi o inne kategorie danych osobowych, będziemy je przechowywać od dnia dodania przez okres 6 miesięcy.

Podczas korzystania z wyżej wymienionych funkcji dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane określonym powiązanym podmiotom prywatnym oraz dostawcom zewnętrznym jako podmiotom przetwarzającym dane (dostawcom technologii informatycznych, hostingu i zarządzania witryną, usług tworzenia kopii zapasowych danych, bezpieczeństwa i przechowywania).

Te podmioty przetwarzające dane podlegają umownie lub organizacyjnie temu samemu poziomowi wymogów bezpieczeństwa co Hyundai Motor Poland sp. z o.o. Państwa dane będą udostępniane również naszym Autoryzowanym Dealerom Hyundai oraz Autoryzowanym Stacjom Obsługi Hyundai. W rezultacie dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza kraj, w którym użytkownik się znajduje. W przypadku przekazania danych poza UE/EOG lub do jurysdykcji nieposiadających decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, podejmiemy uzasadnione środki w celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych i poinformujemy użytkownika oddzielnie w zakresie, w jakim jest to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem.

7.  Marketing i komunikacja spersonalizowana.
Chcielibyśmy pozostać z Państwem w kontakcie i zaoferować Państwu możliwość spersonalizowania doświadczeń z Hyundai Motor Poland sp. z o.o. Gdy subskrybują Państwo otrzymywanie spersonalizowanej komunikacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach objętych zakresem udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO):

- Od czasu do czasu będziemy wysyłać Państwu informacje o produktach i usługach Hyundai, ofertach i wydarzeniach, a także zaproszenia do udziału w badaniach rynkowych i ankietach, które mogą go zainteresować, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu i komunikatorów (komunikacja marketingowa).

- Od czasu do czasu będziemy wysyłać do Państwa za pośrednictwem preferowanych kanałów (e-mail, poczta, telefon i/lub komunikatory) wysoce adekwatną i spersonalizowaną na temat produktów i usług Hyundai, ofert i wydarzeń, a także zaproszenia do udziału w badaniach rynkowych i ankietach, która jest oparta na Państwa preferencjach i zachowaniach, a także korzystaniu przez Państwa z produktów i usług Hyundai (komunikacja spersonalizowana).

- W tym celu utworzymy indywidualny profil klienta, aby wysyłać mu odpowiednią i spersonalizowaną komunikację. Należy pamiętać, że w celu spersonalizowania komunikacji możemy stosować procedury analizy preferencji i zainteresowań użytkownika, a także korzystania przez nich z naszych produktów i usług. Więcej informacji można znaleźć w zakładce: „Profilowanie w celu optymalizacji i personalizacji naszych działań marketingowych”.

Możemy przekazywać indywidualny profil klienta określonym podmiotom z grupy Hyundai – Hyundai Motor Europe GmbH lub Hyundai AutoEver Europe GmbH oraz autoryzowanej sieci sprzedawców i warsztatów Hyundai (wybranemu preferowanemu Autoryzowanemu Dealerowi Hyundai lub Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai), którzy wykorzystują Państwa dane osobowe do tych samych celów i mogą wysyłać Państwu spersonalizowaną komunikację.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, gromadzimy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: Dane kontaktowe i dane identyfikacyjne użytkownika, historia klienta, informacje o korzystaniu z naszej aplikacji/strony internetowej/mediów społecznościowych oraz dane dotyczące użytkowania pojazdu.

Będziemy wysyłać użytkownikowi wiadomości tylko wtedy gdy wyrazi on na to wyraźnie zgodę.

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych, może w dowolnym momencie bezpłatnie zmienić swoje preferencje lub wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z linku "Anuluj subskrypcję" zawartego w każdej wiadomości lub za pośrednictwem centrum zarządzania zgodą i preferencjami na naszej stronie internetowej.

8. Profilowanie w celu optymalizacji i personalizacji naszych działań marketingowych.
Aby zoptymalizować nasze działania marketingowe i spersonalizować komunikację, możemy korzystać z procedur i systemów analizy danych i segmentacji. Poniżej przedstawiamy istotne informacje na temat logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania.

W powyższych celach stworzymy ujednolicony profil klienta jako podstawę naszych działań marketingowych, w szczególności w celu pomiaru i zrozumienia skuteczności naszych reklam i komunikacji, a także w celu zapewnienia użytkownikowi wysoce trafnej komunikacji na temat naszych produktów i usług dostosowanych do jego potrzeb. Aby utworzyć taki profil klienta, łączymy preferencje i zainteresowania użytkownika z informacjami pochodzącymi z korzystania przez niego z naszych produktów i usług, takimi jak historia serwisowa i interakcje z naszym autoryzowanym dealerem i siecią serwisową, interakcje z kampaniami marketingowymi online i CRM, zachowanie użytkownika w Internecie oraz korzystanie z witryny internetowej i aplikacji i/lub dane pojazdu.

Po ujednoliceniu danych użytkownika w celu uzyskania pełnego profilu klienta, wykorzystamy te dane w naszych systemach do przeprowadzenia predykcyjnej oceny punktowej z uwzględnieniem uznanych naukowo procedur matematycznych i statystycznych. Scoring predykcyjny to wykorzystanie danych, algorytmów i technik uczenia maszynowego w celu przypisania wyników do różnych segmentów na podstawie danych. Segmenty te pomagają nam łatwo wizualizować kluczowe atrybuty i zachowania, które napędzają nasze działania marketingowe.

Gdy profil klienta jest dedykowany określonym segmentom klientów, możemy kontrolować rodzaj, treść i częstotliwość naszych działań marketingowych, aby zapewnić, że użytkownik otrzyma komunikację, która jest dla niego bardzo istotna.

Znaczenie i skutki naszej analizy danych i segmentacji są ograniczone do tworzenia grup docelowych dla naszych działań marketingowych. Może to skutkować otrzymywaniem lub nieotrzymywaniem określonej komunikacji w przeciwieństwie do innych klientów.

9. Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać udzielone zgody ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez informację przekazaną do Państwa Autoryzowanego Dealera Hyundai, Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai lub do Hyundai za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych lub centrum preferencji.

10. Zarządzanie zgodami i centrum preferencji (Hyundai Account).
Za pośrednictwem naszego Centrum zarządzania zgodami i preferencjami zapewniamy Państwu możliwość uzyskania dostępu i zarządzania istniejącymi zgodami na śledzenie za pomocą plików cookie i podobnych technologii, a także na marketing i/lub spersonalizowaną komunikację. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę i zarządzać nią w dowolnym momencie za pośrednictwem Centrum zarządzania zgodami i preferencjami.

W związku z tym gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników: Imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikatory użytkownika w naszych systemach, a także ustawienia i preferencje dotyczące zgody.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu gromadzenia, zarządzania i bezpiecznego dokumentowania statusu udzielonych i/lub wycofanych przez Ciebie zgód. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w powyższych celach.

Korzystamy z centrum zarządzania zgodami i preferencjami dostawcy usług OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309 . Więcej informacji można znaleźć w Informacji o ochronie prywatności OneTrust pod następującym linkiem.

Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach grupy Hyundai, oraz że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody (np. gdy są Państwo klientem Hyundai i Państwa dane przetwarzane są w związku z zawartą umową sprzedaży samochodu lub wykonywaniem gwarancji).

11. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu bez żadnych kosztów informację o zbieranych przez nas danych osobowych (prawo dostępu do danych). Oprócz prawa dostępu do danych przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz żądania sprostowania Państwa danych jeśli stwierdzą Państwo ich niedokładność. Mają Państwo również prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania odpowiednim organom. Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających dłuższego przetwarzania usunięcie danych okaże się nie możliwe, zapewnimy aby Państwa dane nie były na bieżąco używane. W zakresie powyższych żądań mogą Państwo zgłaszać je pisemnie do Autoryzowanego Dealera Hyundai, Autoryzowanej Stacji Obsługi lub do Hyundai Motor Poland sp. z o.o., za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych. Lista Autoryzowanych Dealerów Hyundai oraz Autoryzowanych Stacji Obsługi Hyundai dostępna jest na stronie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:

Pisemnie na nasz adres:
Hyundai Motor Poland
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Za pomocą formularza kontaktowego.

Telefonicznie:
0 800 444 000 (połączenie bezpłatne)
+48 22 444 00 00 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
Godziny funkcjonowania:
pon-pt: 9:00-20:00
sob: 9:00-14:00

Bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych HMP:
Marta Solarska
e-mail: hyundai.dpo@wlaw.pl 

Hyundai Motor Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000067315, NIP: 5210335531, REGON: 010372343.