Etyczna i uczciwa firma

Działanie zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalizmu i uczciwości ma dla Hyundai Motor Poland sp. z o.o., należącej do rodziny Hyundai, ogromne znaczenie. Dlatego jesteśmy częścią Europejskiego Systemu Zarządzania Zgodnością Hyundai, którego filarami są:

1.      Poświęcenie

Poświęcamy niezbędny czas i zasoby, aby promować wśród naszych pracowników poszanowanie obowiązującego prawa i wewnętrznych zasad, którymi kieruje się marka Hyundai.

Hyundai Motor Poland sp. z o.o. posiada zespół ds. zgodności, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: compliance@hyundai.pl

2.      Szerzenie świadomości

Upewniamy się, że pracownicy wiedzą i rozumieją, jak prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym prawem i wartościami, którymi kieruje się marka Hyundai. Hyundai Motor Poland sp. z o.o. i pracownicy firmy działają w oparciu o  Europejski Kodeks Postępowania, który odzwierciedla kluczowe zobowiązania prawne i standardy etyczne naszej firmy i marki Hyundai. Kodeks postępowania uzupełniają szczegółowe zasady i wytyczne dotyczące obszarów, które mają duże znaczenie dla naszej firmy, a które obejmują transparentność biznesową, uczciwą konkurencję, czy innowacyjność dla dbałości o ochronę środowiska, która przejawia się przede wszystkim w pracach nad osiągnięciem neutralności węglowej marki do 2045 roku.

Zapewniamy naszym menedżerom i pracownikom regularne szkolenia, które pomagają im unikać nielegalnych i/lub nieetycznych praktyk oraz podejmować właściwe, zgodne z prawem decyzje.

3.      Zarządanie ryzykiem

Nasz zespół ds. zgodności monitoruje codzienną działalność firmy, aby identyfikować ryzyka, na które narażona jest nasza firma. Wdrażane regularnie w Hyundai Motor Poland sp. z o.o. procedury – zarówno wewnętrznie, jak i w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Zgodnością - mają na celu ograniczanie tych ryzyk i zapewnienie nieustannej zgodności z przepisami prawa i naszymi etycznymi zobowiązaniami na każdym etapie działalności naszej firmy.

4.      Kultura Speak Up - zgłaszaj swoje wątpliwości

Wczesne wykrywanie możliwych naruszeń obowiązującego prawa lub naszego Kodeksu Postępowania jest dla nas kluczowe dla podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim czasie. Dlatego promujemy kulturę Speak Up i zachęcamy naszych pracowników oraz partnerów biznesowych, aby poinformowali nas, jeśli dowiedzą się lub podejrzewają, że doszło do niewłaściwego postępowania, czy też naruszenia prawa, Europejskiego Kodeksu Postępowania lub naszych polityk.  

Można to zgłosić za pośrednictwem naszej Platformy zgłaszania nieprawidłowości, dostępnej pod następującym adresem:  https://hyundai.gan-compliance.com/caseReport 
Platforma gwarantuje pełną poufność i możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo. Po otrzymaniu zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w Hyundai Motor Poland sp. z o.o. wewnętrznymi procedurami, przeprowadzimy w sposób rzetelny i uczciwy postępowanie wyjaśniające.