Ubezpieczenie od utraty stałych źródeł dochodów.

Ubezpieczenie, które chroni klienta przed trudnościami ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytu lub leasingu spowodowanych utratą stałych źródeł dochodów, hospitalizacją lub utratą życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Utrata stałych źródeł dochodów: rozwiązanie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub zamknięcie działalności gospodarczej
 • Hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Utrata życia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Składka pobierana jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności, najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony. 

Ubezpieczenie od utraty stałych źródeł dochodów jest produktem dostarczanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie.

Hyundai Finance udostępnia możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Ubezpieczenie, które chroni klienta przed trudnościami ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki lub leasingu spowodowanych chorobą lub utratą życia i pomaga spłacić zobowiązanie finansowe w ramach umowy finansowania.

Zakres oferty:

 • Dostępne są trzy pakiety ubezpieczeń:
  - pakiet PODSTAWOWY (utrata życia)
  - pakiet ROZSZERZONY (utrata życia i poważne zachorowanie)
  - pakiet MAKSYMALNY (utrata życia, utrata życia NNW, poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy)
 • Ochrona trwa do 75 roku życia ubezpieczonego
 • Składka pobierana jest jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia i jest rozłożona na okres trwania umowy finansowania.

Zobacz także:

Kliknij, aby odtworzyć Kliknij, aby odtworzyć Wróć do początku
 1. 1
 2. 2
 3. 3