Niniejsza Polityka Cookies ("Polityka") obowiązuje dla strony internetowej www.hyundai.pl i www.hyundai.com/pl/, które są prowadzone i udostępniane przez Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa („HMP”).

Informacje pochodzące z plików cookies zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą przez wykorzystywane przez HMP wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce oraz Polityce Prywatności. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób HMP wykorzystuje pozyskane dane z plików cookies, do jakich celów są one wykorzystywane oraz komu są one udostępniane.

W celu zmiany zmiany ustawień cookies, przejdź na stronę hyundai.com/.pl zakładki 'Ustawienia cookies'.

 

1. Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Głównym celem plików cookies jest przyspieszenie dostępu użytkowników do wybranych usług. Ponadto pliki cookies umożliwiają dostosowanie usług oferowanych przez stronę internetową, umożliwiając dostarczanie interesujących lub potencjalnie interesujących informacji użytkownikom w zależności od sposobu korzystania przez nich z usług. HMP używa plików cookies w celu zrozumienia, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej www.hyundai.pl i www.hyundai.com/pl/ oraz w celu poprawy Państwa doświadczeń. Cookies to pliki tekstowe i numeryczne, które są przechowywane na Państwa komputerze. Po zakończeniu sesji i zamknięciu przeglądarki wiele plików tekstowych jest usuwanych, są to tak zwane "cookies sesji". Przechowywane są również tak zwane "trwałe pliki cookies", które pozwalają rozpoznać użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

 

2. Przetwarzane pliki cookies

HMP przetwarza pliki cookies w różnym zakresie, w zależności od ich przeznaczenia:

 • Pliki cookies: Bezwzględnie konieczne
  Są to pliki cookie niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć
  w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania użytkownika, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub ostrzegała o nich, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

 • Pliki cookies wydajnościowe:
  Są to pliki cookie umożliwiające nam zliczanie odwiedzin i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
 • Pliki cookies funkcjonalne:
  Są to pliki cookies umożliwiające witrynie zapewnienie ulepszonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo.aczenia:
 • Pliki cookies ukierunkowane:
  Są to pliki cookie, które mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, będzie otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy.
 • Pliki cookies mediów społecznościowych:
  Są to pliki cookie, które są ustawiane przez szereg usług mediów społecznościowych, które dodaliśmy do witryny, aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie naszych treści znajomym i sieciom. Umożliwiają one śledzenie przeglądarki użytkownika w innych witrynach i tworzenie profilu jego zainteresowań. Może to mieć wpływ na treści i komunikaty wyświetlane w innych odwiedzanych witrynach. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z tych narzędzi udostępniania.

Nie wszystkie zbierane przez HMP dane plików cookies będą danymi osobowymi. Jeżeli jednak dane te pozwolą na dostateczną identyfikację użytkownika, aby nadać im znaczenie danych osobowych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit.b), lit f) lub a)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Pliki cookies gromadzone są w sposób automatyczny. HMP wykorzystuje informacje techniczne w celu usprawnienia systemów, zwiększenia wygody korzystania ze stron lub zapewnienia jej bezpieczeństwa. Dane z plików cookies są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania stron lub w zakresie uzasadnionego interesu HMP. HMP będzie mogło zbierać inne dane osobowe tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody.

Dane z plików cookies jak i dane osobowe będą automatycznie usuwane po spełnieniu celów, dla których zostaną zebrane lub po cofnięciu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo znaleźć w Polityce Prywatności.

 

3. Partnerzy

A. Google

Tag Manager

Google Tag Manager jest rozwiązaniem obsługiwanym przez Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), który umożliwia zarządzanie tagami implementowanymi na stronie internetowej za pomocą interfejsu. Narzędzie Tag Manager samo w sobie (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookies i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie to powoduje aktywację innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą z kolei rejestrować dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych informacji. Jeśli nagrywanie zostało wyłączone na poziomie domeny lub plików cookies, to ustawienie to pozostanie w mocy dla wszystkich tagów śledzących wdrożonych w Google Tag Manager.

Analytics

Google Analytics używa plików cookie firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem Republiki Irlandii (numer rejestracyjny spółki: 368047) z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Szczegółowe informacje na temat tych usług Google można znaleźć poniżej oraz pod LINKIEM

Używamy Google Analytics do tworzenia stron internetowych i ulepszania ich w razie potrzeby. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są umieszczane na komputerze użytkownika w celu analizy sposobu korzystania z naszej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Używamy rozszerzenia maskującego IP, tzn. adres IP użytkownika jest skracany przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych i tam zapisany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzysta te informacje na zlecenie HMP w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu lub ocenie jego danych przez Google Analytics, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną tutaj.

Przesłane przez nas dane związane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklam zostaną automatycznie usunięte po 14 miesiącach.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z Google Analytics można znaleźć pod LINKIEM.

Google Signals

Korzystamy z Google Signals, technologii dostarczanej przez Google, która jest wykorzystywana głównie do celów analitycznych i marketingowych. Google Signals nie zapisuje plikówna Państwa urządzeniu. Google Signals zbiera dane o Państwa zachowaniu użytkownika (Państwa) na stronie internetowej tylko wtedy, gdy dany użytkownik jest  zalogowany na swoje konto Google za pomocą tego samego urządzenia i jeśli zezwoli na takie monitorowanie w ustawieniach prywatności konta Google. W takim przypadku Google identyfikuje użytkownika za pomocą identyfikatora konta i może monitorować jego zachowanie za pośrednictwem innych urządzeń, które są zalogowane na konto Google. HMP może wówczas otrzymywać jedynie zagregowane i zanonimizowane dane, aby umożliwić monitorowanie wydajności witryny Hyundai i dostarczanie ukierunkowanych reklam. Hyundai nie zbiera ani nie posiada danych osobowych użytkowników kont Google.  Personalizacja reklam w Google Signals możę zostać wyłączona w ustawieniach prywatności swojego konta Google. Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć w Ustawieniach prywatności konta Google. Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć na stronach Google.

Google Consent

Używamy Google Consent Mode to jest narzędzia Google, które pomaga naszej stronie internetowej zbierać zgody od użytkowników na używanie plików cookie. Dzięki Google Consent Mode, administrator strony może łatwo zarządzać zgodami na pliki cookie i dostosować je do preferencji użytkowników. Google Consent Mode używa plików cookie ukierunkowanych, wydajnościowych oraz funkcjonalnych. Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć na stronach Google.

B. Vimeo

Na stronie internetowej HMP można oglądać filmy przesłane na Vimeo (Vimeo LLC, 555 W 18th St, New York, NY 10011, USA). Pliki cookies Vimeo wykorzystywane są aby użytkownik mógł prawidłowo odtworzyć przesłany film, nadać użytkownikowi unikalny identyfikator  oraz zapamiętać jego preferencję w trybie odtwarzacza. Informacje generowane przez cookies, których dostawcą jest Vimeo mogą być przesyłane na serwery Vimeo w USA i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani do konta Vimeo w tym samym czasie, kiedy naciskają Państwo przycisk play, Vimeo może kojarzyć Państwa zachowanie podczas przeglądania z Państwa profilem użytkownika. Mogą Państwo zapobiec takiemu przetwarzaniu danych, wylogowując się ze swojego konta przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez Vimeo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Vimeo, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych na stronie Vimeo.

C. Facebook

HMP wykorzystuje usługi, które za pomocą plików cookies umożliwiają identyfikacje użytkownika aktualnie zalogowanego w portalu Facebook (1 Hacker Way Menlo Park, CA94025 USA) („Facebook”). Dane pozyskane w ten sposób są używane do celów reklamowych. Jeśli są Państwo zalogowani do konta Facebook w tym samym czasie, kiedy przeglądają Państwo stronę internetowa, Facebook może kojarzyć Państwa zachowanie podczas jej przeglądania z Państwa profilem użytkownika. Mogą Państwo zapobiec takiemu przetwarzaniu danych, wylogowując się ze swojego konta przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych na stronie Facebook.

D. Nextgen Technology

Nextgen Technology (Alba House, Mulberry Business Park, Fishponds Road, Wokingham RG41 2GY, Wielka Brytania)(“Nextgen Technology”) przetwarza plik cookiesX-Mapping powiązany z platformą Stingray Traffic Manager z Riverbed, która jest aplikacją równoważącą obciążenie dla usług i stron internetowych o dużym natężeniu ruchu. Służy do kierowania danych i żądań stron na odpowiedni serwer. Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez Nextgen Technology. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Nextgen Technology, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych na stronie Nextgen.

E. ABTShield

ABTShield to kompleksowy system oferowany przez EDGE NPD Sp. z o.o. (Czeska 22A, 03-902 Warszawa) zapewniający ciągłą analizę ruchu reklamowego w celu identyfikacji potencjalnych ataków złośliwego oprogramowania, jak również zapobiegania oszustwom reklamowym wynikającym z działalności złośliwych mechanizmów. Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez EDGE NPD Sp. z o.o. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez EDGE NPD Sp. z o.o., jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych na stronie ABTShield.

F. Dynamic Yield

Wykorzystujemy system Dynamic Yield firmy Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, Berlin, 10117, Niemcy), który pozwala na algorytmicznie dopasowanie treści, produktów i oferty do każdego klienta, aby jak najlepiej dostosować nasze serwisy do Państwa preferencji i potrzeb. Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez Dynamic Yield. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych przez Dynamic Yield znajdą Państwo na stronie Dynamic Yield.

G. Inni dostawcy reklamowi

Niżej wskazani dostawcy uzyskują dane dotyczące konwersji tj. działań użytkowników odwiedzających witrynę po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam dostawcy. Skutkuje to stworzeniem w przeglądarce użytkownika cookie, które zawiera dane identyfikacyjne pomocne przy późniejszym przypisaniu danej akcji do działań reklamowych dostawcy. Dane są przypisane do konkretnego dostawcy. Wykorzystywane są dwa rodzaje kodów plików cookies: click through oraz both. W przypadku click-through dane zbierają się wyłącznie po kliknięciu w reklamę dostawcy i tylko wtedy wysyłana jest informacja do dostawcy o podjęciu działania przez użytkownika. Przy both wysyłana jest dodatkowa informacja o liczbie użytkowników, którzy mogli zobaczyć reklamę, ale w nią nie kliknęli.

Ponieważ jest to usługa stron trzecich, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez wskazanych dostawców. Celem przetwarzania państwa danych przez dostawców jest  m.in. tworzenie raportów o aktywności na stronie internetowej oraz reakcji na reklamy dostawców. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania Państwa danych zależny jest od udzielonych zgód i sposobu korzystania ze strony. Informacje dotyczące Państwa prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych w polityce prywatności każdego z dostawców.

Aktualna lista plików cookies znajduje się na stronie hyundai.com/pl, w zakładce 'Ustawienia Cookies - Centrum ustawień prywatności'. 
 

4. Bezpieczeństwo

HMP dysponuje aktualnymi środkami bezpieczeństwa, które chronią przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych, w tym danych osobowych. Dla przykładu, polityki bezpieczeństwa i prywatności są okresowo sprawdzane i w razie potrzeby ulepszane, a dostęp do danych osobowych ma tylko upoważniony personel. Chociaż HMP nie może zapewnić lub zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany informacji, dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby temu zapobiec.
 

5. Przechowywanie danych i rezygnacja

HMP dąży do tego, aby działania związane z przetwarzaniem Państwa danych w tym danych osobowych były jak najbardziej ograniczone. Państwa dane będą przechowywane tylko tak długo, jak długo potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, a w stosownych przypadkach tak długo, jak długo będzie to wymagane przez ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych. Mogą Państwo zrezygnować z przetwarzania plików cookies, korzystając z ustawień proponowanych przez stronę lub bardziej szczegółowo – wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe.
 

6. Kontakt

Wszelkie pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki, lub wszelkie prośby dotyczące plików cookies oraz danych osobowych prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny TUTAJ