Samtal, navigation och musik

Med ett knapptryck på ratten kan du aktivera röststyrning i din Hyundai. Ett enkelt sätt att genomföra handsfreesamtal, interagera med navigationssystemet eller spela upp musik utan att behöva släppa vägen med blicken.
 1. Röststyrning av navigationen i en Hyundai.

  Tala om för din Hyundai vart ni ska

  Navigera till en sparad adress eller välj en tidigare destination. Du kan också säga "hem" eller "kontor" om det är dit du ska. Du kan starta, pausa eller återuppta navigeringen och fråga hur långt du har kvar till resmålet.
 1. 1
 1. Röststyrning av telefon i en Hyundai.

  Ring en valfri kontakt

  Anslut din telefon via Bluetooth, ladda ner dina kontakter och ring upp valfri person genom att säga namnet på kontakten. Du kan också påbörja ett samtal genom att bara säga "ring" följt av ett specifikt telefonnummer.
 1. 1
 1. Röststyrning av klimat i en Hyundai.

  Öppna, stäng, öka eller sänk värmen

  Be bilen öppna fönstren eller bagageluckan, öka eller sänka värmen i kupén, sätta på stolsvärme och rattvärme eller avfrosta bakrutan och ytterbackspeglarna.
 1. 1
 1. Röststyrning av media i en Hyundai.

  Aktivera radio eller USB- och Bluetooth-enheter

  Berätta för din bil vilken underhållning du vill aktivera. För media som är ansluten via USB kan du använda kommandon som "Blanda", "Upprepa", "Spela upp" och "Pausa".
 1. 1

Så aktiverar du röststyrning

 1. Tryck på knappen för röststyrning

  Tryck på knappen för röststyrning

  Tryck snabbt på knappen på ratten för att aktivera röststyrningen.

 2. Berätta vad du vill göra

  Berätta vad du vill göra

  Säg kommandot för den funktion du vill aktivera, exempelvis "Ring", "Musik" eller "Sök adress". Du kan ta del av alla kommandon nedan.

 3. Fokusera på vägen

  Fokusera på vägen

  Njut av att kunna fokusera på vägen utan att behöva titta på eller röra några fysiska reglage.

  Din röst är Hyundais lag

  Det finns generella kommandon och lokala kommandon. Generella kommandon kan användas direkt efter att du tryckt på knappen på ratten, medan lokala kommandon kan användas för att styra en specifik funktion. Du kan till exempel säga "Musik" direkt efter att du aktiverat röststyrningen, men "Spela upp" fungerar bara efter att du sagt "Musik".

  Din telefon måste vara ansluten via Bluetooth.

  Om du vill ringa personer i din kontaktlista måste listan vara synkroniserad (upp till 5 000 kontakter kan laddas ner).

  Det kan ta lite tid innan hela listan är tillgänglig för röststyrning, beroende på hur lång den är.

  Alla kommandon är generella, vilket innebär att de kan användas direkt efter att du har aktiverat röststyrning med rattknappen.

  "Ring"

  Nedladdade kontakter visas på pekskärmen. Säg ett namn för att ringa upp kontakten.

  "Ring <Förnamn>"

  Du kan ringa direkt till en kontakt i den nedladdade listan. Säg till exempel: "Ring John Smith"

  "Ring <Förnamn> på mobilen / jobbet / hemma / annat"

  Om du har sparat mer än ett nummer för en kontakt kan du ange vilket du vill ringa. Till exempel: "Ring John Smith på jobbet" eller "Ring Theresa Miller hemma"

  "Ring nummer"

  Det här kommandot visar knappsatsen på pekskärmen och väntar på att du ska säga vilket nummer du vill ringa.

  "Ring <Telefonnummer>"

  Du kan också säga numret du vill ringa direkt. Till exempel: "Ring ett två tre fyra fem sex sju åtta nio noll"

  "Byt Bluetooth-enhet"

  Säg detta kommando för att ansluta till en annan telefon. Anslutna Bluetooth-telefoner visas på pekskärmen.

  För snabbare resultat, sök i området där din bil för närvarande befinner sig. Om du vill söka efter platser i en annan stad/land, säg namnet på staden/landet och säg sedan adressen.

  "Karta"

  Markerar din aktuella position på navigeringskartan.

  "Tidigare destinationer"

  Visar en lista över de senaste destinationerna som du kan återvända till genom att säga numret i listan.

  "Trafikinformation"

  Visar menyn för Trafikinformation.

  "Kör hem/till jobbet"

  Ställer in ditt hem eller din arbetsplats som resmål. Respektive adress måste vara inlagd i navigationssystemet.

  "Röststyrning på/av"

  Aktiverar eller stänger av röststyrningen.

  "Maximal/minimal zoom"

  Zoomar in eller ut så mycket som möjligt på navigeringskartan.

  "Stoppa/återuppta vägbeskrivning"

  Pausar eller återupptar navigeringen (endast tillgängligt när ett resmål angetts).

  "Avbryt rutt"

  Avslutar navigeringen till det inställda resmålet.

  "Återstående tid och sträcka"

  Visar återstående sträcka och beräknad restid till ditt resmål.

  "Rutt alternativ"

  Startar om rutten till ditt resmål. Du kan sedan välja antingen "snabbaste" eller "kortaste".

  "Översikt rutt"

  Visar en kartöversikt över hela rutten.

  "Sök adress"*

  För att hitta och navigera till en adress, säg "Stad > Gata > Husnummer". Resultatet kommer att ställas in som resmål.

  "Hitta POI"*

  Hitta de närmaste intressepunkterna. När du har sagt detta kommando följer du steg-för-steg-instruktionerna för att hitta en specifik plats.

  "Hitta <Kategori>"*

  Hittar alla kategorimatchningar och sorterar dem efter avstånd till din aktuella plats. Du hittar en lista över alla tillgängliga kategorier i Navigation Web Manual.

  * Den här funktionen kommer inte att stödjas på andra språk än engelska, tyska, franska, spanska, italienska och holländska. Om aktuellt språk inte stöder denna funktion, ändra systemspråket till ett av dessa språk.

  "Klimatanläggning på/av"

  Slår på eller stänger av klimatanläggningen. Detta är det generella kommandot som gör att du sedan kan följa upp med de lokala kommandona nedan.

  "Öka/minska temperaturen"

  Ökar eller sänker temperaturen i kupén ett steg.

  "Öka/minska fläkten"

  Ökar eller minskar fläkthastigheten.

  "Rikta fläkten till instrumentpanelens ventiler/vindruta/fötter/vindruta och fötter

  Ställer in fläkten eller luftkonditioneringen i önskad riktning.

  "Öppna/stäng <position> fönster"

  Öppna eller stäng förar- och passagerarfönstren samt bakluckan. Eller säg <alla> för att öppna och stänga alla fönster.

  "Öppna/stäng bagageluckan"

  Öppna eller stäng bagageluckan utan att behöva vidröra den.

  "Sätt på/Stäng av rattvärmen"

  Aktivera eller stäng av den uppvärmda ratten.

  "Sätt på/Stäng av stolsvärmen"

  Sätt på eller stäng av stolsvärmen. Du kan också ange "stolsvärme förarsäte" eller "stolsvärme baksäte"

  "Öka/minska stolsvärmen"

  Höjer/sänker nivån för stolsvärmen ett steg.

  "Sätt på/Stäng av bakre avfrostning"

  Aktiverar eller stänger av bakre avfrostning.

  * Röststyrning av klimatet i bilen är inte tillgänglig för alla Hyundai-modeller. Kontakta din lokala Hyundai-agent för mer information.

  "Radio"

  Startar den senaste valda FM radiostationen.

  "DAB/FM radio"

  Byter till DAB (om tillgänglig) eller FM radio.

  "AM radio"

  Byter till AM radio.

  "Musik"

  Spelar upp den senaste valda låten.

  "USB"

  Startar uppspelning från enheten som är ansluten via USB.

  "Bluetooth"

  Startar uppspelning från enheten som är ansluten via Bluetooth.

  "USB musik"

  Spelar upp musik från enheten som är ansluten via USB i framsätet.

  "Hjälp"

  Öppnar hjälpmenyn för röststyrning på pekskärmen. Alla tillgängliga kommandon visas.

  "Ja/Nej"

  Säg detta för att besvara bekräftelsefrågor när röststyrningen är aktiv.

  "Rad 1~4 (Ett-fyra)"

  När du inte kan välja ett specifikt namn, exempelvis i samtalshistoriken, kan du istället ange radnumret.

  "Nästa/Föregående"

  Använd dig av dessa kommandon när fem eller fler objekt listas på pekskärmen.

  "Manuell inmatning"

  Aktiverar manuell sökning om du inte vill söka med röststyrning. Röststyrningen avslutas när du anger detta kommando.

  "Gå tillbaka"

  Återgår till föregående sida på pekskärmen.

  "Avsluta"

  Avslutar röststyrningen.

  Läs mer om Bluelink®