Rezervace zkušební jízdy (Booking a test drive)

Pole označená * jsou povinná (Fields marked with * are mandatory)

Prosím vyplňte své jméno (Please fill in your first name)
Prosím vyplňte své příjmení (Please fill in your last name)
Prosím vyplňte email ve správném formátu (Please fill in the email in the correct format)
Prosím vyplňte číslo ve správném formátu - 9 číselných hodnot (Please fill in your telephone number - this field can only be filled in with a Czech number, if you do not have a Czech number please enter the number 1 nine times)
Prosím vyplňte PSČ ve správném formátu - 5 číselných hodnot (Please fill in the ZIP CODE in the correct format - 5 numeric values)

Centrum e-mobility Hyundai Electrified

Chcete nám ještě něco sdělit?

(Is there anything else you want to tell us?)

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

(Consent to receive commercial communications)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Hyundai Motor Czech s.r.o. a prodejcem/opravcem vozů Hyundai, kterého jsem si zvolil pro účely nabízení obchodu a služeb. Souhlas dobrovolně uděluji na dobu 10 let od jeho udělení a byl jsem poučen o tom, že jej můžu kdykoliv odvolat na info@hyundai.cz.

Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o.

(I consent to the processing of personal data by Hyundai Motor Czech s.r.o. and the Hyundai dealer/carrier I have chosen for the purpose of offering trade and services. I voluntarily give my consent for a period of 10 years from the date of granting and I have been informed that I can withdraw it at any time by contacting info@hyundai.cz.

 

The processing of personal data is governed by the Zásadami zpracování osobních údajů of Hyundai Motor Czech s.r.o.)