Rozmowy, nawigacja, muzyka za pomocą poleceń głosowych.

Wystarczy nacisnąć przycisk na kierownicy wielofunkcyjnej, aby zainicjować wprowadzanie komend głosowych. Twój Hyundai będzie reagować, jeśli będziesz chciał do kogoś zadzwonić, nawigować się do jakiegoś punktu lub odtworzyć wybraną muzykę.

Kliknij, aby odtworzyć Kliknij, aby odtworzyć Wróć do początku
 1. System nawigacji Hyundai z ekranem dotykowym i informacją o natężeniu ruchu i trasą wytyczoną w chmurze..

  Powiedz swojemu Hyundaiowi gdzie chciałbyś jechać.

  Rozpocznij nawigację do wybranego miejsca, wyszukaj punktów POI (działa również wyszukiwanie kategorii) lub wybierz wcześniejszy cel podróży. Możesz też po prostu powiedzieć "praca" lub "dom", aby szybko nawigować się do celu. Powiedz systemowi, aby rozpoczął, zawiesił lub wznowił nawigację oraz spytać jak daleko pozostało do celu.
 1. 1
Kliknij, aby odtworzyć Kliknij, aby odtworzyć Wróć do początku
 1. Kobieta siedząca na fotelu kierowcy w Hyundaiu i 30 Fastback, korzysta z luterka.

  Wybieraj ze swoich kontaktów.

  Połącz telefon poprzez Bluetooth, zezwól na pobranie kontaktów, a będziesz mógł wywołać kontakt za pomocą rozpoznawania mowy. Możesz również wybrać dowolny numer telefonu po prostu go, dyktując cyfry.
 1. 1
Kliknij, aby odtworzyć Kliknij, aby odtworzyć Wróć do początku
 1. Mężczyzna siedzący w Hyundaiu spogląda przez panoramiczne okno dachowe.

  Otwórz, zamknij, ogrzej lub schłódź.

  Powiedz swojemu Hyundaiowi, aby otworzył okna lub bagażnik, schłodził lub ogrzał całe wnętrze, lub fotel albo koło kierownicy jeśli mają opcję ogrzewania. Możesz również włączyć odmrażanie tylnej szyby oraz lusterek bocznych. Kontrola systemów samochodu za pomocą komend głosowych będzie dostępna w wybranych modelach Hyundai, począwszy do Hyundaia i20 Nowej Generacji (jesień 2020).
 1. 1
Kliknij, aby odtworzyć Kliknij, aby odtworzyć Wróć do początku
 1. Kobieta w Hyundaiu KONA Hybrid na fotelu kierowcy.

  Włącz radio, muzykę z USB lub z urządzenia Bluetooth.

  Użyj rozpoznawania mowy, aby skorzystać z multimediów. Możesz wybrać źródło muzyki i dla muzyki z USB możesz wybrać losowe odtwarzanie, powtarzanie, odtwarzanie lub pauzę.
 1. 1

Jak skorzystać z rozpoznawania mowy?

Kliknij, aby odtworzyć Kliknij, aby odtworzyć Wróć do początku
 1. Ikona mówiącej osoby

  Naciśnij przycisk na kierownicy wielofunkcyjnej.

  Krótko naciśnij i puść przycisk.

 2. Ikona mikrofonu.

  Wypowiedz komendę.

  "Zagraj", "Zadzwoń" lub "Znajdź" - pełną listę poleceń głosowych znajdziesz poniżej.

 3. Ikona zaznaczenia

  Ciesz się jazdą.

  Skoncentruj się na drodze bez potrzeby patrzenia na ekran systemu nawigacji lub dotykania przycisków.

  Twój głos decyduje.

  W systemie istnieją "polecenia globalne" oraz "polecenia lokalne". Polecenia globalne będą rozpoznane i przełożone na akcję od razu po naciśnięciu przycisku na kierownicy. Polecenia lokalne mogą być użyte w określonym kontekście. Przykładowo "Muzyka" zostanie aktywowana od razu po wprowadzeniu, ale "Odtwarzaj" działa tylko po poleceniu "Muzyka".

  Aby działały polecenia głosowe, konieczne jest podłączenie telefonu poprzez Bluetooth

  Aby zadzwonić do kogoś spośród kontaktów w telefonie, należy zsynchronizować kontakty z samochodem (samochód może pobrać do 5 000 kontaktów).

  W zależności od rozmiaru listy kontaktów, dostępność listy do wywołania za pomocą poleceń głosowych może zająć trochę czasu od momentu synchronizacji poprzez Bluetooth.

  Wszystkie polecenia związane z telefonem są globalne, tzn. można ich użyć od razu po aktywacji rozpoznawania mowy na kierownicy.

   

  Zadzwoń

  Na ekranie pojawi się pobrana książka telefoniczna i będzie można nawiązać połączenie, wymawiając imię/nazwisko.

  Zadzwoń do <nazwa/imię/nazwisko>

  Można od razu wykonać połączenie z daną osobą w pobranej książce telefonicznej, np. "Zadzwoń do Jan Kowalski"

  Zadzwoń do <nazwa/imię/nazwisko> na telefon komórkowy

  Jeśli masz zapisany więcej niż jeden numer telefonu dla danego kontaktu, możesz od razu określić, na który z nich chcesz zadzwonić, np. "na telefon komórkowy" lub "na telefon biurowy" lub "dom" albo "inne"

  Wybierz numer

  To polecenie wywołuje ekran wybierania numeru i oczekuje, aż wprowadzisz cyfry numeru, na który chcesz zadzwonić.

  Wybierz numer <nr telefonu>

  Możesz również powiedzieć od razu numer, na jaki chcesz zadzwonić. Na przykład: "Wybierz numer dwa dwa cztery cztery cztery zero zero zero zero"

  Zmień urządzenie Bluetooth

  To polecenie przełączy Cię na inny telefon. Po wprowadzeniu komendy wyświetli się ekran połączeń Bluetooth.

  Aby przyspieszyć wyszukiwanie, system wyszukuje najpierw miejsc w województwie lub regionie, w którym obecnie się znajdujesz. Aby wyszukać miejsca w innym regionie, podaj nazwę województwa lub regionu, a następnie powiedz adres.

  Wyszukaj adres

   

  Aby wyszukać adres, podaj kolejno „miasto > ulicę > numer domu” (w tej kolejności pomijając kraj) np. Warszawa, Wołoska, 24 (dwa cztery). Polecenie to wyszukuje adres i ustawia go jako miejsce docelowe. 

  Znajdź POI

  Znajdź najbliższe interesujące obiekty dla bieżącej lokalizacji. Po tym poleceniu można znaleźć nazwę lokalizacji zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

  Znajdź <kategorię>

  Znajdź <kategorię> najbliżej twojej bieżącej lokalizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat „kategorii”, patrz część Lista „Znajdź <kategorię>”.

  Znajduje miejsca pasujące do wybranej w poleceniu kategorii, które znajdują się najbliżej twojej bieżącej lokalizacji. Kategorie, jakie możesz wybrać, to: sytuacje awaryjne, stacje paliw, restauracje, kwatery, transport, podróże, parking, firmy i miejsca publiczne, rozrywka i rekreacja, zakupy, banki, rozrywka, serwis Hyundai. Szczegółową listę kategorii możesz znaleźć tu

  Mapa

  Przechodzi do bieżącej pozycji na mapie nawigacyjnej.

  Poprzednie punkty docelowe

  Wyświetla listę ostatnich miejsc, do których można wrócić, wypowiadając numer na liście.

  Informacje o ruchu

  Przenosi do ekranu menu informacji o ruchu.

  Do Domu / Do Biura

  Ustawia dom lub miejsce jako miejsce docelowe. Dom lub miejsce pracy musi być wcześniej zapisane w systemie nawigacji.

  Naprowadzanie z komunikatami głosowymi włączone / wyłączone

  Opcja ta włącza lub wyłącza komunikaty głosowe przy działającej nawigacji.

  Maksymalne / minimalne powiększenie

  Zapewnia największe przybliżenie / oddalenie na mapie nawigacji.

  Zatrzymaj naprowadzanie

  Zatrzymuje prowadzenie do ustalonego punktu docelowego.

  Wznowienie naprowadzania

  Przywraca prowadzenie do ustalonego punktu docelowego.

  Pozostały czas i odległość

  Wskazuje pozostałą odległość i czas dotarcia do punktu docelowego.

  Opcje trasy

  Ponownie uruchamia prowadzenie do ustalonego punktu docelowego. Można wybrać "najszybsze" albo "najkrótsze".

  Przegląd trasy

  Wyświetla podgląd mapy całej trasy do miejsca docelowego.

  Radio

  Włącza radio i ostatnio ustawioną stację DAB (jeśli jest dostępne) / FM / AM.

  DAB / FM / AM

  Przełącza radio między trybami pracy i częstotliwości DAB (jeśli jest dostępne) / FM / AM.

  Muzyka

  Odtwarza pliki muzyczne, które były ostatnio używane.

  USB

  Odtwarza lub wyświetla plik z urządzenia USB, które jest aktualnie podłączone.

  Dźwięk z Bluetooth

  Odtwarza muzykę z obecnie podłączonego przez Bluetooth telefonu komórkowego. Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od stanu połączenia Bluetooth.

  Muzyka z USB

  Odtwarza plik muzyczny z urządzenia USB, które jest podłączone z przodu.

  Pomoc

  Przenosi do ekranu pomocy rozpoznawania mowy. Wszystkie dostępne polecenia mogą zostać zidentyfikowane i wykorzystane.

  Tak/Nie

  Gdy rozpoznawanie mowy głosu jest aktywne, to polecenie jest używane, kiedy potrzebna jest odpowiedź na pytanie o potwierdzenie.

  Wiersz 1~4 (Jeden-Cztery)

  Gdy nie można wybrać określonej nazwy, na przykład w historii połączeń, można wybrać je za pomocą liczb. Rozpoznawane są proste liczby, takie jak „jeden” i „dwa”.

  Następny/poprzedni

  Kiedy na liście będzie pięć lub więcej wyszukiwanych elementów, można przejść do poprzedniej lub następnej strony za pomocą polecenia głosowego.

  Wprowadzanie ręczne

  Po wyświetleniu wyników wyszukiwania połączenia lub punktu docelowego to polecenie jest używane do wyszukiwania ręcznego zamiast wyszukiwania przy użyciu polecenia głosowego. Po wydaniu tego polecenia rozpoznawanie mowy się wyłączy.

  Wróć

  Pozwala cofnąć się do poprzedniego ekranu.

  Wyjście

  Kończy rozpoznawanie mowy.

  Odkryj wszystkie zalety łączności Bluelink.

  Kliknij, aby odtworzyć Kliknij, aby odtworzyć Wróć do początku
  1. 1
  2. 2
  3. 3