Kultura shody s předpisy

Chod společnosti v souladu s nejvyššími standardy profesionality a integrity je pro Hyundai Motor Czech nanejvýš důležitý. Proto jsme se zapojili do projektu Evropského systému řízení shody s předpisy, s následujícími klíčovými pilíři:

1.      Zajištění zdrojů a prostředků

Dedikujeme nezbytný čas a zdroje na implementaci a řízení efektivní struktury dodržování předpisů, která podporuje dodržování platných zákonů a interních zásad mezi našimi zaměstnanci v celé Evropě.

Náš tým pro dodržování shody s předpisy můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: compliance@hyundai.cz

2.      Šíření povědomí

Dbáme na to, aby zaměstnanci věděli a rozuměli tomu, jak podnikat ve shodě s platnými zákony a v souladu s našimi hodnotami. Za tímto účelem jsme vytvořili Evropský kodex chování, který odráží klíčové právní povinnosti a etické normy společnosti. Etický kodex je doplněn o specifické zásady a pokyny k tématům, která jsou pro organizaci velmi důležitá.

Stejně tak poskytujeme našim manažerům a zaměstnancům pravidelná školení, která jim pomáhají vyhýbat se nezákonným a/nebo neetickým praktikám a přijímat správná rozhodnutí.

3.      Řízení rizik

Náš tým Řízení rizik má na starosti identifikaci a sledování hlavních rizik, kterým jsou naše organizace a naše obchodní jednotky vystaveny. Kromě toho jsou implementovány a pravidelně kontrolovány postupy a opatření ke kontrole a/nebo zmírnění těchto rizik.

4.      Včasné hlášení

Včasná identifikace možného porušení platných zákonů nebo našeho Etického kodexu je klíčem k tomu, abychom mohli včas přijmout vhodná opatření. Proto je důležité, abyste nás informovali v případě, že si budete vědomi nebo budete mít podezření na určité pochybení. Můžete to nahlásit prostřednictvím naší whistleblowingové platformy, která je k dispozici na: https://hyundai.gan-compliance.com/caseReport.

Tato platforma zaručuje důvěrnost umožňuje podání anonymního hlášení.