Přinášíme vám dva způsoby, jak si i v nejisté době pořídit „Bez obav" na splátky nový vůz Hyundai.

1) Platební prázdniny (3, 6 a nebo 9 měsíců)

Nově zákazníci Hyundai mohou využít platebních prázdnin kdykoliv v průběhu splácení, a to až na dobu 3, 6 a nebo 9 měsíců. Platební prázdniny lze kombinovat u různých druhů financování včetně akcí s poslední navýšenou splátkou. Odklad měsíčních splátek je možné uplatnit v průběhu trvání smlouvy i opakovaně (za splnění podmínek).

 Vaše případné dotazy jsou připraveni zodpovědět autorizovaní prodejci Hyundai.

2) Pojištění schopnosti splácet

Od 1. 1. 2021 mohou zákazníci Hyundai sjednat pojištění proti riziku platební neschopnosti od Komerční pojišťovny, a.s.
Pojištění lze sjednat jako součást splátek financování.

Jako bonus je součástí tohoto pojištění i pojištění školení bezpečné jízdy, které slouží k náhradě nákladů vynaložených za úspěšně absolvované školení bezpečné jízdy, po kterém jsou příslušným úřadem odečteny 3 body z registru řidičů.

Vaše případné dotazy jsou připraveni zodpovědět autorizovaní prodejci Hyundai.

Úroveň Cena pro zákazníka* Pracovní neschopnost Ztráta zaměstnání Invalidita III. stupně Smrt
Varianta A PPI (FON a FOP) 0,06 %  
KP Varianta B PPI (FON) 0,10 %

* Cena pro zákazníka se počítá jako procento z výše profinancované částky a vstupuje do pravidelné měsíční splátky.

Obecné podmínky pojištění

  • maximální pojistitelná výše úvěru 1 300 000 Kč
  • maximální vstupní věk méně než 60 let
  • maximální výstupní věk 62 let
. Pracovní neschopnost (PN) Ztráta zaměstnání (NZZ) Invalidita III. stupně (INV) Smrt
Pojistná událost Pracovní neschopnost pojištěného potvrzená lékařem Ztráta zaměstnání pojištěného potvrzená úřadem práce Přiznání plné invalidity pojištěného (III. stupně) OSSZ Smrt klienta potvrzená úmrtním listem
Výše pojistného plnění Výše měsíční splátky úvěru vč. poplatku za pojištění Výše měsíční splátky úvěru vč. poplatku za pojištění Výše nesplacené jistiny Výše nesplacené jistiny
Počet splátek pojistného plnění Maximálně 24 měsíčních splátek Maximálně 12 měsíčních splátek -- --
Čekací doba* 90 dní 90 dní 12 měsíců (neplatí v důsledku úrazu) --
Karenční doba** 60 dní 60 dní -- --
BENEFIT ZDARMA*** BENEFIT ZDARMA*** BENEFIT ZDARMA*** BENEFIT ZDARMA*** BENEFIT ZDARMA***

* Doba, po kterou nesmí dojít k pojistné události, aby bylo pojistné plnění uznáno.

** Doba po vzniku pojistné události, po kterou pojišťovna neplní.

*** Součástí pojištění schopnosti splácet je zdarma pojištění školení bezpečné jízdy, které slouží k náhradě nákladů vynaložených pojištěným za úspěšně absolvované školení bezpečné jízdy, po kterém jsou příslušným 

Navíc získejte i další atraktivní benefity Hyundai

Zaujala vás naše nabídka?

Kontaktujte nejbližšího prodejce vozů Hyundai pro více informací.

Pro více informací a detailní podmínky se obraťte na autorizovaného prodejce Hyundai. Uvedené informace nejsou nabídkou k uzavření smlouvy.
Poskytovatelem úvěrového financování je společnost ESSOX s.r.o. Poskytovatelem pojištění je UNIQA pojišťovna, a.s.